Сучасні технічні засоби удосконалення гри на духових інструментах

Педагогіка: історія і сьогодення » Становлення виконавської школи гри на оркестрових інструментах » Сучасні технічні засоби удосконалення гри на духових інструментах

Сторінка 1

В наш час духове виконавство розвивається дуже швидкими темпами. Але ще скоріше сьогодні зростають вимоги до нього. За таких умов традиційні методи викладання не завжди є достатньо ефективними. На думку багатьох прогресивних педагогів-духовиків, чималі методичні резерви знаходяться в тих технічних засобах, які сьогодні нам можуть дати сучасні наука і техніка.

З початку 70-х років в Україні технічні засоби використовуються отримання точних, об’єктивних даних при дослідженні факторів якості виразності звучання духових інструментів.

Професор Харківського державного інституту мистецтв І.Якустіді досліджував амбушюр та роботу язика валторніста за допомогою міограф і рентгенограм. В експериментах приймали участь 20 валторністів різної кваліфікації. Отримані дані піддавалися математично-статистичному аналізу за допомогою ЕОМ. Міографічні дослідження мали на меті виявлення оптимального варіанту формування амбушюру. Узагальнення отриманих даних призвело до переконання, що характерними рисами такого амбушюру є зближення кутів рота до центру ротової щілини і концентрація зусиль м’язів амбушюру головним чином в кутках рота Амортизуюча подушка, що виникає при цьому в центрі губ, на думку дослідника, дозволяє збалансувати опір губ з тиском на них мундштука і тим самим запобігти травмі губ.

Безперечну наукову та практичну цінність мають запроваджені І.Якустіді дослідження роботи язика валторніста за допомогою рентгенограм. Профільні рентгенограми кісних тканин голови з контрастуванням язика і губ за рахунок змащення вапном сіркокислого барію були отримані дослідником на рентген-апараті «Діагномакс». Рентгенограми показали, що функції язика не вичерпуються тільки атакою звука, вони є важливішим елементом теситурної техніки валторніста. Змінюючи свою форму і положення, язик разом з відповідним положенням нижньої щелепи і м’якого піднебіння змінює об’єм і форму резонуючої порожнини рота, котра створює сприятливі умови для доброго звучання валторни на всіх ділянках її звукоряду. Робота язика, що пов’язана з атакою звука, як показали дослідження І.Якустіді, відзначається великою точністю і різноманітністю. Форма, положення і кінематика його рухів змінюється в залежності від зміни висоти видобуваємих звуків. Дослідження І.Якустіді переконують в тому, що не існує універсального типу роботи язика, який був би придатний для надійної атаки звуків різної висоти, а також показують, яким чином в цьому випадку повинні змінюватися форма, положення і напрямки руху язика’.

Різноманітні лабораторні дослідження об’єктивних та суб’єктивних факторів тембру та динаміки фагота провів професор Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського В.Апатський. За допомогою автоматичних аналізаторів спектру різної конфігурації йому вдалося визначити спектральний склад всіх звуків фагота, а також виявити сильну форманту в зоні 400-500 герц. І слабку другу форманту, розташовану приблизно вдвічі вище першої. Ретельне вивчення отриманих спектрограм показало, що фаготні форманти мають властивість підвищувати своє частотне розташування в міру того, як підвищується теситура аналізуємих звуків. Під час досліджень В.Апатському вдалося висвітлити цілу низку питань, пов

’язаних з тембральною природою фагота: тембральну своєрідність регістрів і природу виникнення формант фагота, причину неякісного звучання і недостатньої інтонаційної чіткості його нижнього регістру, причину збіднення спектрів високих звуків фагота та ін. Апатським досліджувалась тембральна природа так званих перехідних процесів фагота. Експериментальні дослідження показали, що тембр

фагота перебуває в

стані постійного руху, він живе, дихає, безперервно змінюючись і перетворюючись. В цьому криється специфіка і

принадність живого звучання фагота, яку сьогодні можна відтворити на електромузичних інструментах.

Апатським була виконана ціла низка інших дослідних робіт. За допомогою вимірника рівня звукового тиску визначався динамічний діапазон фагота. За результатами загальних тембрально-динамічних вимірів були виявлені звуковисотні зони найбільшої і

найменшої виразності фагота.

Дослідження суб’єктивних факторів виявило, що найкращі тембральні і динамічні характеристики звучанню фагота надає о

-образний амбушюр. Досліджувався вплив на тембр і

динаміку звучання фагота таких елементів амбушюра, як ступінь підвертання губ на зуби, стан підборіддя, глибина захвату тростини губами, тиск губ на тростину, пружність м

’язів губного апарату та ін.

Пневмографічним методом

досліджувались фізіологічне і виконавське дихання. Пневмограми показали, що між ними існує тісний зв’язок, і

починати постановку виконавського дихання інколи слід з виправлення недоліків фізіологічного дихання. Досліджувались об’єм вдиху, залежність витрачання від регістру і

динамічного нюансу, з

’ясовувався оптимальний ступінь наповнення легень під час виконавського вдиху та звільнення легень під час виконавського видиху.

Страницы: 1 2 3Короткі історичні відомості про афазію
Афазія - повна або часткова втрата мовлення, зумовлена локальними ураженнями головного мозку. У 1861 р. французький лікар П. Брока продемонстрував мозок хворого на афазію з обширним розм'якшенням в о ...

Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»
Експериментальна робота проводилась в умовах звичайного навчально-виховного процесу на уроках предмета «Технології». Експериментальна робота здійснювалась відповідно до вимог проведення педагогічних ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net