Аналіз сформованих в учнів умінь використовувати лексичний повтор при побудові зв’язних висловлювань

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Аналіз сформованих в учнів умінь використовувати лексичний повтор при побудові зв’язних висловлювань

Сторінка 3

Наприклад. Моє місто і вулиця, де я живу, дуже красиві. Багато квітів і дерев. Співають пташки. Дуже гарні фонтани і сквери (опис).

У висловлюванні пропущено лексичний потор як засіб зв'язності. Так, у другому реченні лексичний повтор «у місті» не тільки виступив би у ролі засобу зв'язності, а й служив засобом смислового зв’язку. Друге і третє речення є окремими, не пов’язаними між собою. Хоч перебудова цих речень об'єднала б їх у текстову єдність. Адже ці окремі речення виступають компонентами опису, проте не пов'язані між собою.

Пропуск таких зв'язків у текстах-описах не тільки руйнує структуру тексту, а й не відображає елементів образного мислення учнів. Адже тексти-описи повинні бути образно оформлені, оскільки це є однією з ознак даного типу текстів.Такого типу помилки трапляються і в текстах-розповідях та міркуваннях.

Про недостатньо сформовані вміння учнів створювати та корегувати власні писемні висловлювання свідчить також надмірне використання засобів зв'язності.

Такі помилки є причиною недосконалості оперативної пам'яті, нездатної «утримувати» текст. Учні прагнуть розкрити якнайповніше тему, проте не фіксують на письмі у певній послідовності, завершеності, а використовують всі можливі варіанти побудови речень, не усвідомлюють суті, і не орієнтуються на конкретного читача. Такі тексти дітям зрозумілі, тому, на їх думку, контролю і корекції не потребують.

Наприклад. Тихий зимовий ліс. Одразу помітно дуби. Велетенські дуби стоять закутані у ще не опавше листя. Спокій. Лише час від часу чутно як колихнуться дуби і все зашелестить.

Таким чином, надмірне використання одних засобів призводить до «затемнення» ідеї, теми, смислової завершеності тексту, витіснення на задній план основної інформації і привертає увагу до менш суттєвих речей.

Проаналізовані типи помилок, що зустрічаються в учнівських висловлюваннях, свідчать насамперед про необізнаність із відповідними теоретичними відомостями, бідність словникового запасу учнів, а наслідком є як недостатнє, так і надмірне використання мовних засобів.

Аналіз письмових робіт дав можливість зробити висновок про те, що молодші школярі відчувають труднощі при побудові висловлювань, що в 70 % зумовлено відсутністю знань про функціональність лексичного потвору як засобу зв’язності. Тому ми вважаємо за необхідне доповнити методику системою вправ, яка сприяла б формуванню в учнів умінь створювати власні висловлювання, використовуючи лексичний повтор як засіб зв'язності тексту, а також як елемент образності та естетичності.

Страницы: 1 2 3 Психолого-педагогічні особливості педагогічної занедбаності молодших школярів
Проблема педагогічної занедбаності вимагає свого вивчення і обґрунтування із різних аспектів. Зокрема, для її успішного вирішення, слід звертати увагу на психолого-педагогічні особливості категорії п ...

Перевірка ефективності формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів
Експериментальної базою дослідження стала Зеленська ЗОШ І-ІІ ступенів Бучацького району Тернопільської області. Педагогічним експериментом було охоплено 56 учнів 4-х класів. Дослідження проводилося п ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net