Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування самоосвітньої компетентності учнів » Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Сторінка 5

Володіти основними видами письмових робіт: списуванням; записом під диктовку; переказом тексту за самостійно складеним планом; складанням розповіді з елементами опису, роздуму на основі прочитаного, діафільму, дитячої теле- або радіопередачі, фрагменту кінофільму; записами в читацькому щоденнику та щоденнику спостережень.

IV.Сформованість операцій розумової діяльності

Визначати основні смислові компоненти, послідовність і причину подій у нескладній розповіді, казці тощо, робити елементарний смисловий аналіз тексту, розповіді вчителя, однокласника. Розділяти ціле на складові частини, виокремлювати родові й видові поняття. Порівнювати предмети, події між собою, виокремлюючи в них схожі та відмінні властивості. Формулювати загальні закони та правила на основі спостережень, окремих випадків прояву тих або інших властивостей, явищ тощо. Будувати елементарне доведення за заданою структурою і правилом. Розвивати здатність до узагальнення, абстракції, до оволодіння знаннями наукового, теоретичного характеру. Під час розв'язання пізнавальних завдань планувати свої дії, складати простий план дій для вирішення колективних завдань, перевіряти разом з товаришами результати роботи. Здійснювати частковий перенос відомих знань і способів дій у нову, нестандартну ситуацію.

V.Контрольно-оцінювальні вміння

Учитися постійно звертатися до підручника під час перевірки якості виконаного завдання. Давати оцінку прослуханій передачі, піддавати аналізу виступ товариша. Стисло передавати свої враження від переглянутого дитячого фільму, телепередачі, прослуханої радіопередачі. Зв'язно викладати послідовність своїх навчальних дій, оцінювати результати своєї навчальної праці. Володіти основними засобами різних форм контролю (самоконтроль, взаємоконтроль). Оцінювати свою навчальну діяльність та діяльність однокласників за поданим алгоритмом. Вносити необхідні зміни в послідовність та час виконання навчальних завдань.

5-й клас

І. Організація навчальної праці

Звично виконувати правила гігієни розумової праці; самостійно складати режим навчальної праці з урахуванням ступеня труднощів, які виникають під час вивчення предметів; учитися визначати завдання навчальної роботи, планувати основні етапи її виконання; виконувати усні й письмові завдання найбільш раціональним способом; уміти працювати самостійно та в парі, групі учнів. Уміти керувати своєю поведінкою. За допомогою вчителя або бібліотекаря складати свій план читання.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

Правильно, усвідомлено читати художні, науково-популярні та публіцистичні тексти. Свідомо користуватися засвоєними видами читання.

Користуватися простим планом, складати схеми, таблиці; оволодівати простими формами систематизації навчального матеріалу.

Слухати читання, розповідь, пояснення вчителя, відповіді учнів, визначаючи основні думки, їхній взаємозв'язок, логічну послідовність, мовне оформлення; відтворювати основні думки прослуханого в бесіді, зберігаючи за необхідності особливості стилю висловлювання. Слухати навчальні дитячі радіопередачі, використовувати їх зміст у навчальній роботі.

Добирати книжки до теми, користуючись бібліотечним каталогом, анотаціями в каталогових картках, виставками, покласними списками рекомендованої літератури, тематичними та анотованими картотеками, відкритим доступом до книжок. Орієнтуватися в структурі книжки, використовувати знання про структуру книжки під час її вибору та роботи з нею. Знати основні відомості про алфавітний та систематичний каталоги. Використовувати з тією ж метою елементи оформлення книжки (фотографії, креслення, мали, рисунки, малюнки, таблиці тощо).

Складати свій каталог прочитаних книг, правильно записувати основні дані про книжку на каталогову картку до своєї картотеки прочитаних книг, учитися робити бібліографічний опис книжки, статті з журналу, газети. Користуватися читальним залом бібліотеки: довідковою літературою для певного віку (енциклопедіями, словниками, довідниками). Читати періодичну пресу, вміти знайти потрібний журнал або газету, використовувати матеріал на уроці та в позаурочній роботі. Знати про призначення міжбібліотечного абонемента (МБА).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі
Слово «експеримент» (від лат. Experimentum - «проба», «досвід», «випробування»). Існує безліч визначень поняття «педагогічний експеримент». Педагогічний експеримент - це метод пізнання, за допомогою ...

Застосування екологічних та біологічних ігор на уроках біології
Крім екологічних дослідів на уроках біології застосовуються екологічні ігри. Наприклад, серед них: “Дотик”, “Звуки лісу”, “Гра - найсерйозніша справа”. Нижче наводимо їх опис. Екологічна гра “Дотик” ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net