Завдання і складові здорового способу життя

Сторінка 2

- внутрішня і зовнішня гармонія;

- міцність духу;

- прагнення до життя та безперервного розвитку.

Сучасна філософія вчить: здоров’я – це не предмет власності, а процес, результат наших думок, дій, почуттів. Визнання людини найвищою цінністю на землі, гуманні відносини між педагогом та учнем – основа психологічного здоров’я дитини та її благополуччя.

Основні положення концепції психологічного здоров’я викладено у багатьох сучасних дослідженнях. Так, за Р. Баєвським, здоров’я – це можливість організму людини адаптуватися до змін навколишнього середовища на основі біологічної, психологічної та соціальної суті людини.

А. Катков зосереджує свою увагу на теоретичних і практичних методах формування психічного здоров’я через здоровий спосіб життя. Цей факт має особливе значення, оскільки ми вважаємо психічне здоров’я є основою здорового способу життя, а не навпаки. Вчений же довів, що через здоровий спосіб життя можна досягти психічної рівноваги.

Як зазначає Т. Бойченко, здоров’я – це багатомірний і цілісний феномен гармонійної життєдіяльності людини, що виражається через взаємоузгоджені стани, явища і процеси формування, зміцнення, збереження, споживання, відновлення, передачі фізичних, психічних, соціальних і духовних складових життя людини, суспільства в цілому.

Аналіз праць психологів і медиків із зазначених питань вказує на тісний взаємозв’язок гармонійного розвитку особистості та психологічного здоров’я.

Таким чином, актуальною проблемою сьогодення є збереження здоров’я громадян України. Право всіх громадян на збереження і зміцнення здоров’я записане у Законі України «Про освіту» (1999 р.). У ряді важливих урядових документів значну увагу приділено питанню формування здорового способу життя − сукупності стійких форм життєдіяльності людини, що забезпечує її здоров’я та успішний життєвий шлях.

Останнім часом перед українським та й загалом перед світовим суспільством дуже гостро постала проблема здоров’я населення, особливо підростаючого покоління. Всесвітня організація охорони здоров’я розглядає цю проблему не як суто медичну, а як комплексну. Тому велика увага приділяється саме педагогічним заходам щодо формування здорового способу життя молоді та усвідомлення нею цінностей здоров’я.

Розв’язання цієї проблеми є одним із пріоритетних завдань нового етапу реформування освіти в Україні. Передусім йдеться про забезпечення та зміцнення здоров’я учнів, формування в них розуміння цінності здоров’я, здорового способу життя.

Немає потреби доводити слова К. Д. Ушинського, який писав, що фізична праця необхідна для розвитку і підтримання в тілі людини фізичних сил, здоров’я і фізичних здібностей. Але необхідність розумової праці для розвитку сил і здорового, нормального стану людського тіла не всі усвідомлюють чітко. За Ушинським, фізичне виховання – свідома діяльність. Такою її робить усвідомлення мети виховання, знання предмету виховання і правильний вибір засобів виховання з урахуванням вікових особливостей підлітків.

У праці «Керівництво фізичною освітою» П. Ф. Лесгафта обґрунтовується, що основна мета школи полягає в тому, щоб сприяти розвитку логічного мислення підлітка, допомогти зрозуміти йому мету фізичної освіти, навчити свідомо підходити до перевірки вироблених ним ідей і до свідомих занять фізичною культурою. Завдання освіти передбачають вироблення в особистості бажання до вдосконалення шляхом поступового наближення до ідеалу.

Видатний вчений, хірург Микола Михайлович Амосов так розшифровує поняття «здоровий спосіб життя» для молоді:

- насамперед – це інтенсивна робота. Для людського організму сприятливий лише режим напруження, а не розслаблення. Адже за законом тренування сили людського організму зростають, можливості збільшуються. В цьому плані великі надії він покладає на шкільну реформу, особливо у тій її частині, що стосується трудового виховання. Він вважає за абсолютно необхідне будь-якого підлітка незалежно від його обдарувань і захоплень навчити працювати і в полі, і за верстатом. Нехай у кожного будуть різні інтелектуальні і творчі можливості, але руки повинні бути однаково трудовими;

- другий фактор – вага. Товстий юнак, вгодована дівчина – це негарно і протиприродно. При цьому лише у одного процента товстих можна виявити вроджене порушення обміну речовин. Інші дев’яносто дев’ять – жертви власного апетиту. Засіб один – більше стриманості у їді;

- третя обов’язкова умова здоров’я – фізкультура.

Амосов вважає: не потрібно сподіватися на медицину. Вона непогано лікує багато які хвороби, але не може зробити людину здоровою. Більше того, вона навіть не може навчити людину стати здоровою. Щоб стати здоровим, потрібні власні зусилля, постійні і значні.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Методика організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка»
Мета навчання визначає вибір дидактичних прийомів, організаційних методів, форм і засобів навчання. Основною метою вищої освіти є формування творчої особистості, фахівця-професіонала, який уміє самос ...

Основні положення експериментальної методики навчання метанню малого м'яча молодших школярів
У розробці експериментальної методики навчання метанню молодших школярів ми спиралися на положення даної концепції. У зв'язку з цим, в процесі навчання техніки метання молодших школярів використовува ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net