Робота с комплексними ідеями

Як скласти схему?

Відмовтеся від складання плану, пункти якого викладені реченнями.

Тепер оперуйте ключовими словами та термінами, які описують ідею.

•Запишіть у центрі найзначущіше слово, стислу фразу або символ.

Помисліть над ним; обведіть його кружком.

•Розмістіть інші значущі слова поза колом. Помістіть пункти за змістом у великі кола, намалюйте зв'язки між ними стрілками.

Залиште місце, щоб нарощувати вашу схему для:

подальшого розвитку;

пояснень;

додавання пунктів дій.

Працюйте швидко, без аналізу вашої роботи.

Виправте початковий начерк.

Подумайте над зв'язками крайніх пунктів із центральними. Зітріть, замініть чи скоротіть слова в описах ключових ідей. Перемістіть значущі пункти ближче один до одного для кращого структурування.

За можливості використовуйте кольорове виділення для структурування інформації.

Зв'яжіть концепції з допомогою слів, щоб прояснити відношення між ними.

•Розширте вашу схему.

Вільно та швидко додавайте інші ключові слова та ідеї (ви завжди маєте змогу їх витерти).

•Думайте про перспективу: комбінуйте ідеї, щоб розширити схему.

Відкладіть схему вбік. Через деякий час продовжіть роботу над нею, конкретизуючи зв'язки, які ви розвиваєте.

Ця схема — ваш особистий навчальний документ.

Навчання за декількома джерелами

Відомі різні джерела інформації:

Лекції вчителя. Матеріали першоджерел (літописи, щоденники, листи, державні документи тощо).

Копії , рукописи тексту, журнальних статей.

Підручник. Інтерв'ю та біографії, свідчення очевидців або коментарі.

Белетристика

Електронні засоби (відео, радіо)

Інтернет. Veb-сайти, групи новин

Додаткове читання та альтернативні джерела допоможуть вам:

досягти кращого розуміння матеріалу;

залучати до матеріалу, який ви вивчаєте, нові факти, обставини, явища тощо;

самому ознайомитися з новими термінами та концепціями;

•самому опрацьовувати протилежні точки зору.

Суперечлива інформація може стати перешкодою у вашому навчанні, якщо ви не можете:

аналізувати її для спрощення;

реорганізувати або синтезувати свою модель для її розуміння;

розглядати її в контексті інших положень основного тексту.

Декілька рекомендацій:

Спочатку прочитайте підручник.

Розпочніть з коротших, змістовніших джерел.

•Прочитайте кілька текстів, щоб покращити свої навички оцінювання:

проаналізуйте їх прихильність до існуючої точки зору;

відзначте, коли і де їх написано і як це вплинуло на точку зору.

Простежте зв'язки між подіями, діючими особами та обставинами.

Використовуйте обговорення на заняттях, щоб перевірити своє розуміння та відповісти на запитання.Аналіз змісту Концепції загальної середньої освіти в Україні та її екологічної складової
Концепція загальної середньої освіти 12-річної школи, яка була затверджена Постановою Колегії МОН України та Президією АПН України N 12/5-2 від 22.11.2001 - важливий документ, що визначає основні при ...

Стан дослідженості гендера як соціокультурної характеристики особистості
У контексті завдань нашої роботи необхідно проаналізувати наукові погляди на співвідношення понять "стать”, "гендер”, "соціалізація” та їхньої взаємодії у процесі онтогенетичного розви ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net