Методи професійного навчання

Сторінка 5

Один з можливих напрямків самостійної роботи, який розроблений проф. В.А. Казаковим, це задачносна концепція виконання самостійноїроботи. Такий підхід дозволяє вирішувати багато організаційно-мєтодичних проблем самостійної роботи. В.А. Казаков запропонував покласти в осмосу самостійної роботи при професійному навчанні систему типових завдань по спеціальності, тобто в цих завданнях треба сформулювати комплексні запитання, які охоплюють знання з більшості навчальних дисциплін, що вивчає майбутній фахівець. Наприклад, типове завдання зі спеціальності .Технологія і обладнання механоскладального виробництва» при цьому виглядає як розробка технології виготовлення конкретної деталі, на яку є креслення.

Навчаємий, який виконує таке завдання, повинен проявити знання з багатьох фахових і фахово орієнтованих дисциплін, у тому числі таких, як: «Метрологія, стандартизація і технічні вимірювання» (при вирішенні питань вибору інструменту для контролю і вимірювання), «Металоріжучі верстати» (вибір обладнання для обробки цієї деталі), «Технологія машинобудування» (встановлення послідовності обробки заготовки), «Економіка і менеджмент» (вибір раціонального варіанту виго говлення заг отовки) і таке інше. Імітуючи професійну діяльність, таке комплексне завдання вимагає від навчаємого знань на рівні їх практичного використання. Ніякі підручники у даному випадку не можуть надати безпосередню допомогу при їх виконанні.

Є ще одна система типових завдань - завдання з конкретної навчальної дисципліни. Вони є більш вузькими, ніж перші. Але методичні підходи до їх створення і вирішення такі ж самі.

Ці завдання розподіляються на два рівня. Завдання першого рівня вирішують проблеми формування вмінь і навичок самостійної роботи: пошуку і обробки навчальної інформації, планування своєї діяльності, визначення інтенсивності особистої праці і інше.

Завдання другого рівня допомагають формуванню вмінь у вирішенні проблем наступної професійної діяльності фахівців різного рівня.

Страницы: 1 2 3 4 5 Поняття "задача" в початковій школі
Поняття "задача", "система задач" розглядається в контексті теорії задач. Тому потрібно розглянути, як трактується поняття задачі, способи класифікації задач, з'ясувати сутність з ...

Види тексту за особливостями відбору та використання стилістичних засобів мови
У тексті знаходить своє втілення мовленнєва діяльність як форма існування мови. Функціонування у певний період життя мови її структурних стилів відображується в текстах як мовленнєвих витворах. У сфе ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net