Використання лексичного повтору у ролі засобу міжфразного зв’язку на уроках розвитку зв’язного мовлення

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Використання лексичного повтору у ролі засобу міжфразного зв’язку на уроках розвитку зв’язного мовлення

Сторінка 3

Для цього пропонуємо учням описати краплю роси.

Щоб зорієнтувати учнів в умовах спілкування, пропонуємо розглянути картину із зображенням росяної краплі. Звертаємо увагу дітей на окремі явища і факти, за якими учні описують красу росяної краплі.

Аналіз картини сприяє відбору необхідних засобів для побудови висловлювання.

Щоб наблизити дітей до уявлення картини створюємо умовну ситуацію:

Стежка до школи простяглася вздовж квітників. І ось одного ранку ви йдете цією стежкою до школи. Навколо багато вмитих вранішньою росою квітів. Що ви бачите нового? Як радіє усе новому дню? Розкажіть своїм однокласникам про побачене, описуючи краплини роси.

Створення вчителем відповідної мовленнєвої ситуації сприяє формуванню в учнів уявлень про висловлювання, а також визначення типу тексту. Для виявлення стилю висловлювання необхідно дати учням настанову на написання. Приміром, ми пропонуємо учням описати краплину роси, уявляючи себе письменниками, художниками, скульпторами (робота у групах).

При переході від етапу реалізації до планування, необхідна робота на визначення ознак тексту та підбір мовних засобів зв’язності. Тому в даному випадку має місце вирішення наступних завдань:

Який текст створюватимете? З якою метою?

Якого типу та стилю повинен бути текст? Які мовні засоби використаєте для опису?

Розв'язати друге завдання допоможе розгляд фотографії «Зупинений час». Аналізуючи фото, учні мають звернути увагу на те, як переливаються кольори, яка рослинка у росі, на чому зосереджено увагу і т.д. Таким чином, орієнтування в мовленнєвій ситуації, аналіз фото створять грунт для визначення типу тексту, стилю, підбору повторів як засобів зв'язності тексту, а також сприятимуть переходу до етапу планування.

На цьому етапі ми пропонуємо вправу, яка сприяє складанню плану висловлювання.

1. Прочитайте запис. До яких частин тексту можна віднести речення?

а) Зійшло весняне сонце. Ласкаво огорнуло промінням землю. Ніжнозалоскотало воно верхівки сонної трави. Непомітно на травинці народжується перлина-крапля роси.

б) Ще мить і вже не буде видно краплі . Так буває щоразу, коли приходить новий день і крапля зникає, щоб знову відродитися у завтрішньому дні.

2. Якої частини бракує в тексті?

3. Як би ви назвали такий текст?

4. Дайте назву зачину. Що будете описувати в основній частині? Якіслова використаєте для опису? Як можна назвати кінцівку твору?

На основі такої роботи, учні колективно складають план опису. Для прикладу пропонуємо опис за таким планом:

Народження краплинки.

Життя на листочку.

Початок нового дня.

Для кращої організації роботи пропонуємо учням побудувати висловлювання за зачином.

Прочитайте запис. Яка це частина тексту?

Зійшло весняне сонце. Ласкаво огорнуло промінням землю. Ніжнозалоскотало воно верхівки сонної трави. Непомітно на травинці народжується перлина-крапля роси.

За зачином опишіть краплину вранішньої роси.

Етап планування повинен завершитися складанням плану роботи, а також підбором засобів зв'язності, тому вчитель повинен ще раз звернути увагу учнів на використання лексичного повтору у ролі засобу зв’язності тексту.

Наступним етапом роботи є реалізація – трансформація сформованих уявлень про висловлювання у текст. Цей етап включає написання учнями висловлювання на зазначену тему, за складеним планом, відбором засобів зв’язності. Саме на цьому етапі в учнів формуються вміння використовувати у ролі засобів зв’язності тексту лексичний повтор.

Заключним етапом у роботі є контроль за якістю написання. На даному етапі ми пропонуємо учням виконати такі завдання:

1) поділіть текст на структурні частини. Визначте мовні засоби, щопов’язують ці частини у текст.

замініть немотивований лексичний повтор.

виправте допущені вами мовленнєві та пунктуаційні помилки.

Для виконання останнього завдання можна запропонувати учням обмінятися зошитами.

Таким чином, дотримуючись всіх етапів роботи над написанням висловлювання, в учнів формуються уміння поетапно працювати над складанням твору, добираючи необхідні мовні засоби зв’язності та контролюючи написане.

Крім художнього опису, програмою заплановано навчання учнів створювати описи наукового стилю. Написання опису вказаного стилю вимагає цілеспрямованої роботи над текстом при вивченні розділу «Текст». На уроках рідної мови учні ознайомлюються із текстами різних типів, аналізують їх, визначають мовні засоби зв’язності. Уроки розвитку зв’язного мовлення повинні формувати в учнів уміння грамотно створювати тексти відповідного cтилю та типу на обрану тему. Тому ми пропонуємо систему роботи над написанням наукового опису для формування в школярів умінь використовувати лексичний повтор у ролі засобу міжфразного зв’язку.

Уявіть, що вам необхідно написати статтю, помістити її до підручника з природознавства. У статті ви маєте описати сосну.

Щоб зорієнтувати учнів в умовах спілкування, слід залучити їх до розгляду малюнка сосни. Доцільно запропонувати завдання:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Методичні рекомендації щодо проведення художньо-педагогічного аналізу творів на уроках музики у початковій школі
Як відомо, осягнення слухачами ідейно-естетичного змісту музичного твору відбувається в процесі його сприйняття. Чим повніший і глибший цей процес, тим сильніший естетичний вплив твору на людину. Ана ...

Сила як рухова якість людини. Основи методики розвитку сили
Сила як рухова якість. В теорії фізичного виховання поняття "сила" застосовується для якісної характеристики довільних рухів людини, які спрямовані на вирішення конкретних рухових завдань. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net