Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування самоосвітньої компетентності учнів » Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Сторінка 11

Оцінювати діяльність однокласників шляхом порівняння з чинними нормами, з їхньою діяльністю в минулому.

План роботи над проектом:

«Формування самоосвітньої компетентності учнів»

Місія проекту: створити колектив однодумців, об’єднаних ідеєю «Формування самоосвітньої компетентності учнів».

Підготовчий етап.

ІІ семестр 2005-2006 н.р. Визначення теми і мети проекту

Планування: І семестр 2006-2007 н.р.

вивчення джерел;

вивчення засобів збору;

методів аналізу інформації;

вибір засобів представлення результатів

вироблення критеріїв оцінки результату і процесу.

Збір матеріалу:2007-2010 н.р.

робота з літературою – експеримент;

спостереження;

анкетування

Аналіз. ІІ семестр 2009-2010 н.р.

узагальнення зібраних матеріалів;

формування висновків.

Подання і оцінювання результатів ІІ семестр 2009-2010 н.р.

Презентація проекту. Травень 2010 р. Публічний захист проекту (педагогічні читання) на основі моніторингу навчальних досягнень учнів.

Людина вчиться сама,

а не разом з іншими.

Щоб виконати це завдання методичною радою школи розроблено проект формування самоосвітньої компетентності учнів.

Термін проекту: 2006-2010 р.р.

Мета проекту:

Розвивати у школярів:

самостійність;

здатність до самоорганізації;

саморозвитку;

самовиховання;

самоосвіти.

Прищепити учням навички:

готовності до співробітництва;

толерантності;

емпатії.

Творчість учнів.

Забезпечити особистісно орієнтований підхід до зростання професійної майстерності учителя:

методом діагностування виявити приховані здібності учителя;

допомогти учителеві повірити в свої можливості;

розвивати індивідуальні здібності вчителя;

допомогти вчителеві реалізувати свої позитивні риси, спрямувати їх на досягнення поставленої мети.

Завдання проекту:

Ознайомити учнів з поняттями: самоосвіта, загально навчальні вміння, вміння самоорганізації, навички загальної культури праці;

сформувати мотиви самоосвіти;

створити умови для розумового самовиховання учнів, їхньої самоосвіти;

сформувати свідоме ставлення до навчання;

створити умови для усвідомлення учнем ефективності своєї навчальної праці;

ознайомити учнів з методами та прийомами самоосвіти;

ознайомити учнів з творчими та дослідницькими методами роботи;

вчити учнів створювати індивідуальні програми самоосвіти.

Сформувати колектив однодумців;

Виявити вчителів, які творчо втілюють даний проект у своїй праці;

Створити умови для розвитку творчого потенціалу вчителя, прагнення перетворитися із носія готових знань на ініціатора пізнавальної діяльності учнів;

Підтримувати і стимулювати учителів, які втілюють ідею в життя;

Удосконалювати і відпрацьовувати ефективні методики і прогресивні технології навчання;

Виконати соціальний захист держави: підготувати вчителя, який відповідає сучасним вимогам;

Допомогти учителям робити моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів, їх самоосвітніх компетенцій.

Створити педагогічний союз учителів і батьків:

Усвідомити педагогічну мету взаємодії, враховуючи особливості школи;

Максимально зблизити сім’ю та школу на основі партнерства, співробітництва, взаємоспілкування, взаємопорозуміння, взаємодопомоги;

Удосконалити систему взаємодії педколективу з батьками;

Дати батькам знання педагогіки та психології виховання, що зумовить підвищення педагогічної грамотності батьків;

Пропагувати кращий досвід виховання дітей у сім’ї;

Організація заходів, які допоможуть батькам оволодіти системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

Впроваджувати форми роботи з сім’єю, які сприятимуть гуманізації взаємин «педагоги - батьки»;

Шляхом анкетування, співбесід, спостереження пізнати кожну дитину, виявити комфортність проживання її в сім’ї.

І. Підготовчий етап. ІІ семестр 2005-2006 н.р.

ІІ. Планування. І семестр 2006-2007 н.р.

№ п/п

Зміст роботи

Дата

Форма проведення

Хто відпов.

Узагальнення

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи.

Дослідити реальний рівень професійної майстерності, потреб та інтересів усього колективу та кожного учителя зокрема:

Аналіз роботи школи за рік;

Вивчення рівня навчальних досягнень школярів;

Вивчення професійного рівня вчителів.

Тести:

Ініціативність, здатність до організаторської діяльності;

Комунікативність та стиль спілкування з учнями;

Креативність, творчий потенціал вчителя.

Діагностична анкета:

Діагностика рівня саморозвитку педагога;

Анкетування «проектно-технологічна діяльність для вас».

Виявлення проблеми школи

Ознайомити педколектив з досягненнями психолого-педагогічної науки, з новими педагогічними технологіями.

Ознайомити всіх членів колективу з пропонованими варіантами проблем, вибір проблеми для педагогічного колективу.

Обговорити загально шкільну проблему на профспілкових зборах.

Провести засідання круглого столу з метою вивчення рівня опрацювання обраної проблеми «Формування самоосвітньої компетентності учнів» в науково-педагогічній літературі.

Створити ініціативну творчу групу вчителів з метою планування системи заходів, спрямованих на вирішення проблеми «Формування самоосвітньої компетентності учнів».

Скласти план роботи над проектом «Формування самоосвітньої компетентності учнів».

Розподілити обов’язки між членами колективу щодо виконання плану проекту «Формування самоосвітньої компетентності учнів».

Серпень 2006р.

Серпень 2006р.

Вересень 2006р.

Жовтень 2006р.

Листопад 2006р.

Травень 2006р.

Вересень 2006р.

Травень 2006р.

Вересень 2006

Жовтень 2006р.

Вересень 2006р.

Вересень 2006р.

педрада

моніторинг

моніторинг

тестування

Діагност. анкета

анкета

моніторинг

пед. читання

педрада

Круглий стіл

Наказ

План роботи

д/ш

д/ш

здш

здш

здш

здш

здш

д/ш

здш

д/ш

здш

протокол

Накази по школі

Опрацювання досліджень (метод. нарада)

Обробка результатів

(метод. нарада)

педрада

список літератури

«ФСКУ»

протокол

Наказ

план

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13Вивчення рівня самооцінки групи учнів другого класу
Для вивчення рівня самооцінки у експериментованої групи дітям була запропонована одна з методик вивчення рівня самооцінки учня 1–2 класу. Для проведення даної методики учню пропонують аркуш паперу, н ...

Актуалізація опорних знань
Студенти зачитують підготовлені вдома доповіді про життя та творчість Михайла Старицького. В історію української літератури М. Старицький увійшов як поет, драматург, прозаїк, перекладач, а в історію ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net