Музично-педагогічні та мистецькі школи духового виконавства Слобожанщини

Педагогіка: історія і сьогодення » Становлення виконавської школи гри на оркестрових інструментах » Музично-педагогічні та мистецькі школи духового виконавства Слобожанщини

Сторінка 11

− ІІІ ЕТАП ("професійний") розвитку духового музикування приходиться на XIX сторіччя і характеризується суттєвими організаційними перетвореннями в галузі військового оркестру: протягом XIX сторіччя удосконалювався склад воєнних оркестрів, розвивається репертуар з музичних творів вітчизняних та зарубіжних композиторів. Широке розповсюдження отримали концертні виступи воєнних оркестрів.

− ІV ЕТАП ("військово-патріотичний") у розвитку духового виконавства відноситься до радянського періоду історії, коли в культурно-просвітній діяльності стало приділятися більше уваги військово-духовим оркестрам. Керівні органи того часу розглядали розвиток військової музики як один з могутніх засобів ідейно-художнього виховання.

− V ЕТАП ("відновлювальний") в розвитку духового оркестрового виконавства розпочався з 1990-х років та відзначався відродженням традицій вітчизняної військово-оркестрової музики та використанням позитивного досвіду, накопиченого за попередні десятиріччя. Позитивними тенденціями цього періоду є кількісний ріст дитячих оркестрових колективів, створення муніципальних оркестрових колективів та проведення джазових фестивалів, свят, марш-парадів духової музики.

5. Розвиток сучасних педагогічних концепцій виконавства на духових інструментах має наступні паралельні та взаємодоповнюючі напрями:

− розвиток ансамблевого та оркестрового музикування;

− розвиток сольного виконавства

− становлення та розвиток музикознавчих, педагогічних та методичних досліджень у даній галузі.

6. Основними компонентами навчання грі на духових інструментах виступають

а) інформаційний (когнітивний) компонент– надання учню знань про історію створення інструмента та його особливості; показ основних прийомів догляду за музичним інструментом;

б) виконавський (емоційно-діяльнісний) компонент

– освоєння навичок звуковидобування; набуття початкових вмінь володіння духовим інструментом (постановка корпусу, положення рук, положення пальців тощо);

в) репертуарний план (знаково-змістовий компонент)

– добір доцільного та методично вивіреного репертуару для подальшого досконалого музично-виконавського розвитку учня-духовика.

7. Методика комплексного освоєння духових інструментів (КМОДІ) є перспективною спробою технологізації процесі навчання грі на духових інструментах за допомогою якої:

− значно скорочується початковий етап я інструмента та виходу на рівень колективного музикування (як у системі К.Орфа);

− підвищується мотивація до оволодіння грою на духових інструментах та якість ансамблевої культури вже в дитячому віці.

Провідними завданнями методики є якісність звукового результату, а саме: тембру, інтонаційної стійкості та динамічної гнучкості.

Методологічну основу КМОДІ складає СФЕРОДИНАМІКА – формування сенсорного простору людини, з одного боку та формування звукового середовища по сферам, з іншого.

8. Українська духова школа сформувалася в результаті плідної творчої діяльності багатьох поколінь музикантів і педагогів. На розвиток професійного духового виконавства в Україні вагомий вплив мали представники німецької і чеської, а також російської музично-педагогічних шкіл.

9. Плідних результатів у розвитку вітчизняного виконавства на оркестрових духових інструментах досягли педагогічні колективи та вихованці Київської, Одеської, Харківської, Львівської, Донецької та інших регіональних шкіл

10. Сьогодні в царині вітчизняного духового виконавства активно працюють регіональні навчальні заклади різного типу, самодіяльні та професійні колективи, камерні та духові оркестри, продовжується активна концертна діяльність солістів виконавців практично всіх духових спеціальностей. Все це дає позитивні передбачення щодо подальшого розвитку духового виконавства у ХХІ сторіччі.

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12Погляди відомих педагогів на виховання колективу
Для дорослої людини відношення прямі: людина - світ. У вихованні дітей з'являється третя дійова особа, що стоїть між світом і дитиною, - вихователь, і картина змінюється: діти - вихователі - світ. У ...

Використання рольових ігор на позакласних заняттях з французької мови
Творчість — це зміна усталеної співорганізації, наявних відносин, перекомпонування діяльності. Кожний акт спілкування здатний викликати появу нового, причому на відміну від акту пізнання, з учетверо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net