Історично-педагогічні аспекти діяльності кафедри духових та ударних інструментів НМАУ ім. П.І.Чайковського

Педагогіка: історія і сьогодення » Становлення виконавської школи гри на оркестрових інструментах » Історично-педагогічні аспекти діяльності кафедри духових та ударних інструментів НМАУ ім. П.І.Чайковського

Сторінка 3

Історія кафедри свідчить про її постійне удосконалення. Кафедра наших днів, очолювана професором В.Антоновим, продовжує цю традицію. Прагнучи поєднувати мудрість досвіду з енергією молодості, кафедра залучає до свого складу найобдарованіших музикантів. З тією ж метою проводиться щорічний прийом найталановитіших випускників музичних вузів України до аспірантури НМАУ.

Тривалий час українське духове виконавства й педагогіка мали чисто емпіричний характер. Проте на сьогоднішній день емпіризм значною мірою вичерпав себе. Подальший прогрес у цій сфері уже неможливий без наукового дослідження процесів, пов’язаних із грою на духових інструментах, без розробки сучасних методів навчання. Усвідомлюючи цей факт, педагоги кафедри результати своєї виконавської та педагогічної діяльності почали узагальнювати і систематизувати в теоретичних працях. Монографії, статті й доповіді, присвячені питанням теорії, практики та історії духового виконавства, були написані або прочитані Є.Носирєвим, В.Апатським, В.Антоновим, О.Безуглим, В.Тихоновим, В.Вдовиченком, Р.Вовком, М.Кононовим та іншими. Вперше в Україні були опубліковані збірники теоретичних праць з питань духового виконавства: в 1966 році – збірник «Виконавство на духових інструментах» (упорядник Є.Носирєв), у 1989 році – збірник «Теорія та практика гри на духових інструментах» (упорядник В.Апатський). На кафедрі було підготовлено, а пізніше успішно захищено 7 кандидатських і 2 докторські дисертації. Об’єднуючи навколо себе молодих учених України, кафедра створює наукову школу, яка вивчає найскладніші проблеми духового музично-виконавського мистецтва.

За період свого існування кафедра виховала біля 800 фахівців високого класу, серед яких чимало музикантів зі світовим ім’ям. Кафедра дала Україні понад 130 лауреатів міжнародних, всесоюзних і всеукраїнських конкурсів. Останнім часом її діяльність набуває міжнародних масштабів: педагоги виступають з доповідями в країнах близького й далекого зарубіжжя, проводять там семінари, майстер-класи, дають відкриті уроки. На кафедрі навчалися і навчаються студенти, що приїхали з Китаю, Болгарії, Південної Кореї, Алжиру, Венесуели, В’єтнаму та інших країн світу. Духова школа, що сформувалася у стінах НМАУ ім. П.І.Чайковського, здобула міжнародний авторитет.

Страницы: 1 2 3 Сім'я як суб'єкт і об'єкт соціально-педагогічного впливу
Потреба концепції сімейно-центрованого супроводу сім'ї з неповносправною дитиною виникає з поняття сім'ї, як системи, як цілості. Сім'я, як система живе за своїми правилами, властивими їй. Кожний чле ...

«Дискусійний діалог» як один з прийомів роботи профорієнтації з учнями
Виходячи з результатів масових опитувань школярів з метою визначення їх професійних намірів, учнів можна розділити в цьому плані на чотири категорії. 1. Школярі, які вже визначили майбутнє покликання ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net