Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування самоосвітньої компетентності учнів » Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Сторінка 4

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

Уміти відповідати на запитання за текстом; відповідати на окремі зв'язні запитання з теми; вміти формулювати запитання до тексту; вести простий діалог на основі малюнка; докладно переказувати зміст прочитаного та прослуханого тексту, розповіді, казки, байки; переказувати навчальні тексти, зміст та хід розв'язання задачі; розповідати про свої спостереження за природою у зв'язку із завданням; зв'язно (за запитаннями вчителя) переказувати зміст фрагмента дитячої радіо- та телепередачі.

Володіти основними видами письмових робіт: списування, запис під диктовку, переказ тексту за готовим планом, складання розповіді. Вдосконалювати техніку зв'язного ритмічного письма, прискореного письма; правильно списувати текст із дошки та підручника; писати переказ тексту за колективно складеним або готовим планом; складати під керівництвом учителя й записувати невелику розповідь про дитячі ігри, на основі серії малюнків, дитячих теле- та радіопередач; вести записи в щоденниках спостережень.

IV.Сформованість операцій розумової діяльності+Визначати основні смислові компоненти тексту, послідовність та причину подій у нескладній розповіді, казці; робити елементарний смисловий аналіз тексту. Формувати вміння синтезувати, абстрагувати та узагальнювати. Учити робити умовиводи на основі абстрактних посилань з опорою на наочні схеми та знакові приклади.

V.Контрольно-оцінювальні вміння

Учитися використовувати зразки, подані в підручниках, під час виконання роботи та контролю. Вміти оцінювати прослухане: радіопередачі, відповіді товариша (за змістом та виразністю мови) тощо. Вміти оцінювати та пояснювати свій настрій, бажання або небажання працювати, оцінювати свій інтерес до наступної діяльності, вміти аналізувати та оцінювати свої думки і дії.

4-й КЛАС

І. Організація навчальної праці

Звично виконувати основні правила гігієни навчальної праці; виконувати режим дня; розуміти навчальне завдання, яке ставить учитель, і діяти відповідно до нього. Вміти працювати самостійно та в парі з товаришем. Уміти самостійно готувати робоче місце.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

Читати згідно з літературними нормами; користуватися різними видами читання: неперервним, вибірковим, коментованим; уміти самостійно готуватися до виразного читання проаналізованого в класі художнього або науково-популярного тексту.

Самостійно звертатися до запитань та завдань підручника, працювати із заголовками, словником, матеріалами додатків підручника; використовувати зразки, подані в підручниках, у процесі самостійної роботи; вчитися самостійно складати простий план, схеми, таблиці під час вивчення тексту підручника.

Слухати читання, розповідь, пояснення вчителя, засвоювати основні положення, подумки роблячи смисловий аналіз. Відтворювати основні смислові компоненти прослуханого в бесіді. Слухати товариша, піддаючи його розповідь простому аналізу. Слухати дитячу передачу, стисло відтворюючи її зміст.

Користуватися рекомендованими бібліографічними списками, картотеками, покажчиками, відкритим доступом до книжкових полиць, доступною довідковою літературою. Вчитися орієнтуватися в каталоговій картці, правильно записувати на каталогову картку дані про книжку, статтю з газети, журналу. Самостійно користуватися стендами та виставками у виборі книжок, з допомогою бібліотекаря знаходити потрібну книжку в алфавітному каталозі та систематичній картотеці для учнів даного віку. Знати основні розділи систематичного каталогу (в спрощеному варіанті). Самостійно обирати та читати дитячі книжки, дитячу періодику, використовувати розміщені там матеріали на уроках з усіх предметів.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

Відповідати на запитання до тексту та з теми відповідно до їхнього характеру; ставити запитання до тексту підручника, розповіді вчителя, відповіді учня; вести нескладний діалог з теми на основі малюнків, ілюстрацій, діафільму; вчитися зв'язно відповідати за планом; самостійно створювати невелику розповідь; учитися стисло переказувати зміст прочитаного або прослуханого тексту; використовувати в переказі окремі образні слова й вирази, наукові терміни; створювати зв'язне висловлювання на основі тексту або ілюстрації, тексту і спостереження за природою.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах
Як відомо, ціль освіти - всебічний розвиток людини, як особистості і найвищої цінності суспільства. У той же час освіта є основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального та економічного ...

Самостійне читання
Читати іноземною мовою учні повинні не тільки на уроках і в ході виконання домашніх завдань. При правильно організованому навчанні з набуттям учнями певних навичок та вмінь розвивається інтерес до чи ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net