Завдання і складові здорового способу життя

Сторінка 8

Надзвичайно важливо, щоб свій організм людина пізнала з дитячих років й уміла завжди підтримувати його в належному порядку. Тоді при умілому використанні основних гігієнічних положень і правил, постійно орієнтуючись на об’єктивний барометр самопочуття, можна значною мірою підвищити оздоровчий ефект від фізкультурних і загартовуючих процедур.

Отже, ми можемо зробити висновок, що поняття «здоровий спосіб життя» інтегрує взаємозв’язок способу життя та здоров’я людини. Здоровий спосіб життя об’єднує всі умови, особистісні якості, процеси, тобто все, що допомагає нормальному функціонуванню людини в професійній, суспільній та побутовій сферах. Це визначення також виражає ставлення людини, орієнтир її діяльності щодо зміцнення та розвитку індивідуального і суспільного здоров’я. Здоров’я має бути найпершою потребою людини, але її задоволення має складний, зумовлений характер і не завжди призводить до потрібного результату.

Здоровий спосіб життя пов’язаний із особистісно-мотиваційною сферою людини, із соціальними, фізичними можливостями та здібностями. Для того, щоб підтримувати здоров’я на оптимальному рівні, тільки уникати факторів ризику (боротьба з алкоголізмом, тютюнопалінням, наркоманією, нераціональним харчуванням) недостатньо, треба розвивати тенденції, які працюють на формування здорового способу життя і містяться в різних факторах життя людини.

До основних принципів здорового способу життя належать:

соціальні: спосіб життя повинен бути естетичним, моральним, вольовим;

біологічні: спосіб життя має відповідати віковим особливостям, забезпеченим енергетично, зміцнюючим та ритмічним.

Реалізація цих принципів залежить від соціально-економічних заходів та формування моделей поведінки людини. Ведення здорового способу життя передбачає:

прагнення до фізичної досконалості;

досягнення душевної, психічної гармонії в житті;

забезпечення повноцінного харчування;

виключення з життя самодеструктивної поведінки;

дотримання правил особистої гігієни: очищення організму та його загартовування.

Таким чином, ми розглянули багато спроб видатних учених вибудувати завершену систему уявлень про здоров’я та здоровий спосіб життя. Але навіть переконливі моделі та еталони досліджень не в змозі включити багатоаспектність та комплексність цих понять.

Феноменологія здоров’я багатогранна. Вона зближує кордони тілесного та духовного, біологічного і соціального, індивідуального і глобального.

Культурно-історичні епохи по-різному визначають сутність здоров’я та здорового способу життя. Ми ж звернули увагу на ті її аспекти, які залишаються стабільними впродовж століть і мають надзвичайне значення для сьогодення, а саме:

- цілісність людської особистості виявляється, насамперед, у взаємозв’язку і взаємодії психічних і фізичних сил організму. Гармонія психофізичних сил підвищує резерви здоров’я;

- здоров’я має специфіку проявлятися на фізичному, психологічному та соціальному рівнях;

- спосіб життя у всі часи трактується як тип життєдіяльності людини, основними параметрами якого є праця, побут, суспільно-політична та культурна діяльність, різноманітні звички та поведінка. Якщо їх організація і зміст сприяють укріпленню здоров’я, то можна говорити про реалізацію здорового способу життя;

- здоровий спосіб життя розглядаємо як сукупність видів діяльності, які забезпечують оптимальну взаємодію індивіда з навколишнім середовищем;

- здоровий спосіб життя інтегрує взаємозв’язок здоров’я та способу життя, тісно пов’язаний з особистісно-мотиваційною сферою людини; соціальними, фізичними, психологічними можливостями та здібностями.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 Декілька типів рівнянь, для розв’язування яких застосовуються похідні
Розглянемо декілька типів рівнянь, в яких використовуються похідні. Серед них рівняння, в яких потрібно вияснити, чи має розв’язок те чи інше рівняння. Ці рівняння зводяться до знаходження екстремаль ...

Зміст позакласної роботи
Розгляд чинників зв'язку уроку і позаурочної роботи показує, що компоненти цілей і змісту навчання іноземної мови не тільки цементують взаємодію організаційних форм учбово-виховного процесу, але і вх ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net