Музично-педагогічні аспекти становлення професійного вітчизняного духового виконавства

Педагогіка: історія і сьогодення » Становлення виконавської школи гри на оркестрових інструментах » Музично-педагогічні аспекти становлення професійного вітчизняного духового виконавства

Сторінка 3

Позитивними тенденціями цього періоду є кількісний ріст дитячих оркестрових колективів, створення муніципальних оркестрових колективів та проведення джазових фестивалів, свят, марш-парадів духової музики.

Розвиток сольного виконавства на духових інструментах у ХХ столітті ґрунтується на поєднанні музично-виконавського та педагогічного впливу західноєвропейської (в першу чергу, німецької та чеської) духової школи та російських музичних виконавських традицій. Особливо яскраво це проявилось у мистецтві таких видатних музикантів як прекрасний кларнетист й педагог С.В.Розанов, професор класу кларнета РАМ ім. Гнесіних А.А.Федотов., соліст оркестру Великого театру, професор Московської консерваторії Р.О.Багдасарян, соліст Великого театру, професор Московської консерваторії трубач М.І.Табаков, соліст-флейтист оркестру Великого театру, композитор, педагог, диригент, професор Петербурзької та Московської консерваторії В.Н.Цибін, професори Московської консерваторії гобоїсти М.В.Назаров и М.Н.Солодуев, тромбоніст, композитор й диригент В.М.Блажевич, віртуоз-виконавець на фаготі Народний артист Росії, професор Московської консерваторії В.С.Попов, видатна саксофоніста, Заслужена артистка Росії, професор РАМ ім. Гнесіних М.К.Шапошникова.

В.Н.Цибін видатний педагог, соліст оркестрів Великого театру в Москві, Маріїнського в Петербурзі, професор Московської та Ленінградської консерваторій, заслужений діяч мистецтв. Цей освічений та яскраво обдарований музикант був не тільки яскравим солістом-виконавцем, а й талановитим композитором. Його твори, написані в класичних традиціях, приваблюють щирістю мелодики та ясністю гармонії. До таких творів відносяться "Десять концертних етюдів", три "Концертних алегро", "Тарантела", цикл етюдів присвячений знаменитим флейтистам, де кожний етюд, написаний для розвитку певного виду техніки, названий по прізвищу артиста. В.Н.Цибін є одним з перших вчених методистів того часу. Головна його робота – "Основи техніки гри на флейті» (видана в 1940 році).

З іменем С.В.Розанова (1870-1937) – основоположника сучасної кларнетної школи, кларнетиста-віртуоза, соліста оркестру Великого театру пов’язана ціла епоха в історії виконавства на духових інструментах Його виконання партій кларнета в Тріо Й.Брамса для фортепіано, кларнета і віолончелі, в Квінтеті В.Моцарта для кларнета і струнного квартету, сонат для кларнета і фортепіано Й.Брамса мали величезний успіх та стали еталоном інтерпретації для багатьох поколінь вітчизняних кларнетистів. С.В.Розанов виступав в ансамблі з такими музикантами як В.Сафонов, К.Ігумнов, О.Гольденвейзер.

С.В.Розанов володів широким, повним, тембрально насиченим звуком з природнім «вібратор». Для нього не існувало технічних незручностей та труднощів. Його виконавська манера відрізнялась широтою динамічного діапазону і багатогранністю експресії.

Саме С.В.Розанов першим з вітчизняних виконавців-духовиків зрозумів необхідність наукового обґрунтування методики навчання грі на духових інструментах. Результатом його науково-методичного доробку стала методична розробка "Основи методики викладання гри на музичних інструментах"(1935 р.) А в 1940 році під редакцією учня С.В.Розанова – професора О.Г.Семенова – з’явилась широко популярна і в наші дні "Школа гри на кларнеті".

Засновником школи гри на трубі по праву вважається М.І.Табаков (1877-1956). Його виконання відрізнялося надзвичайно могутнім та красивим за тембром звуком, котрий було чути при будь-якому фортісімо оркестру.

Видатний тромбоніст педагог, композитор и диригент В.М.Блажевич (1881-1942) відобразив свої методичні та педагогічні принципи в таких методичних творах як "Школа для розсувного тромбону", «Школа для туби» и «Школа колективної гри на духових інструментах»

Протягом чотирьох десятиліть кафедру духових інструментів Інституту – Академії ім. Гнесіних очолював "патріарх" духового виконавства, професор, академік І.Ф.Пушечников, який викладає гру на гобої. Яскравими представниками виконання на духових інструментах є В.А.Соколов, О.А.Федотова (кларнет), В.С.Попов (фагот), М.К.Шапошникова (саксофон). Звучання духових інструментів у цих митців набуває особливої краси та експресії.

Другу половину XX сторіччя можна охарактеризувати як період інтенсивного розвитку науково-методичної думки у галузі виконавства на духових інструментах. До видатних педагогів методистів, що присвятили свою діяльність викладанню та дослідженню особливостей підготовки духовиків. Відносяться Ю.А.Усов,, І.Ф.Пушечников, А.А.Федотов. До їх наукового доробку відносяться праці, в яких розглядаються закономірності теорії мистецтва гри на духових інструментах, методика навчання гри на духових інструментах. До робіт такого напрямку слід віднести монографію А.О.Федотова "Методика навчання грі на духових інструментах і також долучити значний масив дисертаційних досліджень у галузі духового виконавства Н.В.Волкова "Основы управления звучанием при игре на кларнете", О.О.Розенберга "Русская культура духовых инструментов XVIII века", Р.А.Маслова "Развитие исполнительства и педагогики на кларнете в Москве (в период 1940-1960 гг.)" та його докторську дисертацію «Исполнительство на кларнете (XVIII – начало XX вв.). Источниковедение. Историография», докторські дисертації Б.А.Дикова «Проблемы теории и практики исполнительства на кларнете системы Т.Бема», Ю.А.Усова «История зарубежного исполнительства на духовых инструментах», В.В.Березина «Духовые инструменты в музыкальной культуре классицизма»

Страницы: 1 2 3 4Загальні питання організації і проведення педагогічного експерименту
Для вивчення і розв’язання поставлених завдань індивідуалізації в процесі навчання технічних дисциплін використовувався один з основних методів дослідження – педагогічний експеримент. Педагогічний ек ...

Сучасні технічні засоби удосконалення гри на духових інструментах
В наш час духове виконавство розвивається дуже швидкими темпами. Але ще скоріше сьогодні зростають вимоги до нього. За таких умов традиційні методи викладання не завжди є достатньо ефективними. На ду ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net