Вміння учнів виявляти і використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку в заданих висловлюваннях навчального типу

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Вміння учнів виявляти і використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку в заданих висловлюваннях навчального типу

Сторінка 3

Таким чином, здобуті результати свідчать про нагальну потребу в розробці методичних шляхів викладання елементарних відомостей про засоби зв’язності тексту, а саме про лексичний повтор.

Рис. 1.1. Результати анкетування вчителів початкових класів

Для створення методичної системи роботи над текстом і засобами вираження його зв’язності нами було визначено вихідну основу цієї системи, тобто аналіз виконання учнями спеціально запропонованих вправ.

Так, для виявлення умінь учнів визначати лексичний повтор, як засіб зв’язності тексту, учням було запропоновано для виконання вправу 1.

Вправа 1. 1. – Прочитайте текст. Визначте, якими засобами пов’язані речення у тексті.

Головне в житті

Що найголовніше в житті? Один говорить: найголовніше – вугілля. Якби не вугілля, зупинилися б машини, не було б вугілля, люди замерзли б . Інший твердить: найголовніше – метал. Без металу не було б ні машин, ні вугілля, ні хліба, ні одягу. А третій каже: найголовніше – хліб. Без хліба не працювали б ні шахтарі, ні металурги, ні прикордонники, ні льотчики.

Хто з них правий? Що найголовніше в житті?

Найголовніше – праця, бо без праці не було б ні вугілля, ні металу, ні хліба.

(Василь Сухомлинський)

2. – Яку роль виконує цей засіб зв’язку у поданому тексті?

Таблиця 1.2.1. Результати аналізу виявлення вмінь учнів розпізнавати мовні засоби вираження зв’язності у тексті

Клас

Кількість учнів у %, що виконали завдання

правильно

неправильно

не виконали

експериментальний

72

16

12

Контрольний

78

13

9

Вправа на виявлення вмінь учнів визначати значення лексичного повтору як засобу зв’язку у текстах наукового і ділового стилів, де вживається термінологічна лексика, що не підлягає заміні.

Вправа 2. 1. – Прочитайте текст. Який засіб зв’язку використано, яка основна мета вживання його у тексті?

Кит

З усіх тварин, які живуть на земній кулі, найбільшою є кит. Деякі кити сягають 30 метрів, а важать 150 тонн, тобто стільки, скільки важать 200 биків.

Тіло кита без волосяного покриву. Задніх кінцівок у нього немає, а передні перетворилися в плавці. Крім цього, є горизонтальний хвостовий плавець.

Тіло кита має таку саму форму, як і тіло риби. Тому люди тривалий час важали, що кит – риба. А це – ссавець: як і інші ссавці, кити вигодовують своїх малят молоком. (З книги «Тваринний світ»)

Таблиця 2.2.1. Результати аналізу виявлення вмінь учнів визначати значення лексичного повтору як засобу зв’язку у текстах наукового і ділового стилів

Клас

Кількість учнів у %, що виконали завдання

визначили засіб зв’язку

Визначили мету вживання засобу зв’язку

не виконали завдання

експериментальний

65

18

17

контрольний

67

17

16

Уміння учнів використовувати у ролі засобів зв’язності лексичні повтори визначимо, аналізуючи виконання учнями наступної вправи.

Вправа 3. – Прочитайте текст. На місці пропусків вставте слова, що, на вашу думку, найкраще підходять до тексту.

Береза помітно вирізняється у світі дерев. Її незрівнянна краса нагадує вродливу дівчину.

Красива . за всякої пори року. Ранньої весни вона викидає чудові сережки. Потім . закосичується ніжною молодою зеленню. Незрівнянне видовище восени. В цей час . на прощання жовтогарячий убір одягає. Листя її першим жовтіти починає. Це зворушливо і трохи сумно. (А.Кондратюк)

Таблиця 3.2.1. Результати аналізу виявлення вмінь учнів доцільності використання лексичного повтору як засобу зв’язку

Клас

Кількість учнів у %, що виконали завдання

Використали вмотивований лексичний повтор

Використали невмотивований лексичний повтор

Використали інший засіб зв’язку

експериментальний

44

29

27

контрольний

42

29

29

Страницы: 1 2 3 4 5Стратегічний напрямок розвитку сучасної системи освіти в Україні
Одним із стратегічних напрямків розвитку сучасної системи освіти у нашій країні є формування екологічної культури особистості, виховання у кожного школяра позитивного ставлення до навколишнього світу ...

Практична реалізація вивчення стереометричного матеріалу у 9 класі з використанням інформаційних технологій
Впровадження в процес навчання інформаційно-комунікаційних технологій значною мірою сприяє реалізації принципів гуманізації освіти та навчального процесу, поглиблення та розширення теоретичної бази з ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net