Методи фізичного виховання

Сторінка 2

надмірна, тривала концентрація уваги на контролі за деталями дії;

порушення міри варіативності вправ і умов їх виконання;

порушення співвідношення між відпрацюванням рухової навички і вихованням рухових якостей.

3. Методи навчання у фізичному вихованні

Методи - це способи взаємної діяльності учня і вчителя, спрямованої на вирішення навчально-виховних завдань.

Методичні прийоми - це шляхи реалізації методів у конкретних випадках і умовах процесу фізичного виховання.

У процесі фізичного виховання використовують три групи методів:

І. Практичні методи (методи вправляння) (рис. 1).

ІІ. Методи використання слова.

ІІІ. Методи демонстрації

Рис. 1. Система практичних методів фізичного виховання

І. Практичні методи поділяють на три групи:

методи навчання рухових дій;

методи вдосконалення рухових дій;

методи тренування (методи розвитку рухових якостей).

1. До методів навчання руховим діям належать такі методи:

метод навчання вправ загалом;

метод навчання вправ по частинах;

метод підвідних вправ.

2. До методів удосконалення і закріплення рухових дій належать такі методи:

ігровий метод;

змагальний метод.

3. До методів тренування належать такі методи:

метод безперервної вправи;

метод інтервальної (повторної) вправи;

метод комбінованої вправи.

a. Метод безперервної вправи включає в себе такі методи:

метод безперервної варіативної вправи;

метод безперервної регресуючої вправи;

метод безперервної прогресуючої вправи;

метод безперервної рівномірної вправи.

b. Метод інтервальної (повторної) вправи включає в себе такі методи:

метод інтервальної (повторної) варіативної вправи;

метод інтервальної (повторної) регресуючої вправи;

метод інтервальної (повторної) прогресуючої вправи;

метод інтервальної (повторної) рівномірної вправи.

c. Метод комбінованої вправи включає в себе такі методи:

метод колового тренування;

метод комбінованої вправи з різним сполученням структури та змісту завдань;

метод комбінованої вправи з різним сполученням змісту завдань;

метод комбінованої вправи з різним сполученням структури завдань;

ІІ. Методи використання слова

У процесі фізичного виховання використовуються загально-педагогічні прийоми методу слова:

Розповідь - застосовується при ознайомленні з вправою, організації ігрової діяльності, повідомленні завдань.

Опис - використовується для ознайомлення з технікою вправ.

Пояснення - це прийом передачі інформації про техніку виконання вправи.

Інструкції і вказівки - використовується для передачі інформації про допущені помилки, правила техніки безпеки та ін.

Бесіда - використовується з метою поглиблення і розширення знань, виявлення інтересів і бажань, оцінки виконаної роботи.

Словесні оцінки - відіграють роль мовного схвалення або осуду діяльності.

Команда - служить сигналом для спільних дій, використовується для швидкого виконання дій або зміни характеру діяльності.

Підрахунок - допомагає визначити необхідний темп і ритм дій.

ІІІ. Методи демонстрації

Розрізняють дві основні форми показу:

Демонстрація поз і рухів (безпосередній показ або пряма наочність).

При використанні безпосереднього показу вправ можна рекомендувати:

показувати тільки тоді, коли людина за поясненням не може уявити рухову дію і правильно її виконати;

використовувати повільний показ, який дає можливість краще сприйняти структуру вправи, що виконується;

показувати одну дію варто не більше двох трьох разів;

доцільно максимально скоротити паузу між демонстрацією і виконанням;

показ повинен служити точним взірцем того, що потрібно відтворити.

Використання ілюстративних матеріалів (опосередкована наочність).

До використання ілюстративних матеріалів висувають такі вимоги:

корисно поєднувати демонстрацію "сповільненою” із звичайною кінострічкою за схемою: звичайна - "сповільнена" - звичайна;

викладачу необхідно завчасно вивчити матеріали демонстрації, визначити сторони і деталі, на які потрібно звернути особливу увагу учнів;

до аналізу і пояснення ілюстративних матеріалів необхідно залучати навчаючогося.

Страницы: 1 2 Основні компоненти професійної компетентності фахівця галузі
Компетентність – інтегративна характеристика особистості, що відображає готовність і здатність людини мобілізувати набуті знання, уміння, досвід і способи діяльності та поведінки для ефективного вирі ...

Експериментальна перевірка ефективності моделі роботи профорієнтації соціального педагога із старшокласниками
Дослідження проводили у місті Бахмач у ЗОШ №2 Доцільним при визначенні професійної спрямованості учнівської молоді є використання тестової методики ”Як обрати професію” підготовленої співробітниками ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net