Зміст та сутність комплексної методики освоєння духових інструментів

Педагогіка: історія і сьогодення » Становлення виконавської школи гри на оркестрових інструментах » Зміст та сутність комплексної методики освоєння духових інструментів

Сторінка 1

Основним мотивом створення методики комплексного освоєння духових інструментів, за твердженням її автора В.М.Говора, стало складне становище з ансамблево-оркестровим музикуванням на духових інструментах. А духовий оркестр – це унікальна форма соціально-психологічного та естетичного виховання. Прикладом можуть слугувати сполучені Штати америки, де в більшості загальноосвітніх шкіл існують загальні духові оркестри, склад кожного з яких має до 100 учасників.

Причин складної ситуації з оркестровим музикуванням на теренах пострадянського простору, на думку В.М. Говора, декілька. Однією з най складніших є відсутність наукових основ у навчанні гри на духових інструментах, без яких:

- по-перше, неможливо забезпечити процес ефективного та якісного освоєння цих інструментів;

- по-друге, забезпечити широку доступність в освоєнні духових інструментів .

Методика комплексного освоєння духових інструментів (КМОДІ) є перспективною спробою технологізації процесі навчання грі на духових інструментах за допомогою якої:

1) значно скорочується початковий етап я інструмента та виходу на рівень колективного музикування (як у системі К.Орфа);

2) підвищується мотивація до оволодіння грою на духових інструментах та якість ансамблевої культури вже в дитячому віці.

Провідними завданнями методики є якісність звукового результату, а саме: тембру, інтонаційної стійкості та динамічної гнучкості.

Можливість використання даної методики, за твердженнями експертів (серед яких професор кафедри духових інструментів А.М.Вавиліна, та її колеги В.Ф.Венгловський, А.Т.Скобелєв, К.Шнайдером та іншими) для освоєння всіх духових інструментів доведена практикою та забезпечується використанням методу аналогії

, який вперше застосовується у даному контексті. Суть даного методу полягає у знаходженні спільних біофізичних закономірностей та психофізичних особливостей у однієї групи інструментів та перенесення їх на інструменти зі схожими властивостями.

Наприклад, експериментальним шляхом були знайдені спільні особливості у роботі голосових зв’язок співаків і губ трубача у взаємодії з природнім диханням. Вони були перенесені спочатку на мідні інструменти. Потім були знайдені спільні закономірності в тих же компонентах (дихання - губи) у флейти. Після чого розроблений єдиний підхід до звуковидобування на мідних духових інструментах і флейті, який значно активізує роботу губного апарату за рахунок його позиційної настройки [60].

Подібна настройка сприяє досягненню вказаних вище показників та відкриває можливості для переносу цього підходу на інші духові інструменти, з незначно. Корекцією відносно управління тростю на кларнеті та саксофоні, а також на гобої та фаготі.

Методологічну основу КМОДІ складає СФЕРОДИНАМІКА – наукова теорія нового часу заснована Б.В.Гладковим (2000 р.)на результатах математичного дослідження Шкали натурального музичного звукоряду (НМЗ). За допомогою цієї методики автори намагаються розкрити секрети формування сенсорного простору людини, з одного боку та формування звукового середовища по сферам, с іншого

Спираючись на математичну модель формування звукового простору з її динамічними

якостями, автору вдалося виявити можливість її застосування до побудови технології освоєння духових інструментів в більш ефективному та доступному режимі

Нова модель процесу освоєння духових інструментів, що склалася таким чином реалізується в практичному вигляді як модель складної взаємодії організму та інструмента.

В понятійному плані динаміка

має широкий спектр застосування, як в музичні теорії, так і в музично-педагогічній практиці.

Динаміка

розглядається авторами теорії як якісний показник інерційного руху в бік зростання або спаду інтенсивності будь-якого процесу, явища тощо.

Під основними видами динаміки у вказаній системі розуміються наступні:

- динаміка будь-якого руху;

- голоснєва динаміка;

- динаміка будь-якого розвитку чи зростання;

- соціальна динаміка або соціодинаміка;

- динаміка мисленнєвих процесів тощо.

Динаміка покладена нами в основу, так званого динамічного принципу побудови процесі освоєння будь-якого з духових інструментів.

Динамічний принцип –

базовий вектор и спосіб дії, який визначає форму та амплітуду рухових дій, побудованих на певному – доцільно побудованому алгоритмі. Віг забезпечує точно розподілену (по зусиллю та довжині) амплітуду рухового акту, підвищує м’язову активність. При правильно сформованих рухових діях в процесі навчання грі на духовому (та будь-якому музичному) інструменті динамічний принцип значно полегшує виконання технічних завдань в рефлекторному режимі – при найменших фізичних та мислених затратах.

Страницы: 1 2 3Використання дидактичних ігор на уроках образотворчого мистецтва
Головний зміст дидактичних ігор на уроках полягає у тому, що дітям пропонується виконати завдання, яке подається дорослими у певній цікавій ігровій формі. Головна мета – допомогти сформувати пізнавал ...

Вплив емоційності батьків на атмосферу в сім'ї
У тих сім'ях, де мати завжди весела і свою веселість виявляє у присутності дітей, – діти ростуть здоровими, життєрадісними, комунікабельними. І навпаки, у тих сім'ях, де матері відзначаються суворіст ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net