Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування самоосвітньої компетентності учнів » Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Сторінка 12

ІІІ. Впровадження проекту. 2007-2010 р.р.

п/п

Зміст роботи

Дата

Форма проведення

Хто відп.

Узагальнення

1.

2.

Сформувати проектну культуру вчителя:

1. Створити умови для чіткого усвідомлення вчителем своєї ролі в навчально-виховному процесі, а для цього розглянути питання: Умови формування педагогічної майстерності вчителя.

2.Створити умови для переосмислення вчителями існуючих стереотипів носія і передавача знань, а для цього ознайомити учителів із стереотипами у свідомості, забезпечити учителів узагальнюючою таблицею «Стереотипи у свідомості вчителя та етичні установки щодо їх подолання».

3. Створити умови для проектної діяльності учителя, а для цього провести:

Психолого-педагогічні семінари

І.

1) Об’єктивні та суб’єктивні передумови необхідності оволодіти вчителям навичками проектно-технологічної діяльності.

2) Самостійна робота і її роль.

ІІ.

1) Проектно-технологічна діяльність учителя: досвід та перспективи.

2)Технолого-педагогічний супровід самоосвітньої діяльності учнів.

3) Структура проектно-технологічної діяльності вчителя.

4) Методичний супровід діагностики

5) Моніторинг педагогічної ситуації в навчальному закладі

6) Створення педагогічного проекту.

7) Методичний супровід моніторингу ефективності проекту.

Методичні об’єднання

1. Понятійний апарат з проблеми проекту «Формування самоосвітньої компетентності учнів».

2. Аналіз сучасних освітніх технологій як об’єктів педагогічного проектування.

3. Методологічна схема педагогічного проектування «Формування самоосвітньої компетентності учнів».

4. Розробки педагогічного проекту, виходячи з проблеми «Формування самоосвітньої компетентності учнів».

5. Методичний фестиваль.

Створити умови для психологічної взаємодії як процесу взаємовпливу суб’єктів педагогічного процесу, а для цього:

Провести тренінгові заняття по програмі «Формування професійної культури вчителя».

Мета тренінгу: використання наукових і практичних форм, методів, засобів для створення умов професійному зростанню і самовдосконаленню педагога, формуванню і розвитку професійних якостей, спрямованих на активне засвоєння і впровадження в педагогічну практику здобутих знань, умінь, навичок.

Завдання:

Об’єктивний аналіз педагогічної діяльності;

Зняття психологічних бар’єрів;

Розвиток адекватного сприйняття і розуміння себе та оточуючих;

Ознайомлення зі стратегіями, що допомагають змінити стереотипи діяльності;

Ознайомлення з прийомами самовдосконалення;

Підвищення здатності до самоконтролю і самоорганізації;

Формування професійно значимих якостей, умінь і навичок.

Блок І.

Створення умов для формування значимості професійної педагогічної діяльності.

Блок ІІ.

Професійне самовдосконалення з урахуванням умов, обставин і сучасних вимог до педагогічної діяльності.

Заняття 1. Критерії самоаналізу і самооцінки.

Заняття 2. Педагогічні ситуації професійного становлення.

Блок ІІІ.

Формування професійної культури і методичної рефлексії вчителя.

Заняття 1. Основні проблеми і труднощі у виховній діяльності вчителя.

Заняття 2. Розроблення плану індивідуального і професійного зростання.

Блок ІV.

Закріплення і відпрацювання здобутих педагогічних знань.

Заняття 1. Розвиток і закріплення уміння викликати інтерес до проблеми.

Заняття 2. Відпрацювання навичок керування ситуацією. Самозвіт учасників.

ІІ сем. 2006-2007 н.р.

Жовт. 2006р.

Лист. 2006р.

Січень 2007р.

Берез. 2007р.

Травень 2007р.

Жовт. 2007р.

Груд. 2007р.

Лютий 2008р.

Квітень 2008р.

Січень 2007р.

Квітень 2007р.

Жовт. 2008р.

Січень 2008р.

Травень 2008р.

2007-2008 н.р.

Січень 2007р.

Лютий 2007р.

Берез. 2007р.

Квітень 2007р.

Верес. 2007р.

Жовт. 2007р.

Листоп. 2007р.

Груд. 2007р.

Педрада

Метод. нарада, дискусія

тренінг

д/ш, ЗДШ

д/ш, ЗДШ

ЗДШ

здш

здш

здш

здш

Сив’юк

педрада

узаг. таблиця виробл. нових правил

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13Мета, завдання, засоби фізичного виховання в дошкільних установах
Система фізичного виховання в дошкільних установах є єдністю мети, завдань, засобів, форм і методів роботи, направлених на зміцнення здоров'я і всебічний фізичний розвиток дітей. Вона одночасно є під ...

Вікова динаміка становлення психологічної статі дитини
Паралельно зі статевим дозріванням відбувається психосексуальний розвиток особистості. Психосексуальний розвиток дитини - розвиток комплексу властивостей і якостей, що характеризують статеву належніс ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net