Задачі, принципи фізичного виховання

Педагогіка: історія і сьогодення » Фізичне виховання » Задачі, принципи фізичного виховання

Сторінка 6

Розрізняють такі рухові якості: - сила, швидкість, витривалість, гнучкість, спритність.

Наприклад, для подолання великого зовнішнього опору потрібна, перш за все, відповідна м'язова сила; для подолання короткої відстані за якомога менший час потрібна швидкість; для тривалого й ефективного виконання фізичної роботи потрібна витривалість; для виконання рухів з великою амплітудою необхідна гнучкість; для раціональної перебудови рухової діяльності відповідно до зміни умов необхідна спритність.

Більшість рухових якостей людини у процесі особистого розвитку змінюються нерівномірно (гетерохронно). В деякі роки та чи інша якість має дуже високі темпи приросту. Ці вікові періоди можуть чергуватися з роками дуже малого приросту якості або навіть спаду її показників. Періоди високих темпів приросту рухових якостей називають "сенситивними".

Між руховими якостями існує тісний взаємозв'язок, який у спортивній літературі прийнято називати "переносом".

Перенос може бути:

позитивним, якщо розвиток однієї якості позитивно впливає на прояв іншої,

або негативним (якщо розвиток однієї якості негативно впливає на прояв іншої). (рис. 1)

Рис. 1. Схема переносу фізичних якостей

Перенос з однієї рухової якості на іншу

Наприклад,

на початкових етапах тренування зростання максимальної сили позитивно позначається на прояві швидкості в циклічних рухах;

при розвитку гнучкості збільшується не тільки амплітуда рухів, але і сила м'язів, які піддаються розтягуванню;

розвиток загальної витривалості (в певних межах) веде до підвищення спеціальної витривалості, що, в свою чергу, сприяє зростанню сили м’язів.

водночас у висококваліфікованих спринтерів може спостерігатись навіть зворотний зв'язок, тобто зростання сили (внаслідок тренування з обтяженнями) може негативно вплинути на швидкість бігу.

ще яскравіше зворотній зв'язок проявляється між максимальною силою і загальною витривалістю.

Позитивний перенос з однієї вправи на іншу, або на виробничі і побутові рухові дії.

Наприклад,

сила, розвинута за допомогою вправ з обтяженнями (штанга), може сприяти покращенню результатів у штовханні ядра, чи в роботі вантажника,

витривалість, розвинута в бігу, сприяє покращенню результатів в лижних гонках, і навпаки.

Позитивний перенос з однієї групи м'язів на іншу

Наприклад,

встановлено, що витривалість з тренованої ноги майже на 45% переноситься на нетреновану,

а при тривалому силовому тренуванні правого чи лівого боку тіла спостерігається збільшення сили м'язів симетричного нетренованого боку.

2. Швидкість як рухова якість людини

Швидкість - це здатність людини до термінового реагування на подразники та до високої швидкості рухів, що виконуються при відсутності значного зовнішнього опору.

Численними дослідженнями встановлено, що швидкість є комплексною руховою якістю, яка проявляється через:

1) швидкість рухових реакцій;

2) швидкість виконання необтяжених поодиноких рухів;

3) частоту (темп) необтяжених рухів;

4) швидкий початок рухів, що у спортивній практиці називають різкістю.

А зараз детальніше зупинимось на кожному пункті.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Використання психологічних способів впливу в процесі навчання
Вступаючи в спілкування, люди впливають один на одного, що має глибинні психологічні механізми. Ці механізми використовуються для впливу однієї людини на іншу, на групу людей, на великі соціальні спі ...

Формування комунікативно-мовленнєвих умінь у контексті сучасної методики у 4 класі
Проблема взаємозв’язку мовної освіти і мовленнєвого розвитку учнів визначила нові змістові лінії навчання української мови: комунікативну, лінгвістичну та лінгво-українознавчу, виникла необхідність у ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net