Використання ігор при навчанні фонетиці англійської мови

Педагогіка: історія і сьогодення » Роль гри під час навчання фонетики англійської мови » Використання ігор при навчанні фонетиці англійської мови

Сторінка 1

Як зробити свій урок цікавим, захоплюючим і домогтися того, щоб діти добре й міцно засвоювали мовний матеріал? Над цими проблемами постійно працює вчитель. Проаналізувавши велику розмаїтість прийомів організації навчальної діяльності, ми обираємо гру. Використовуючи її як засіб навчання, багато видатних педагогів справедливо відзначали більші потенційні можливості гри.

За допомогою гри добре опрацьовується вимова, активізується лексичний і граматичний матеріал, розвиваються навички аудіювання, усного мовлення.

Навчальні ігри допомагають зробити процес навчання іноземній мові цікавим і захоплюючим. Почуття рівності, атмосфера захопленості дають можливість учням перебороти незручність, скутість, зняти мовний бар'єр, утома.

У навчальній грі є мета й завдання. Планування гри повинне починатися з визначення того навчального завдання, що повинна бути в цій грі вирішена, а вже потім потрібно вибудовувати саму гру, мниму ситуацію, визначати ігрові правила.

Ігри можуть бути:

фонетичними

лексичними

граматичними

орфографічними

У будь-який вид діяльності на уроці можна внести елементи гри, і тоді навіть саме нудне заняття здобуває захоплюючу форму. Особливо це стосується аспекту навчання фонетики іноземної мови, адже звуки рідної і іноземної мови різняться між собою. Ось приклади деяких ігор, спрямованих на краще сприйняття саме фонетичних особливостей іноземної мови.

1. Фонетична гра «Чую – не чую».

Ціль гри: формування навичок фонетичного слуху.

Хід гри: учитель вимовляє слова, у яких є буква «N». Учень піднімає руку, якщо почує цю букву в слові. Перемагає та команда, у якої буде найменша кількість помилок.

Слова: name, engineer, cosmonaut, driver, friend, Great Britain, teacher, doctor, grandmother, fine, pilot, America, grandfather, no, doll.

2. Гра «П'ять карток».

Ціль: контроль засвоєння алфавіту.

Хід гри: учитель просить назвати дані п'ять букв алфавіту. Та команда, що безпомилково назве букви алфавіту, перемагає.

3. Гра «розстав букви».

Ціль: перевірка знання алфавіту.

Хід гри: для кожної команди даються картки. Потрібно розставити букви в правильній послідовності. Буквами можуть бути діти, до грудей яких прикріплені таблички з буквами.

При навчанні англійській мові на початковому етапі приділяється дуже велика увага правильній вимові звуків. Навчальна мета гри полягає в тому, щоб діти вимовляли й дізнавалися необхідні звуки, не думаючи про цьому спеціально, роблячи це автоматично. Тому на уроках доцільно використати наступні ігри.

4. Гра «Знайди назву»

Граючі знаходять назви:

тварин, які починаються з букви «С»;

фруктів, що починаються з букви «Р»…

5. Гра «Слухаємо звуки»

Учасники гри стають у коло. Один із гравців кидає м'яч іншому гравцеві й вимовляє звук, наприклад [i]. Гравець, піймавши м'яч, повинен назвати слово із цим звуком: little. Продовжуючи гру, він називає інший звук і перекидає м'яч сусідові.

Ще одна гра. Учитель показує картки з буквосполученнями. Учні називають слова з даними буквосполученнями. Перемагає той, хто назве більше слів.

6. «Скоромовки».

Діти слухають скоромовки.

Together, together,

Together every day.

Together, together

We work and play.

Pat’s black cat is in

Pat’s black hat.

Той, хто зуміє повторити скоромовки швидко й без помилок, виграє.

7. Гра «Алфавіт».

Навчання читанню букв і значків транскрипцією.

На кожній букві алфавіту написана транскрипція завдання

а) прочитати букву й перевірити по транскрипції,

б) прочитати транскрипцію й написати букву.

На одних картках написати букви, на іншій транскрипції цих букв.

Завдання: з'єднати букви із транскрипцією.

Дітям читають букви.

Завдання: придумати 1 (2, 3…) слів на цю букву.

З картону вирізується яблуня. На неї вішаються букви – яблука. У дітей кошичок. Хто більше збере букв правильно їх називаючи.

Вивчення іноземної мови із психологічної точки зору – це складний процес формування в корі головного мозку нової мовної системи, що починає співіснувати й постійно взаємодіяти із уже виробленою системою рідної мови, випробовуючи на собі її інтерферуючий вплив.

у молодшому шкільному віці діти допитливі, їм цікаво все нове, і нова отримана інформація залишається в голові на довгі роки. Коли дитині цікаво, вона легко концентрує увагу й виконує дані їй завдання, особливо, якщо вони несуть ігровий характер

Ігри допомагають дітям стати творчими особистостями, учать творчо ставитися до будь-якої справи. Творчо ставитися до справи – значить виконувати її якісно, на більш високому рівні. Творчість – це постійне вдосконалювання й прогрес у будь-якій діяльності. Ігри приносять дітям і дорослим радість творчості. Без радості творчості наше життя перетворюється в нудьгу й рутину. Творча людина завжди чимсь захоплена. Від творчих можливостей людини залежить її життєвий рівень.

Страницы: 1 2Гуманізація та авторитаризм у вітчизняній системі освіти
Визначаючи основну змістовну характеристику нової філософсько-освітньої парадигми ХХ1 століття, практично всі дослідники фокусують увагу на її гуманістичній спрямованості. Гуманізація освіти, навчанн ...

Сутність та структура музичного сприймання молодших школярів
Необхідною умовою повноцінного становлення основ музичної культури молодших школярів є розвиток їх здатності до сприймання музики. Саме активна взаємодія з музикою уможливлює найефективніший розвиток ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net