Соціально-політичні і правові аспекти олімпійського спорту

Педагогіка: історія і сьогодення » Фізичне виховання » Соціально-політичні і правові аспекти олімпійського спорту

Сторінка 4

Бета-блокатори є речовини, що активно діють не периферичну нервову систему. Ці речовини роблять заспокійливий вплив, часто призводять до деякого покращання спортивних результатів у таких видах спорту як кульова стрільба, стрільба з луку, бобслей. Одночасно вони приводять до зниження працездатності при тривалій роботі. Інтенсивне застосування препаратів цієї групи здатне привести до серйозного порушення збалансованої діяльності вегетативної нервової системи.

У більшості спортсменів (чоловіків і жінок), які застосовують анаболічні засоби, відмічаються порушення статевої сфери, що носять незворотний характер. Серед інших наслідків - передчасне припинення росту у молодих спортсменів, підвищена агресивність та інші психічні розлади.

Ефективна боротьба із застосуванням допінгу неможлива без створення потужної постійно діючої системи антидопінгового контролю. Проблема сьогодні зводиться до застосування високоефективних санкцій проти порушників і організації постійного антидопінгового контролю за спортсменами. При цьому цей контроль повинен відбуватися не тільки під час змагань, але і в тренувальний період.

Важливим етапом у боротьбі з допінгом відбулось прийняття сумісного протоколу МОК і МСФ з літніх видів спорту. У відповідності з цим протоколом введена комплексна програма боротьби з допінгом, в основі якої прийняття єдиного для всіх видів спорту переліку заборонених речовин (складається і щорічно поновлюється МОК), прийняття єдиних правил і процедур антидопінгового контролю, зведення воєдино санкцій за застосування допінгу й забезпечення їх реалізації на національному рівні, розвиток співробітництва МОК, НОК і МСФ з урядовими організаціями для боротьби з торгівлею забороненими препаратами.

В цілому в діяльності МОК передбачаються наступні направлення боротьби з допінгом:

проведення наукових досліджень, скерованих на підвищення ефективності методів допінг контролю;

організація виховної і роз’яснювальної роботи серед спортсменів, тренерів, лікарів та інших спеціалістів;

постійне вдосконалення методів й організації допінг контролю;

посилення санкцій у відношенні порушників;

співробітництво з НОКами, МСФями, спортсменами, представниками ділових кругів у боротьбі з застосуванням допінгу.

Проблеми організації і проведення Олімпійських Ігор

Головною проблемою організації ОІ е безперечно складання їх програм. Важливість її визначається тим, що від включення виду спорту у програму Ігор залежить його розвиток у світі.

Програма літніх ОІ набула набагато більших змін, ніж програма зимових.

Добитися такої збалансованої програми ОІ, яка б задовольняла всіх - завдання, що не вирішується. Завжди знайдуться незадовільні. Але можна добитися того, щоб програма Ігор відбивала відношення у всьому світі до того чи іншого виду спорту на конкретний період - цілком можливо. Для цього необхідні об’єктивні критерії і жорсткий контроль з боку МОК і МСФ.

У програму Ігор ХУ Олімпіади в Хельсінкі входило 19 видів спорту і 149 дисциплін, а Ігор ХХУ Олімпіади в Барселоні - 25 видів спорту і 257 дисциплін. Програма Ігор особливо розширилася за рахунок жіночих дисциплін.

Деякі "реформатори" - наприклад, американський історик П. Кларк - пропонували скоротити програму ОІ за рахунок так званих "квазі”-видів, ніби то не "справжні” види - такі як фігурне катання, гімнастика, стрибки у воду та деякі інші, де перемога присуджується не за об’єктивними показниками (рахунку, вазі, метрам, секундам і т. ін.), а суб’єктивним рішенням арбітрів. Але для чого він це пропонував? Виявляється для того, щоб на звільнені місця можна було б вирішити питання включення в програму ОІ американського футболу, жіночого софтболу та інших видів спорту.

Прибічники іншої точки зору пропонують виключити з програми ОІ командні види спорту.

З 1972 по 1988 рік в програму ОІ були включені всього 4 нових види спорту - бадмінтон, бейсбол, теніс та настільний теніс. У той же час число нових дисциплін за цей період збільшилося на 66.

Серйозної уваги заслуговує спроби деяких членів МОК ввести квоти на кількісний склад учасників ОІ в окремих видах спорту, що може сильно відбитися на розвиткові спорту слаборозвинених країн.

Серед інших проблем, пов’язаних з проведенням ОІ, слід нагадати про проблеми суддівства: вдосконалення правил змагань, об’єктивність визначення переможців у видах спорту, втілення технічних засобів у практику суддівства, кваліфікація суддів, їх працездатність, моральні якості, система контролю за діями суддів і т. ін.

На шляху втілення у практику технічних засобів об’єктивізації суддівства (наприклад відеозапису) існує певна протидія декотрих МСФ. Однак поступово косність керівників окремих МСФ поступово долається.

У ряді видів спорту із-за суб’єктивного характеру суддівства виникають серйозні проблеми. Наприклад, у змаганнях зі стрибків у воду, боксу, гімнастиці, фігурному катанню часто-густо виникають різні інциденти, в яких проявляється відношення суддів.

Страницы: 1 2 3 4 Методологічні основи дослідницької роботи
Наукові дослідження різних проблем, пов'язаних з методикою трудового навчання в початкових класах, піднімають її на більш високу наукову основу. Це стосується і вивчення особливостей соціальної актив ...

Самовиховання — кінцевий результат виховання
Провідними методами: самопізнання є самоспостереження, самооцінка, самовипробування, самоаналіз. Самоспостереження включає: а) самоопитування — людина запитує сама себе; б) згадування: порівняння тог ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net