Пам'ятки з організації самоосвітньої компетентності учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування самоосвітньої компетентності учнів » Пам'ятки з організації самоосвітньої компетентності учнів

Сторінка 2

Дбайте про мовленнєве оформлення.

Як працювати над переказом

Прочитайте уважно текст.

Визначте його тему та основну думку.

Поділіть текст на частини і дайте їм заголовки.

З'ясуйте значення та правопис незрозумілих слів, розстановку розділових знаків.

Складіть план.

Перекажіть текст, дотримуючись плану.

Пам'ятайте про вимоги до мовлення.

Як працювати над збагаченням словникового запасу

1. Читайте багато художніх творів відомих майстрів слова. Записуйте слова й вирази, які ви хотіли б вживати у своєму мовленні.

Читайте текст повільно, намагайтеся встановити, як інакше можна тлумачити слова й речення.

Не залишайте поза увагою незрозумілі слова— звертайтеся частіше до словників.

Заведіть зошит обліку прочитаних книг.

Ваше мовлення збагатять записи прислів'їв, приказок, крилатих слів та виразів.

Як скласти простий план

Уважно прочитай текст.

Поділи текст на об'єднані спільним змістом логічні ланки.

Добери заголовок до кожного уривка.

Як скласти складний план

Уважно прочитай матеріал.

Розділи його на основні смислові частини, назви їх (пункти плану).

Розділи на смислові частини зміст кожного пункту, також назви їх (підпункти плану).

Перевір, чи не збігаються пункти та підпункти плану, чи повністю в них відображено основний зміст тексту.

Як скласти конспект

Прочитай текст, розділи його на основні смислові частини, визнач головну думку.

Якщо треба скласти план-конспект, сформулюй його пункти, підпункти, визнач, що саме слід включити в план-конспект для розкриття кожного з них.

Найважливіші положення (тези) послідовно і стисло виклади своїми словами або у вигляді цитат.

У конспект слід включити й докази, що обґрунтовують основні положення, конкретні факти, приклади.

Окремі слова пиши скорочено, виписуй лише ключові слова, застосовуй умовні позначки.

Роби широкі поля: це дасть змогу доповнювати конспект.

7. Застосовуй різні способи підкреслювання, використовуй олівці та ручки різного кольору.

Як готувати доповідь, реферат

Продумай тему, загалом визнач її зміст, склади план.

Склади список літератури; читаючи її, виписуй усе, що слід включити в роботу.

Дороби план, проти кожного пункту познач, з якої книги слід узяти матеріал.

У вступі до роботи розкрий значення її теми.

Послідовно розкрий усі передбачені планом питання, обґрунтуй, підкріпи прикладами, фактами.

Вислови своє особисте ставлення до теми.

Пиши грамотно, стисло, не припускайся повторень.

Точно вкажи, звідки взято наведені в тексті цитати й факти.

Наприкінці роботи зроби узагальнювальні висновки.

10. Самокритично прочитай роботу, відкоригуй, перепиши начисто.

Як читати книгу?

Визнач мету читання.

Читаючи, виявляй активність, зафіксовуй ключові слова та фрази, ідеї та образи.

Усвідомлюй, чим зачіпає тебе цей текст.

Закінчивши читання, знову переглянь і оціни місця, які тебе найбільше зацікавили.

Отже, алгоритм читання є таким:

Основні способи читання, якими мають оволодіти школярі:

поглиблене: звертати увагу на деталі, здійснювати їх аналіз та оцінку;

швидке: безперервне читання з аналізом фактів, суджень, синтезом окремих понять;

панорамне швидке: здійснюється шляхом збільшення оперативного поля зору;

вибіркове читання: різновид швидкого читання, вибіркове читання окремих розділів книжки;

читання-перегляд: попереднє ознайомлення з текстом;

сканування: швидкий перегляд з метою пошуку прізвища, слова, факту тощо.

Вчимося читати різні тексти

Читання оповідання

Прочитай.

Про що (про кого) в ньому йде мова?

Що (чи хто) сподобалося?

Прочитай ще раз і подумай, що хотів сказати автор?

Відшукай відповіді на запитання.

Вибери образні слова, описи.

Склади план.

Перекажи.

Підготуй продовження.

Читання казки

Прочитай.

Відшукай незрозумілі слова.

Підбери відповідні запитання.

Склади план.

Перекажи.

6. Що в казці правдиве, а що вигадане?

Послідовність роботи над списуваним текстом

Прочитай речення (його частину).

Вдумайся у його зміст.

Повтори речення (його частину) подумки.

Придивися до правопису слів, написання розділових знаків.

Швидко й безпомилково запиши речення (його частину).

Правила читача

Намагайся читати вголос, не поспішай, вдумуйся в зміст прочитаного.

Зверни увагу на те, як поводяться герої книжок, вчися у них доброго.

Коли закриватимеш книжку, подумай, чого вона тебе навчила.

Страницы: 1 2 3Інноваційні процеси у галузі освіти та їх комплексне вивчення
Інноваційні процеси в галузі освіти виникали в різні історичні періоди й визначали її розвиток. Найбільш широкого масштабу вони досягли в кінці XIX - початку XX ст. в Росії, Німеччині, Франції та США ...

Дидактичні ігри як складова сучасних освітніх технологій
Дидактична гра - “творча форма навчання, виховання і розвитку студентів, школярів і дошкільників”. Дидактичні ігри розвивають спостережливість, увагу, пам'ять, мислення, мову, сенсорну орієнтацію, км ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net