Поняття про уроки виробничого навчання

Сторінка 3

· сєнсо -мотор ні навички -виконання деяких моторних дій у відповідь н зорове або слухове сприйняття інформації. Наприклад, перегрів токарного різця його почервоніння викликає у токаря автоматичні рухові дії по зупиненню верстат;

· розумові навички - «читання» креслення, виконання розрахунків ін. Вони мають велике значення при обслуговуванні складних автоматичних устроїн

Успішне формування навичок можливе при забезпеченні таких вимог:

· зацікавленості навчаємих в успіху навчання;

· наявності у навчаємих необхідних знань;

· активному характері дій навчаємих;

· урахуванні особливості окремих видів навичок.

Під тренажерами у виробничому навчанні розуміється такий засіб навчання, який дозволяє штучно створювати сприятливі умови для цілеспрямованого формувань умінь та навичок.

До цих сприятливих умов відносяться:

•можливість безперервного контролю і самоконтролю за виконанням трудових дій;

•можливість відокремлення окремих робочих прийомів і організація їх систематичного повторення;

•виключення можливостей виникнення нещасних випадків;

можливість імітування усіх виробничих операцій.

Тренажери мають таку класифікацію:

по спеціалізації вони можуть бути універсальні та спеціальні;

по охопленню навчаємих: індивідуальні та групові;

по рухомості: стаціонарні і рухомі;

по рівню адаптивності: адаптивні та неадаптивні;

по автоматизації: автоматизовані та неавтоматизовані;

по стану зворотнього зв'язку: з зовнішнім, з внутрішнім або комбінірованим контурами;

по цільовому призначенню: для початкового навчання, для поточного тренування, для підвищення кваліфікації.

Навчальний процес з використанням тренажерів може існувати удвох режимах: у навчальному і режимі контролю.

У режимі навчання тренажер повинен мати такі можливості:

· працювати в нормальному режимі;

· моделювати можливі відхилення від експлуатаційних параметрів;

· контролювати на усіх етапах вірні та помилкові дії навчаємих;

· регламентувати час на усунення технічних неполадок або на виконання інших навчальних операцій;

· надійно блокувати помилкові дії навчаємих.

Будь-який тренажер для виробничого навчання має таку функціональну структуру:

· блок пред'явлення навчальної інформації, який забезпечує навчаємих необхідною інформацією. Вона може бути у такому вигляді: статистична проекція діапозитивів або текстів; динамічна проекція (наприклад, кінофрагмент), пред'явлення різних вказівок за допомогою переговорного пристрою або візуально з використанням індикаторів, контрольних устроїв тощо;

· блок вводу інформації - це система технічних устроїв, яка забезпечує виконання навчальних дій. В цю систему входять: кнопки, важелі, перемикачі, тумблери і інші.

· блок аналізу якості і характеру навчальних дій - це сукупність технічних устроїв, які дозволяють виконувати технічний контроль і аналіз проміжних і кінцевих результатів діяльності тих хто, навчається;

· блок керування, який призначений для керування функціюванням усіх попередніх блоків у єдиній навчальній системі.

До тренажерів пред'являються такі педагогічні вимоги:

1.Процес навчання повинен бути керованим, тобто замкнутим: необхідно мати прямі і зворотні зв'язки. Зовнішній його контур: учні - тренажер - інженер-педагог, внутрішній: тренажер - учень.

2.Інформація, яку пред'являє тренажер, повинна відповідати реальній виробничій діяльності: по швидкості і ритму зміни ситуації, по емоційно-вольовим навантаженням тощо.

3.Тренажери повинні забезпечувати зміну послідовності і швидкості пред'явлення навчальної інформації.

4.Тренажер повинен давати можливість навчаємим виконувати самоконтроль за такими показниками:

· послідовність виконання операцій;

· швидкість пред'явлення інформації.

5.Тренажер повинен мати устрої для стимулювання вірних дій навчаємих іодночасного блокування їх можливих помилок.

В розробку даної роботи на тему: «Механізми та елементи трансмісії» мною було включено дидактичні розробки теоретичних, виробничих та практичного уроків,розгорнуті конспекти теоретичного та виробничого уроків, а також структурна схема уроків та опорний конспект до розгорнутого уроку теоретичного навчання.

При дидактичній розробці уроків я використала такі методи професійного навчання: словесний, проблемно-пошуковий, наочно-демонстраційний, метод самостійної роботи, практичний та лекція – диспут.

У розгорнутому конспекті теоретичного навчання на тему : «ГАЛЬМА» було використано тип уроку – комбінований. В якому були використані словесний, проблемно-пошуковий та наочно-демонстраційний методи навчання. В цьому уроці було розглянуто загальні відомості про гальма, та їх класифікації.

У розгорнутому конспекті виробничого навчання на тему «Механічна силова передача» була використана операційно-комплексна система за допомогою якої учні повинні спочатку вивчити і засвоїти загальні прийоми роботи, а далі послідовно вивчені операції поєднують з виконанням комплексних робіт, що включають усі вивчені операції.

Страницы: 1 2 3 4Програма дослідно-експериментальної роботи щодо ефективності діяльності профорієнтації соціального педагога
Зі старшокласниками експериментальної групи проводиться цикл занять по профорієнтації, що включають: 1. Професійну діагностику. На даному етапі проводяться групові заняття, в ході яких учням пропоную ...

Форми організації процесу виховання
Виховні години (години спілкування) Ранки, свята Конкурси (художньої самодіяльності, виробів учнів, тематичні, олімпіади, малюнків, шкільних газет, «Міс училища», гумористичні, КВК, «На кращого за пр ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net