Інтелектуальні вміння

Сторінка 3

Модель випускника 2 класу

Складові компоненти особистості

пізнавальна

самоосвітня

соціальна

особистісна

- читає свідомо, правильно, цілими словами (60 слів за хвилину) літературний текст;

- має розвинене уявлення, виявляє творчі здібності в різних видах навчальної діяльності, розуміє навчальне завдання й роботу, визначає послідовність дій при виконання завдання;

- володіє словесно-логічною пам’яттю.

- розуміє й використовує у своїй діяльності різні схематичні зображення (план, макет, найпростіше креслення);

- знає й використовує в художній діяльності різноманітні матеріали, має перші уявлення про передачу простору в площині;

- уміє порівнювати музичні здобутки;

- має розвинене уявлення , виявляє творчі здібності.

- має схильність до постановки питань і самостійного пошуку рішень;

- працьовитий, уміє правильно організувати свою роботу, підтримувати, контролювати правильність своїх дій.

- сприймає красу природи, людини й предметного світу;

- виконує поради вчителя щодо організації і надання допомоги в спільній із товаришем діяльності з вирішення навчального завдання (уміє працювати в парі).

- виявляє позитивне ставлення до навчання;

- розвинені навчально-пізнавальна мотивація та загально навчальні вміння і навички;

- зацікавлений у позитивній оцінці результатів власної діяльності;

- стриманий, тактовний;

- виконує основні положення здорового способу життя, правила особистої і суспільної гігієни.

Модель випускника 3 класу

Складові компоненти особистості

пізнавальна

самоосвітня

соціальна

особистісна

- свідомо, виразно читає цілими словами літературний текст (90 слів за хвилину);

- уміє оперувати математичними діями в межах 1000, розв’язувати прості й складні задачі, знаходити периметр і площу геометричних фігур.

- виклад за колективно складеним планом, виклад з елементами твору;

- має розвинені художні здібності й творчу уяву, володіє елементарними прийомами зображення простору, навичками роботи з різноманітними матеріалами, має уявлення про творчість художників;

- уміє узагальнювати, аналізувати, робити висновки, працювати за заданим алгоритмом, виконувати операції подумки;

- володіє поопераційним контролем навчальної роботи;

- здатний оцінювати навчальні дії за зразком оцінки вчителя.

- має уявлення про економічну і природоохоронну культуру, здатний до емоційного сприйняття мистецтва й краси навколишнього світу;

- виявляє цікавість до людей, товаристський, доброзичливий, схильний не до конфліктів, а до співробітництва.

- має стійку увагу, вміє розподіляти й переключати її;

- уміє контролювати свою поведінку, розрізняти позиції в спілкуванні, оцінювати власне становище в системі соціальних відносин;

- виконує основні положення здорового способу життя, ставиться до свого здоров’я як до важливої особистої і громадської цінності, має міцні культурно-гігієнічні навички, уміє надавати першу медичну допомогу;

- має потребу працювати і усвідомлює необхідність трудової діяльності, вміє самостійно орієнтуватися в будь-якій трудовій діяльності.

Страницы: 1 2 3 4Самоконтроль і розвиток культури мовлення, створення установки на оволодіння літературною мовою в різних ситуаціях спілкування
Йдеться про виховання звички й потреби в постійному навчанні та підвищенні рівня культури свого мовлення. Особливу увагу при цьому слід приділяти дотриманню правильності й чистоти мови. Важливе значе ...

Використання ігор при навчанні фонетиці англійської мови
Як зробити свій урок цікавим, захоплюючим і домогтися того, щоб діти добре й міцно засвоювали мовний матеріал? Над цими проблемами постійно працює вчитель. Проаналізувавши велику розмаїтість прийомів ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net