Витривалість як рухова якість людини. Основи методики розвитку витривалості

Педагогіка: історія і сьогодення » Фізичне виховання » Витривалість як рухова якість людини. Основи методики розвитку витривалості

Сторінка 1

1. Загальна характеристика витривалості

Витривалість як рухова якість людини - це здатність долати втому у процесі рухової діяльності.

Види втоми:

Розумова

Сенсорна

Емоційна

Фізична

Фізична витривалість дозволяє:

тривалий час підтримувати високий рівень інтенсивності рухової діяльності;

виконувати значний обсяг роботи;

швидко відновлювати сили після навантаження.

Залежно від об’єму м’язів, які беруть участь у роботі, розрізняють три види фізичної втоми, а отже, витривалості:

локальну, якщо до роботи залучено менше третини загального об’єму м’язової маси;

регіональну, коли в роботі бере участь від третини до двох третин м’язової маси;

тотальну, якщо одночасно працює більше двох третин скелетних м’язів.

Залежно від специфіки роботи розрізняють загальну та спеціальну витривалість.

Загальна витривалість - це здатність людини тривалий час виконувати м’язову роботу помірної інтенсивності за участю переважної більшості скелетних м’язів.

Спеціальна витривалість - це витривалість стосовно конкретного виду рухової діяльності.

Види спеціальної витривалості:

швидкісна

силова

координаційна

1. Швидкісна витривалість - це здатність людини якомога довше виконувати м’язову роботу з біля граничною та граничною інтенсивністю

Має значення для забезпечення ефективності циклічних рухових дій, спортивних ігор.

2. Силова витривалість - це здатність людини якомога продуктивніше тривалий час долати помірний зовнішній опір.

Наприклад, утримання пози, повторне виконання вибухових зусиль, циклічна робота певної інтенсивності.

Силова витривалість є:

статична;

динамічна.

Статична силова витривалість пов’язана із необхідністю тривалий час напружувати м’язи або утримувати пози (ковзанярський спорт, гімнастика, боротьба, парусний спорт).

Динамічна силова витривалість - характерна для циклічних вправ (біг, веслування), спортивних ігор, поєдинків.

3. Координаційна витривалість - це здатність людини тривалий час, виконувати складнокоординаційні вправи без порушення ритму їх виконання, рівноваги та взаємоузгодженості.

Вона проявляється у спортивних видах гімнастики, фігурному катанні тощо.

Чинники, що зумовлюють витривалість людини:

структура м’язів (люди, у яких переважають червоні м’язові волокна, мають генетичні задатки до тривалої роботи);

внутрішньом’язова координація - проявляється у почерговому залученні до роботи рухових одиниць м’язів при тривалому виконанні вправ із неграничною інтенсивністю;

міжм’язова координація - допомагає у залученні до роботи лише тих м’язів, що несуть основне навантаження при виконанні певної вправи;

продуктивність роботи систем енергозабезпечення.

Засоби виховання витривалості.

Основним засобом удосконалення витривалості є фізичні вправи. Вони повинні відповідати таким вимогам:

бути простими за технікою виконання і доступними для всіх;

при їх виконанні повинні активно функціонувати більшість скелетних м’язів;

їх виконання повинно викликати активність функціональних систем, що лімітують прояв витривалості;

їх виконання дозволяє дозувати та регулювати тренувальні навантаження;

їх можна виконувати тривалий час (від кількох хвилин до кількох годин).

Перерахованим вимогам найбільше відповідають циклічні вправи (ходьба, біг, плавання, лижі тощо). Проте ефективним засобом розвитку загальної витривалості є спортивні та рухливі ігри, танці та аеробіка.

Допоміжним засобом комплексного розвитку витривалості є спеціальні дихальні вправи. Вони полягають у регулюванні зміни частоти, глибини та ритму дихання, легеневій гіпервентиляції та нормованій затримці дихання, вибірковому застосуванні дихання різного типу - ротового і носового, грудного і черевного.

Страницы: 1 2 3Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики
Діагностика навчання — обов'язковий компонент освітнього процесу, за допомогою якого визначається досягнення поставлених цілей. Діагностика охоплює сфери: психологічну, педагогічну, дидактичну, управ ...

Мета, завдання, засоби фізичного виховання в дошкільних установах
Система фізичного виховання в дошкільних установах є єдністю мети, завдань, засобів, форм і методів роботи, направлених на зміцнення здоров'я і всебічний фізичний розвиток дітей. Вона одночасно є під ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net