Характеристика професійного навчання машинобудівного профілю

Сторінка 3

Професійна освіта є одним з наскрізних компонентів змісту освіти. Мета професійної освіти - підготовка людини до виконання певних функцій у межах суспільного розподілу праці. Машинобудування - одне з головних підрозділів народного господарства. Воно налічує дуже багато робітничих професій, класифікація яких була наведена вище.

В Україні у відповідності з законом "Про освіту" в структуру професійно-технічної освіти входять: одержання навчаємими професії, їх перепідготовка і підвищення кваліфікації.

Існують такі кваліфікаційні рівні:

■ кваліфікований робітник (випускник професійно-технічного училища);

■ молодший спеціаліст (випускник технікуму або вищого професійного училища);

■ бакалавр (випускник коледжу або іншого навчального закладу другого рівня акредитації);

■ спеціаліст (випускник вищого навчального закладу третього рівня акредитації);

■ магістр (випускник вищого навчального закладу четвертого рівня акредитації).

Структура технологічної діяльності робітника будь-якої машинобудівної професії містить предмет діяльності, засоби і результат. Функція діяльності-це те, що робить робочий у процесі своєї діяльності.

Для того, щоб систематизувати функції діяльності робочого машинобудівного профілю, їх слід розподілити по таким компонентам.

Перший - це підготовча функція, куди входять допоміжні дії робітника, пов'язані з підготовкою його безпосередньо до роботи: одержання необхідної технічної і технологічної документації, перевірка наявності і справності технологічного обладнання, одержання та підготовка до роботи необхідного контрольно-вимірювального інструменту та деяке інше.

Цей компонент є обов'язковим для усякої робітничої професії. Його структура може змінюватися в залежності від конкретної професії. Наприклад, для верстатника, сюди додатково входить визначення способу складування заготовок і готових деталей, знятих з верстата, уяснення технологічної послідовності обробки заготовок і інше.

Для слюсаря-ремонтника це: перевірка готовності до роботи механізованого інструменту, перевірка забезпечення робочого місця необхідними запасними деталями і комплектуючими елементами і інше.

Друга функція - це технологічна .Вона передбачає безпосереднє ведення самої роботи. Для верстатника вона має такі складові елементи, як стеження за процесом обробки заготовок, перевірка додержання заданих режимів різання, визначення можливих неполадок у роботі верстата, визначення моменту заміни ріжучого інструменту з-за його зносу, керування підйомним і технологічним транспортом і деякі інші.

Для слюсаря це: виконання безпосередньо слюсарних операцій: розмітки, рубки, правки, шабрування, складання або розбирання збірних одиниць різного призначення, складання роз'ємних або нероз'ємних з'єднань тощо.

Третя функція - це контрольна. Вона містить у собі контрольні дії по здійсненню відповідних операцій: верстатних, слюсарних і інших, виконання контролю лінійних та діаметральних розмірів деталей, перевірку шорсткості їх робочих поверхонь, якості виконання складальних робіт тощо.

І нарешті, організаційна функція: виконання вимог безпеки праці на конкретному робочому місці, забезпечення електробезпеки і пожежної безпеки і таке інше.

Другим елементом структури діяльності робінника є предмет діяльності, тобто те, яку конкретну роботу виконує кожний робітник.

Наприклад, на підготовчому етапі для верстатника предметом діяльності є: креслення деталі і операційна технологічна карта (одержання і знайомство з технічною документацією), різальний інструмент і заточний верстат (підготовка до роботи ріжучого інструменту).

На технологічному етапі для того ж верстатника предметом діяльності є: заготовка, що обробляється . Для слюсаря це: інструмент або деталь , що використовується.

Страницы: 1 2 3 4Мотивація учбової діяльності та її формування на різних вікових етапах
У поведінці людини є дві функціонально взаємопов'язані сторони: збуджуюча та регуляційна. Збудження забезпечує активізацію та напрямок поведінки і пов'язано з поняттями мотива та мотивації. Ці понятт ...

Форми організації занять у художньому гуртку: факультатив, предметний гурток, консультація, екскурсія
Педагогічна майстерність передбачає оволодіння різноманітними методами, формами, засобами навчання, за допомогою яких на кожному рівні реалізується зміст освіти. Розвиток пізнавальних здібностей учні ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net