Інтелектуальні вміння

Сторінка 3

Модель випускника 2 класу

Складові компоненти особистості

пізнавальна

самоосвітня

соціальна

особистісна

- читає свідомо, правильно, цілими словами (60 слів за хвилину) літературний текст;

- має розвинене уявлення, виявляє творчі здібності в різних видах навчальної діяльності, розуміє навчальне завдання й роботу, визначає послідовність дій при виконання завдання;

- володіє словесно-логічною пам’яттю.

- розуміє й використовує у своїй діяльності різні схематичні зображення (план, макет, найпростіше креслення);

- знає й використовує в художній діяльності різноманітні матеріали, має перші уявлення про передачу простору в площині;

- уміє порівнювати музичні здобутки;

- має розвинене уявлення , виявляє творчі здібності.

- має схильність до постановки питань і самостійного пошуку рішень;

- працьовитий, уміє правильно організувати свою роботу, підтримувати, контролювати правильність своїх дій.

- сприймає красу природи, людини й предметного світу;

- виконує поради вчителя щодо організації і надання допомоги в спільній із товаришем діяльності з вирішення навчального завдання (уміє працювати в парі).

- виявляє позитивне ставлення до навчання;

- розвинені навчально-пізнавальна мотивація та загально навчальні вміння і навички;

- зацікавлений у позитивній оцінці результатів власної діяльності;

- стриманий, тактовний;

- виконує основні положення здорового способу життя, правила особистої і суспільної гігієни.

Модель випускника 3 класу

Складові компоненти особистості

пізнавальна

самоосвітня

соціальна

особистісна

- свідомо, виразно читає цілими словами літературний текст (90 слів за хвилину);

- уміє оперувати математичними діями в межах 1000, розв’язувати прості й складні задачі, знаходити периметр і площу геометричних фігур.

- виклад за колективно складеним планом, виклад з елементами твору;

- має розвинені художні здібності й творчу уяву, володіє елементарними прийомами зображення простору, навичками роботи з різноманітними матеріалами, має уявлення про творчість художників;

- уміє узагальнювати, аналізувати, робити висновки, працювати за заданим алгоритмом, виконувати операції подумки;

- володіє поопераційним контролем навчальної роботи;

- здатний оцінювати навчальні дії за зразком оцінки вчителя.

- має уявлення про економічну і природоохоронну культуру, здатний до емоційного сприйняття мистецтва й краси навколишнього світу;

- виявляє цікавість до людей, товаристський, доброзичливий, схильний не до конфліктів, а до співробітництва.

- має стійку увагу, вміє розподіляти й переключати її;

- уміє контролювати свою поведінку, розрізняти позиції в спілкуванні, оцінювати власне становище в системі соціальних відносин;

- виконує основні положення здорового способу життя, ставиться до свого здоров’я як до важливої особистої і громадської цінності, має міцні культурно-гігієнічні навички, уміє надавати першу медичну допомогу;

- має потребу працювати і усвідомлює необхідність трудової діяльності, вміє самостійно орієнтуватися в будь-якій трудовій діяльності.

Страницы: 1 2 3 4Розвиток біотехнологічної освіти та її актуальність для підготовки майбутніх фахівців
У зв’язку із швидкими змінами у всіх сферах життєдіяльності, зокрема і в освіті, актуальною є проблема підготовки спеціалістів з вищою освітою для різних галузей. В умовах зростання практичної потреб ...

Методи контролю та самоконтролю вихованості учнів
Управління цілісним педагогічним процесом неможливе без зворотного зв’язку, який несе характеристику його результативності. Виконати цю функцію допомагають Щоб оцінювати ефективність виховного процес ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net