Проблема формування відповідального ставлення до власного здоров’я у дітей як одна із найважливіших проблем сучасної школи

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків » Проблема формування відповідального ставлення до власного здоров’я у дітей як одна із найважливіших проблем сучасної школи

Сторінка 4

Останнім часом серед підлітків набуло значного поширення вживання алкогольних напоїв, куріння, вживання наркотичних речовин, що негативно позначається на їхньому здоров’ї, навчально-пізнавальній діяльності та поведінці, призводить до скоєння ними правопорушень і злочинів.

Протягом багатьох років перевага в навчанні надавалась вивченню «предметів», а не вихованню морального громадянського стану людини в сім’ї, школі. В результаті сформувалась атмосфера бездуховності і безкультур’я, моральної розпущеності, поширення серед підлітків куріння, п’янства, наркоманії та близької до неї токсикоманії. Причини цього явища складні, неоднозначні і тісно пов’язані з багатьма сімейно-психологічними, соціальними факторами, що формують особистість людини. Очевидно вживання наркотичних і токсичних речовин, як, до речі, і надмірне захоплення рок-музикою − це симптом протиріч, з якими стикається незріла особистість у намаганнях подолати стресові життєві ситуації, у пошуках уваги до себе, емоційної та соціальної підтримки.

Молоді люди, які стали на шлях пияцтва або наркоманії, готові до асоціальних вчинків, мало зацікавлені у своєму суспільному престижі, вони нерідко виявляють негативізм до загальноприйнятих норм поведінки.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що вживання алкоголю, наркотиків, куріння учнівської молоді є явною ознакою ненормального розвитку їхньої особистості. Найголовнішими причинами цього є:

- некритичне ставлення оточення до алкоголю, куріння як допустимих елементів нашого життя;

- інтелектуально збідніла організація дозвілля старшокласників, яка замінюється примітивним проведенням вільного часу в «алкогольному середовищі» вуличної компанії;

- недостатнє використання засобів фізичної культури і спорту як протидії вживанню алкоголю, наркотиків, курінню;

- примітивні знання у переважної більшості школярів про шкідливість алкоголю, наркотиків, тютюну для організму людини і для її діяльності;

- недостатня сформованість у школярів потягу до навчання, до вдосконалення своєї особистості, що може протидіяти шкідливим звичкам.

Все це потребує розробки змісту виховання здорового способу життя учнів, шляхів його реалізації у процесі вивчення навчальних дисциплін і в позаурочній виховній роботі, створення в школі й сім’ї морально-психологічного клімату нетерпимості до вживання алкоголю, наркотиків, куріння. У навчально-виховний процес і в зміст окремих предметів потрібно систематично вводити елементи антиалкогольних і антинікотинових знань, формуючи адекватну громадську думку, створювати умови для позитивного самоствердження підлітків, домагатися виховання в учнів високого загальнокультурного рівня.

У сучасній школі, на жаль, все ще відчутна традиційна неувага до здоров’я, здорового способу життя і формування потреби бути здоровим. Критерії здоров’я або практично не беруться до уваги, або залишаються другорядними при оцінюванні якості і наслідків освіти. Незадовільні результати збереження фізичного і психічного здоров’я дітей свідчать про неефективність практичної роботи педагогів з формування гармонійної особистості.

Нажаль, лише уроків основ здоров’я для забезпечення оздоровчого впливу школи на дитину недостатньо. Тому кожен навчальний заклад має впроваджувати в навчальний процес власні концепції, а саме: збільшення рухової активності учнів під час уроків та в позаурочний час (години здоров’я, фізкультпаузи та фізкультхвилинки), організація позакласних заходів щодо формування навичок здорового способу життя (виховні години, спортивні свята тощо), робота спортивних секцій у школі тощо.

Таким чином, формування освіченої, фізично та соціально здорової творчої особистості є найактуальнішою проблемою сучасного суспільства. Серед традиційних цінностей українського народу завжди вагоме значення мали здоров’я та фізична досконалість. Національний ідеал здоров’я зумовлювався системою національних традицій. Однак сьогодні виховання у молодого покоління дбайливого ставлення до свого здоров’я можливе лише шляхом інтеграції знань про здоровий спосіб життя в базові дисципліни, а також виховання свідомого ставлення учнів до здорового способу життя.

Страницы: 1 2 3 4 5Педогогічні умови формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики
Визначення умов повноцінного естетичного сприймання музичних творів потребує з'ясування низки науково-методичних питань. Мова йдеться насамперед про шляхи формування музичного сприймання школярів, мо ...

Значення мислення в навчальній та пізнавальній діяльності молодших школярів
При вступі до школи дитина володіє наочно-образним та наочно-дійовим мисленням. Тому найкраще виділяє зовнішні ознаки, які лежать в основі її умовиводів та узагальнень. Так, учень краще вирізняє преф ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net