Вміння учнів виявляти і використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку в заданих висловлюваннях навчального типу

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Вміння учнів виявляти і використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку в заданих висловлюваннях навчального типу

Сторінка 4

Вміння учнів виявляти в тексті як засіб міжфразового зв’язку мотивований і немотивований лексичний повтор визначимо на основі виконання пропонованої учням наступної вправи.

Вправа 4. – 1.Прочитайте два тексти. Чи правильно вжиті слова, що повторюються? Якщо ні, то замініть їх так, щоб зміст тексту не порушився.

Колись польові волошки в наших краях не росли. Волошки попали до нас разом з житом. Почали сіяти на полях жито – виросли поруч з ним і волошки. Насіння волошок ховалося серед житніх зерен і так мандрувало разом з ними.

Часто тримав у пам’яті образ матері. І образ її рук, яким судилася вічна, невсипуща робота. І згадувалися запахи, які вони збирали, як бджілка збирає по квітках найрізноманітніший мед.

А ще її очі . У цих очах не було ні фальші, ні лукавості, ні хитрування. Очі її були видимим вираженням її душі. Це погляд самої щирості, самого добра, самої зичливості. Материнські очі сповнені якоїсь цілющості. (За Є.Гуцалом)

2. – Як ви гадаєте, чи правильним є використання повторюваних слів? Чому?

Таблиця 4.2.1. Результати аналізу виявлення вмінь учнів розпізнавати доцільне вживання у мовленні лексичного повтору

Клас

Кількість учнів у %, що виконали завдання

правильно

Неправильно

не виконали

експериментальний

70

18

12

контрольний

69

20

11

Уміння учнів розпізнавати доречну заміну вживання у мовленні лексичного повтору проілюструє виконання учнями наступної вправи

Вправа 5. – Прочитайте текст. Визначте, за допомогою яких слів автор уникнув повтору.

Тарасова гора

Чернеча гора . Високо над Дніпром звела вона свою сиву голову. Далеко звідси видно «і лани широкополі, і Дніпро, і кручі». Саме на цій горі хотів колись оселитися Тарас Шевченко. Та не судилося поетові здійснити свій намір. Йому було заборонено жити в рідних місцях. Тільки після смерті знайшов Кобзар спокій на колишній Чернечій горі, з любов’ю називає тепер її народ Тарасовою.

Таблиця 5.2.1. Результати аналізу виявлення вмінь учнів визначати доречну заміну вживання у мовленні лексичного повтору

Клас

Кількість учнів у %, що виконали завдання

гора – вона; Тарас Шевченко- поетові – йому – Кобзар

гора – вона;

Тарас Шевченко- поетові – йому – Кобзар

не виконали

експериментальний

45

28

20

7

контрольний

47

33

14

6

Визначити рівень сформованих в учнів умінь використовувати лексичний повтор при побудові власних висловлювань без опори на готовий поданий текст допоможе виконання наступного завдання.

Вправа 6. – Продовжіть розповідь про пригоди Іскорки, використовуючи для зв’язності речень у тексті лексичний повтор (нейтральний повтор).

Одного разу з величезного язика полум’я вилетіла високо-високо в небо маленька Іскорка. Вир вітру підхопив її так легко, що й не помітила Іскорка як відірвалася від вогнища. Все вище і вище відлітала вона від землі. Іскорка .

Таблиця 6.2.1. Результат аналізу визначення умінь учнів використовувати у мовленні простий нейтральний повтор слів

Клас

Кількість учнів у %, що виконали Завдання

Правильно

неправильно

експериментальний

35

65

контрольний

38

62

Одержані результати можна прокоментувати наступним чином:

Страницы: 1 2 3 4 5Структура та зміст досліду в роботі з дітьми дошкільного навчального закладу
Пошукова діяльність проводиться в окремій системі. Структура дослідів має багато спільного із спостереженнями. Перший етап - підготовка дітей до досліду. Вихователь проводить з дітьми бесіду, щоб зац ...

Проектування плану викладу теми
План – це набір коротких найменувань логічно завершених частин навчальної теми, послідовністю яких враховуються як особливості самого змісту, так і рівень знань учнів (базовий і той, що формується). ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net