Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування самоосвітньої компетентності учнів » Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Сторінка 2

1.Розвиток мисленевої діяльності. Поступове формування наочно-дієвого, наочно-образного та логічного мислення, загальнопізнавальних умінь. Загальні логічні інтелектуальні вміння: порівняння, встановлення зв'язків, визначення головного, абстрагування, систематизація, узагальнення тощо.

2. Творчі вміння, поняття про творчість, дослідницькі методи в навчанні, умови творчого розвитку. Розвиток дивергентного мислення.

V.Контрольно-оцінювальні вміння

1.Уміння самоконтролю. Здатність перевіряти правильність та міцність самостійного засвоєння теорій, практичних умінь, правильність результатів розв'язання задач.

2. Самооцінювання та взаємооцінювання засвоєння знань, умінь, навичок. Рефлексія.

Початкова школа

1-й клас

І. Організація навчальної праці

Уміти виконувати поради вчителя щодо підготовки робочого місця для заняття; вчитися тримати правильну поставу за робочим столом; учитися правильно користуватися письмовим приладдям: олівцем, ручкою, лінійкою тощо; вчитися розуміти навчальне завдання, яке ставить учитель; розрізняти основні елементи навчальної книжки, користуватися закладкою. Розуміти послідовність дій, запропонованих для індивідуального та колективного виконання навчальних завдань.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

Мати уяву про навчальну книжку, підручник, їхню відмінність від інших книжок. Вчити правильно користуватися підручником. Під керівництвом учителя працювати над текстом підручника, звертатися до змісту, запитань, завдань, зразків.

Сприймати на слух невелику казку, розповідь, загадку, вірш; розповідати, про що слухали; розділяти прослуханий текст на речення; виділяти слова, що означають, про кого або про що йдеться.

Мати загальну уяву про бібліотеку, правила користування нею, про розташування книжок. Уміти дбайливо ставитися до книжки, правильно користуватися книжковими закладками; вчитися розрізняти основні елементи книжки: обкладинка, корінець, сторінка, ілюстрації; правильно називати дитячі книжки. Розрізняти книжки одного автора, правильно називати книжку (автор, назва), вчитися правильно ознайомлюватися з нею. Мати уяву про розташування книжок на абонементі, ознайомитися з читальним залом, з тематичними книжковими виставками, дитячою періодикою для молодшого шкільного віку.

III.Культура усного та письмового мовлення

Уміти відповідати на окремі запитання та на запитання, об'єднані однією темою; докладно, зв'язно переказувати зміст невеликого тексту; складати зв'язний текст на основі картинки (ілюстрації, кадру діафільму тощо) та запитань учителя.

IV.Сформованість операцій розумової діяльності Виокремлювати в предметах певні ознаки, розрізняти розмір, форму, колір, смак тощо; знаходити в двох об'єктах однакові, схожі та відмінні зовнішні ознаки; порівнювати групи предметів за однією суттєвою ознакою; помічати зміни в об'єктах, що підлягають спостереженню, за ознаками, на які вказує вчитель; робити з допомогою вчителя висновки-узагальнення після виконання навчального завдання.

V.Контрольно-оцінювальні вміння

Учитися перевіряти свою роботу за зразком; виявляти фактичну помилку під час порівняння результатів своєї роботи зі зразком; дотримуватися єдиних вимог до виконання письмових вправ; учитися правильно оцінювати свою роботу; оцінювати результати своєї діяльності за орієнтирами, на які вказує вчитель. Уміти висловлювати своє ставлення до особистих дій, подій, що відбуваються, оцінювати свій настрій.

2-й клас

І. Організація навчальної праці

Правильно виконувати поради вчителя щодо підготовки робочого місця для занять у школі й дома; правильно користуватися письмовим приладдям; дотримуватися правильної постави за робочим столом; розуміти навчальне завдання; визначати послідовність дій під час виконання навчального завдання.

Дотримуватися режиму розумової праці під час виконання домашніх завдань; орієнтуватися в тривалості роботи.

Користуватися підручником (знайти потрібний за змістом матеріал, орієнтуватися в умовних позначках), дидактичним і роздатковим матеріалом, словниками.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Специфіка роботи вчителя з різними категоріями важких підлітків
Підлітковий період – важкий період психічного розвитку: він складний для самого підлітка і для роботи з ним. Часто причини появи важкої дитини у цей період пов'язані з віковими особливостями розвитку ...

Характеристика форм та методів роботи над загадкою
Загадка, на відміну від прислів'їв і приказок, не містить яскраво виражених етичних цінностей, що визначають поведінку, спілкування і діяльність людини. Вона спрямована на знаходження тотожності або ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net