Використання лексичного повтору у ролі засобу міжфразного зв’язку на уроках розвитку зв’язного мовлення

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Використання лексичного повтору у ролі засобу міжфразного зв’язку на уроках розвитку зв’язного мовлення

Сторінка 2

У сучасній педагогічній практиці значна увага приділяється роботі над змістом висловлювання, тоді як робота над формою майбутнього тексту недооцінюється, що служить причиною багатьох помилок у зв’язному мовленні молодших школярів.

На етапі контролю, який полягає у співвідношенні результату мовленнєвої дії із задумом, а також контролі послідовності та правильності операції, має місце виконання наступних завдань.

визначте у тексті зачин, основну частину, кінцівку. Як ці частинитексту пов'язані між собою? Вкажіть ці засоби зв'язності.

знайдіть слова, що передають послідовність подій. Яку роль вонивідіграють у тексті?

визначте і замініть немотивований лексичний повтор відповіднимизасобами зв'язності.

Побудова висловлювання із врахуванням чотирифазної структури сприяє формуванню в учнів мотивів, потреб створювати висловлювання, а також умінь послідовно, планомірно із визначенням стилю, типу тексту, використанням відповідних засобів зв'язності будувати власні висловлювання, контролювати свою діяльність та вдосконалювати написане.

Залежно від стилю тексту необхідно підбирати потрібні засоби зв'язності речень. Так, ми запропонували систему роботи над складанням розповіді із використанням лексичного повтору з метою підсилення емоційності висловлювання. Ми пропонуємо систему роботи над написанням розповіді розмовного стилю про відпочинок у лісі в ту пору року, яка найбільше їм подобається.

Метою даного уроку є ознайомлення учнів із текстом розповідного стилю мовлення; формування у школярів умінь створювати такого типу висловлювання та підбирати відповідні засоби зв'язності тексту. З метою орієнтування учнів у мовленнєвій ситуації ми пропонуємо учням пригадати, як вони відпочивають у лісі, що спостерігають, у яку пору року ліс, на їхню думку, найкрасивіший.

Створення відповідної ситуації сприяє формуванню в учнів уявлень орієнтації на написання висловлювання.

Разом з цим така робота сприяє формуванню мотивації учнівської діяльності. Таким чином, вчитель підводить учнів до створення висловлювання у рамках єдиної теми розповідного стилю мовлення і з використанням лексичного повтору як засобу зв'язності з метою підсилення емоційності висловлювання.

При переході від етапу реалізації до етапу планування необхідно звернути увагу дітей на стиль, тип висловлювання а також мовні засоби вираження зв’язності. Тому на етапі планування має місце робота над усвідомленням учнями типу тексту, стильового оформлення та використання мовних засобів. З цією метою пропонуємо відповісти на питання.

1 ) в якому стилі ви будуватимете текст? Що властиве таким стилям?

2) вкажіть засоби зв’язності, які використаєте у побудові висловлювань. Підберіть заголовок до твору.

Відбір змісту висловлювання відповідно до стилю пропонуємо за системою запитань.

1) яка тема розповіді?

2) з яких частин складається наша розповідь?

3) про що розповісте у зачині, основній частині, кінцівці? Дайте кожній частині назву.

Результатом такої роботи є колективне складання плану розповіді. Тому для переходу до етапу планування пропонуємо зразок твору.

На етапі переходу від планування до реалізації має місце наступне завдання.

1. Послухайте текст. Визначте його тему та основну думку.

Ліс зимової тиші

З глибокого нічного неба неквапно падають сніжинки. Стелиться пухнаста зоряна ковдра на закутані у сон дерева. Зачарований ліс переливається відтінками

синьо-рожевої палітри.

Посеред діброви обабіч лісової дороги стоїть сторожка. Тихо у лісі. Лише ледь-ледь чутно потріскування стрезних дубів – це мороз підкрадається до сонних дерев і пробирає холодом попід кору. Злючий мороз!

Перешіптуються поміж гіллям вітри. Не чує шепоту діброва. Спить ліс.

- Знайдіть у тексті слова, що підкреслюють емоційність висловлювання. Яку роль виконують вони у тексті?

Така робота сприяє кращому уявленню учнів про стиль, тип тексту, використання лексичного повтору у ролі засобу зв'язності.

На основі зразка діти самостійно складають план своєї розповіді.

Після аналізу тексту та на основі складеного плану учні переходять до етапу реалізації, тобто до написання твору-розповіді.

Для вдосконалення власного висловлювання має місце контроль за написаним. На цьому етапі слід пропонувати учням для виконання наступні завдання:

- Знайдіть у тексті немотивовані повтори. Замініть їх.

- Виділіть у висловлюванні абзаци. Якими мовними засобами вони пов’язані?

Відредагуйте текст.

Таким чином, поетапна побудова тексту сприяє формуванню в учнів умінь використовувати у написанні власних висловлювань лексичні повтори у ролі засобів зв’язності тексту та підбирати відповідні засоби зв'язку залежно від стилю висловлювання.

На уроках розвитку зв’язного мовлення має місце твір-опис. Згідно навчальної програми учні ознайомлюються із художнім і науковим описом. Тому ми пропонуємо на основі побудови творів ознайомити четвертокласників із властивістю лексичного повтору виконувати роль засобу зв’язності тексту.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7



Види малювання, що проводяться в середній групі, їх характеристика
У дитячому садку малювання займає провідне місце в навчанні дітей образотворчому мистецтву і включає три види: предметне малювання, сюжетне і декоративне. Кожному з них властиві свої завдання, які ви ...

Система фізичного виховання
Головною рушійною силою розвитку суспільства є певні потреби. Розрізняють потреби особисті, групові та суспільні. Крім того, вони можуть бути матеріальними і духовними. Для забезпечення конкретних по ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net