Військові традиції в становленні сучасного духового оркестру

Педагогіка: історія і сьогодення » Становлення виконавської школи гри на оркестрових інструментах » Військові традиції в становленні сучасного духового оркестру

Сторінка 5

Значний розвиток отримала концертна література для окремих духових інструментів. До репертуару сучасних військових духових оркестрів входять перекладання симфоній і симфонічних творів Д.Шостаковича, С.Прокоф’єва, А.Хачатуряна, Д.Кабалевського і ін., а також фрагменти із класичних і сучасних опер і балетів. Складність репертуару сучасних військових оркестрів, високі вимоги до його виконавської культури, викликали необхідність підготовки військових диригентів на базі вищої музичної освіти, (військовий факультет при Московській консерваторії), а також спеціальної підготовки військових музикантів.

Сучасний військовий оркестр – це духовий оркестр, який є штатним підрозділом військової частини. В сучасній армії військові оркестри функціонують в стройових частинах і з’єднаннях (в полках, дивізіях, на кораблях), при військових навчальних закладах і військових Академіях, при штабах військових округів.

Основою військового оркестру є група мідних духових інструментів-саксогорнів. До неї входять корнети in B, альти in Es, тенори та баритони in B, баси in Es та in B (в деяких військових оркестрах альти замінюються валторнами in Es). Крім того типовий склад полкового оркестру (так званий середній мішаний склад) містить групу дерев’яних духових інструментів: флейту, кларнети in B, а також валторни in Es або in Е, труби in B, тромбони, ударні інструменти, малий та великий барабани та тарілки. В оркестрах збільшеного складу (так званий великий мішаний склад) є також гобої, фаготи, кларнет in Es, літаври, інколи саксофони і струнні контрабаси, а група валторн, труб і тромбонів представлена більшою кількістю інструментів.

На відміну від симфонічного оркестру, склади військових оркестрів повністю неуніфіковані; в арміях різних країн застосовуються різні комбінації перелічених вище інструментів. В оркестрах французької армії з давніх-давен переважали дерев’яні духові інструменти; в німецькій армії, в оркестрах американської армії вагоме місце посідають саксофони.

Як бачимо з вищенаведеного, тенденції розвитку духових оркестрів та їх функціональне застосування значною мірою обумовлювались культурологічними чинниками історичних епох.

Страницы: 1 2 3 4 5 



Методичні засади вивчення елементів тексту на уроках рідної мови
Важливу роль у реалізації завдань, які стоять перед школою покликані викликати заняття з мови, яка є не лише предметом вивчення, а й інструментом пізнання, засобом інтелектуального розвитку і розвитк ...

Принципи виробничого навчання, їх характеристика
У дидактику професійно-технічного навчання принципи процесу професійного навчання є найважливішою категорією. Вони зв'язані з цілями навчання і виховання і мають історичний характер; деякі з них втра ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net