Методи фізичного виховання

Сторінка 1

Однією із сторін фізичного виховання є навчання. У фізичному вихованні навчання характеризується як організований процес передачі і засвоєння систем спеціальних знань і рухових дій, спрямованих на фізичне і психічне вдосконалення людини.

У процесі навчання рухових дій необхідно пам’ятати, що:

необхідною умовою оволодіння навчальним матеріалом є активна рухова діяльність людини. Тому у процесі навчання слід враховувати біологічні закономірності працездатності людини;

побудова процесу навчання залежить від структурної складності рухової дії, що вивчається;

навчання рухових дій суттєво залежить від співвідношення техніки і фізичних якостей при їх виконанні, специфіки фізичних якостей, що виявляються в них і необхідного рівня їх прояву.

В результаті засвоєння рухових дій виникають певні функціональні утворення, які називають руховими вміннями і навичками.

Рухове вміння - це такий рівень володіння руховою дією, який характеризується необхідністю детального свідомого контролю за діями, невисокою швидкістю виконання, нестабільністю та не економністю рухів, нестійкістю до дії несприятливих чинників, наявністю зайвих рухів.

Формування рухових вмінь вимагає від людини активної участі в навчальному процесі, привчає аналізувати сутність поставлених завдань, умови виконання, керувати власною розумовою, відчуттєвою і руховою діяльністю.

Рухова навичка - це такий ступінь володіння технікою дії, при якому керування рухами відбувається автоматично, вирізняється високою стабільністю і надійністю, економністю, плавністю.

Рухові навички можуть мати позитивний або негативний перенос.

"Позитивний перенос" навичок - це така взаємодія навичок, при якій раніше сформована навичка полегшує формування наступної навички.

"Негативний перенос" навичок - це така взаємодія навичок, при якій раніше сформована навичка ускладнює вивчення наступної навички.

2. Етапи навчання руховим діям

У фізичному вихованні структуру процесу навчання доцільно будувати у три етапи:

етап початкового розучування;

етап поглибленого розучування;

етап закріплення і вдосконалення.

Мета початкового розучування - навчити основ техніки рухової дії, сформувати вміння виконувати її в загальних рисах, в основному варіанті.

Завдання цього етапу:

1. Створити загальне уявлення про рухову дію і осмислити її суть.

2. Навчити частин техніки дії, які раніше не були засвоєнні.

3. Сформувати загальний ритм рухового акту.

4. Усунути зайві рухи, які грубо спотворюють техніку.

Основні помилки на стадії формування початкового вміння є такі:

внесення в руховий акт додаткових, непотрібних рухів;

відхилення рухів за напрямком і амплітудою;

зайва напруженість багатьох м’язових груп;

спотворення загального ритму дії.

Основними причинами цих помилок є:

недостатня фізична підготовленість;

боязнь, що призводить до надмірного напруження мускулатури і обмеження амплітуди рухів;

недостатнє розуміння рухового завдання;

недостатній самоконтроль рухів;

дефекти у виконанні попередніх частин рухової дії;

втома;

негативний перенос навичок;

несприятливі умови виконання рухових дій.

Мета етапу поглибленого розучування - завершити формування рухової дії в основному варіанті на рівні навички і створити основу для формування умінь виконувати її в різноманітних умовах.

Для досягнення цієї мети вирішуються такі завдання:

Поглибити розуміння закономірностей рухової дії, що вивчається.

Уточнити техніку щодо індивідуальних можливостей, посилити самоконтроль.

Домогтися правильного виконання вправи.

Створити передумови варіативного виконання дії.

Навчання на цьому етапі будується таким чином, щоб забезпечити виконання вправи на рівні рухового вміння і сприяти її переходу до навички.

Мета етапу закріплення і вдосконалення - завершити формування рухової навички.

Для досягнення мети вирішуються такі завдання:

Закріпити навичку володіння технікою дії.

Забезпечити варіативність застосування сформованої навички в різних умовах.

Завершити індивідуалізацію виконання засвоєної вправи.

Для закріплення навички, забезпечення варіативності її виконання такі методи:

стандартно-повторної та повторно-варіативної вправи;

змінюють зовнішні умови виконання;

регулюють фізичний і психічний стан;

поєднують вивчену на другому етапі вправу з іншими діями;

підвищують обсяг та інтенсивність виконуваної роботи.

Причинами помилок на цьому етапі є:

Страницы: 1 2Комплексне планування вдосконалення фізичних здібностей
Особливий інтерес для практики фізичного виховання дітей і підлітків становить комплексне дослідження, яке дозволяє отримати інформацію про розвиток і виховання сили, швидкості, витривалості, гнучкос ...

Психолого-педагогічні особливості педагогічної занедбаності молодших школярів
Проблема педагогічної занедбаності вимагає свого вивчення і обґрунтування із різних аспектів. Зокрема, для її успішного вирішення, слід звертати увагу на психолого-педагогічні особливості категорії п ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net