Критерії та рівні сформованості музично-інтелектуальних умінь молодших школярів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування музично-інтелектуальних умінь учнів молодших класів » Критерії та рівні сформованості музично-інтелектуальних умінь молодших школярів

Сторінка 8

- Відтворююча уява - представлення нових для людини об'єктів відповідно до їхнього опису, схемою. Особливо велика роль уяви, що відтворює, при читанні художньої літератури: учень за допомогою відтворюючої уяви, уявляє собі те, що передано словом, потрібно мати достатні знання. Якщо знання недостатні, то і уявлення можуть бути перекрученими.

Для створення правильних представлень важливо використовувати наочний матеріал. Опора на наочний матеріал допомагає роботі відтворюючій уяві - образ стає більш точним. Наприклад, слухаючи музичний твір композитора-імпресіоніста, добре показати репродукції картин цього ж напрямку.

З феноменом уяви насамперед зв'язаний процес художньої творчості. Так, з репродуктивною уявою може бути співвіднесений такий напрямок у мистецтві як натуралізм, а також почасти реалізм. Наприклад, по картинах І.І. Шишкіна можна вивчати флору російського лісу, тому що всі рослини на його полотнинах виписані з «документальною» точністю. Художники 1-ї половини XIX ст. - І. Крамськой, І. Рєпін, В. Петров - також намагаються максимально наблизити своє мистецтво до дійсності.

Слухати музичний твір - це перш за все емоційно переживати його, пройматися почуттями, вираженими в ньому. У процесі сприйняття не тільки почуття стимулюють діяльність, а й образи, які виникають в уяві слухача, значно підсилюють емоційне враження від музики, роблять його стійким і барвистим і вони є багатим джерелом наших естетичних переживань.

Музичне сприйняття оперує образами пам'яті й уявлень, які разом із слуховими і зоровими образами, що виникають безпосередньо у процесі сприйняття, створюють повноцінний образ у свідомості слухача .

Ростовський виділяє певні умови ефективності формування та розвитку музичного сприйняття. Це зовнішні умови - педагогічна майстерність вчителя, раціональна організації діяльності учнів, яка визначається його пам'яттю, уявою, мисленням, відчуттям, увагою, а також рівнем загального і музичного розвитку. До внутрішніх умов належить комунікабельність, яка залежить від наявності у дітей відповідних музичному твору емоційного досвіду, знань, вмінь і навичок і від настроєності на сприйняття, потреб психічного стану. Обидва фактори пов'язані між собою, взаємодоповнюють одне одного .

Будь-яка діяльність людини грунтується на попередній готовності до неї. Тому створення у слухачів відповідної настроєності є важливою умовою активного сприйняття музики і розвитку уяви під час слухання. Настроєність - це внутрішній стан готовності людини певним чином сприймати і оцінювати явища дійсності. Від установки, настроєності, створеної у дітей вчителем, залежить зміст думок, образів і асоціацій, що виникають у їх свідомості, глибина естетичних почуттів і переживань, характер впливу музичного твору.

Створюючи певну установку, потрібно враховувати, що готовність учнів до сприйняття музики залежить не лише від попереднього досвіду і рівня інформованості, а й від ціннісних орієнтацій і пов'язаних з ними потреб, оцінок і думок щодо об'єкта сприйняття, упереджень і стану учнів на даний час. Ці фактори можуть як сприяти сприйняттю, так і гальмувати його, слід пом'яти про так звану "межу насиченості", коли в результаті сприйняття однотемної або однохарактерної музики у школярів різко знижується готовність до слухання її.

Відомо, що установка грунтується на потребах як джерелі активності людини і ситуації, в умовах якої можлива діяльність по задоволенню цих потреб. Вчителю треба враховувати, що учні, як правило, віддають перевагу музиці, яка відповідає їх запитам і інтересам. Тільки відповідність змісту твору потребам дітей може перетворити поверхові переживання у глибоко особисті.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Обгрунтування змісту і структури програми навчального курсу
Навчальна програма з навчального предмета – це документ, що визначає зміст знань, умінь та навичок, яких повинні набути учні на заняттях. У пояснювальній записці розкриваються завдання занять, а тако ...

Місце трудової підготовки учнів у системі освіти Великобританії
Трудове навчання в загальноосвітній школі має довгу історію. На початку від нього вимагали широкого виховного плану. Однак поступово воно стало підпорядковуватись швидше логіці ремесла, ніж потребам ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net