Система вправ для формування в учнів четвертого класу умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Система вправ для формування в учнів четвертого класу умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку

Сторінка 1

Формування усного комплексу умінь і навичок, необхідних у продуктивній мовній діяльності, здійснюється лише у процесі побудови зв'язних писемних висловлювань. Це зумовлено самою природою мовної діяльності, характером зв'язку між мисленням та мовленням.

У шкільній практиці переважає нормативний підхід до розвитку писемного мовлення дітей. Учні пишуть, користуючись відповідними вимогами. Проте, як показують психологічні дослідження (М.І. Жинкін, А.А. Леонтьєв, та ін.), такий підхід не може бути єдиним. Адже зв'язність мови набувається, вдосконалюється в процесі самого мовлення — як усного, так і писемного.

Щоб учні вміли грамотно написати зв'язне висловлювання, необхідна систематична робота над формуванням навичок зв'язного мовлення учнів, як важлива передумова успішного навчання молодших школярів у наступних класах. Тому важливо, щоб учні вправлялися не епізодично, а щоденно. Найважливішою умовою формування навичок зв'язного мовлення є систематичне вправляння. Тому слід забезпечити безперервність цього процесу.

Аналіз писемних робіт учнів та констатувальні зрізи вказують на низький рівень сформованих в учнів умінь будувати зв'язні висловлювання. З цією метою ми розробили систему вправ для формування у четвертокласників умінь використовувати лексичний повтор у ролі засобу зв'язності тексту. Подана нами система спрямована на доповнення дидактичного матеріалу підручників навчальними завданнями і передбачає поєднання двох взаємопов'язаних компонентів: 1) засвоєння мовних знань; 2) застосування їх з метою спілкування.

У дослідженнях методистів (Л.О. Варзацька, М.С. Вашуленко, Д.М. Кравчук, Т.О. Ладиженська, В.Я. Мельничайко, О.І. Мельничайко, Л.Д. Нечай та ін.) доводиться принципова доцільність і можливість введення відомостей з лінгвістики тексту в практику навчання молодших школярів і формування на цій основі комунікативно-мовленнєвих вмінь, що вже частково реалізовано в підручниках.Тому помилково вважати, що системна робота над вдосконаленням мовлення повинна здійснюватися лише на уроках розвитку зв’язного мовлення. Безперечно, саме на цих заняттях питання мовлення має бути домінуючим, проте не слід забувати про можливості реалізації цього завдання на всіх уроках, зокрема на уроках вивчення граматики.

У четвертому класі учні закріплюють свої знання про текст, його ознаки. Дидактичний матеріал підручника не містить достатньої кількості вправ, які сприяють засвоєнню учнями знань про властивість лексичного повтору виступати в ролі засобу зв'язності. Тому ми пропонуємо доповнити вправи такими, що спрямовані на засвоєння подібних знань.

Із особливостями побудови зв’язних висловлювань школярів необхідно знайомити уже під час засвоєння початкових відомостей про слова, словосполучення, речення. З цією метою на уроках граматики учням доцільно дати уявлення про те, яку роль відіграє лексичний повтор у процесі творення зв’язного тексту.

Система вправ для засвоєння молодшими школярами знань про лексичний повтор як засіб зв’язку на уроках граматики

Вправа 1. 1. – Прочитайте текст. Які слова у ньому поєднують речення між собою?

Одного осіннього погожого дня школярі вийшли за село шипшину збирати. А шипшина – як ягоди винограду. Рубінові намистинки геть вкрили кущі обабіч дороги. Хилить шипшина свої налиті грона додолу . (З газети)

Вправа 2. 1. – Прочитайте текст. Спробуйте замінити повторювані слова так, щоб зміст тексту залишався зрозумілим.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Структура та зміст практичного модуля з теми "Формування лексичної компетентності"
Як відомо, практичне заняття – це вид навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх ...

Екологічне виховання у процесі шкільної діяльності
Екологічна освіта школярів - одне з найважливіших завдань суспільства у справі охорони природи. Особливу відповідальність за глибоке, ґрунтовне та повноцінне екологічне навчання і виховання державою ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net