Задачі, принципи фізичного виховання

Педагогіка: історія і сьогодення » Фізичне виховання » Задачі, принципи фізичного виховання

Сторінка 5

б) адекватності (відповідності);

в) систематичності;

г) циклічності і хвилеподібності.

а) спрямованості на формування базової фізичної підготовки, високої працездатності та здоров’я людини. В основі цього принципу лежать такі закономірності:

висока суспільна значимість здоров’я, працездатності та фізичної підготовленості людини;

систематичне підвищення вимог до фізичної підготовленості і працездатності людини (сучасний потік інформації).

Методичні положення, які випливають з цього принципу:

єдність соціального і біологічного в структурі особистості людини;

необхідність індивідуалізації моделей рівня здоров’я людей.

б) адекватності (відповідності) ("не пошкодити”).

В основі цього принципу лежать такі закономірності:

генетична природа;

єдність організму людини в його будові, функціонуванні та розвитку;

антифазність (неспівпадіння) періодів інтенсивного росту елементів систем рухів з періодами росту структур організму.

Методичні положення, які випливають із закономірностей:

ймовірність характерних адаптаційних реакцій (стандартизація і індивідуалізація);

високий ступінь індивідуальних рухових проявів (стабільність і варіативність);

залежність амплітуди та часу адаптації від віку, статі та стану тренованості.

в) систематичності - в основі цього принципу лежать такі закономірності:

безперервність життєдіяльності людини;

гетерохронність (неодночасність) активізації, втоми та відновлення організму.

Методичні положення, які випливають із закономірностей:

взаємозв’язок навантаження і відпочинку;

нелінійність процесу розвитку рухових якостей.

г) циклічності і хвилеподібності - в основі цього принципу лежать закономірності:

наявність біоритмічних проявів (робота серця, температура, тиск, робота шлунку та інше). Розрізняють біоритми органів, систем, добові ритми, довготривалі ритми;

фазовість систем та органів.

Методичне положення, яке випливає із закономірностей - це періодична зміна тренувальних впливів в залежності від стану людини (показників внутрішнього навантаження).

Тема: Рухові якості людини. Швидкість як рухова якість людини. Основи методики розвитку швидкості

План.

Загальна характеристика рухових якостей людини

Загальна характеристика швидкості.

Методика розвитку швидкості.

Загальна характеристика рухових якостей людини

У спеціальній літературі можна зустріти терміни "фізичні якості", "рухові якості” або "фізичні можливості". Термін "якість” відображає рухові можливості людини.

Такі автори, як Матвєєв, Новіков; Шиян, вживають термін "Фізичні якості”.М. М. Линець називає їх "руховими якостями”.

Термін "рухові якості” вживається у зв’язку із центрально-нервовими регуляторними процесами керування рухами.

Термін "фізичні якості” вживається, коли необхідно виділити біомеханічну характеристику рухів.

Термін "якість" відображає рухові можливості людини. Якості не зводяться до вмінь, навиків і знань, які має будь-яка людина.

Термін "фізичні якості" віддзеркалює рухові можливості людини, в основі яких лежать її природні задатки.

Рухові якості - це розвинуті у процесі виховання і цілеспрямованої підготовки рухові задатки людини, які визначають її можливості успішно виконувати певну рухову діяльність.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Обґрунтування принципів оцінювання знань, умінь, навичок молодших школярів
Аналіз психолого-педагогічної літератури, узагальнення передового педагогічного досвіду, власні спостереження дали нам змогу визначити принципи оцінювання учнів у початковій школі. Найважливішою вимо ...

Навчально-виховні можливості природознавчого навчання
У системі екологічного виховання важливе місце займає природознавство. У процесі його вивчення діти здобувають елементарні знання про єдність і розмаїтість навколишньої природи, її охороні, знайомлят ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net