Основні соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків » Основні соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків

Сторінка 1

Все частіше і частіше ми чуємо про здоровий спосіб життя по радіо і з екранів телевізорів, читаємо на сторінках газет і журналів. Чому ж стільки уваги приділяється цьому питанню? Причин доволі багато. Цілий ряд факторів несприятливо впливає на наше здоров’я: емоційні і фізичні перевантаження, гіподинамія, надлишкове і незбалансоване харчування, складна екологічна ситуація, що склалася в багатьох регіонах нашої країни, поширення шкідливих звичок, нераціональна організація побуту. Разом з тим існує багато можливостей ослабити несприятливі впливи, зберегти і зміцнити своє здоров’я.

Продумана система фізичного виховання, чітке дотримання норм гігієни важливі у будь-якому віці. Однак у переломні моменти розвитку, коли організм не живе «спокійним життям», свідоме ставлення до складнощів, які він відчуває, і постійне прагнення не поглиблювати ці складності, а навпаки, зробити їх менш помітними – все це набуває особливого значення. Усі ми хочемо, щоб внутрішній світ, духовний склад наших дітей, що дорослішають, був багатим і глибоким. Але по-справжньому це можливо лише тоді, коли «дух» і «тіло» перебувають у гармонії. Досягненню цієї мети і сприяють заходи фізичного виховання і гігієни у відповідності до завдань виховання особистості.

Виховання дбайливого ставлення до власного здоров’я, так само як і виховання моральних якостей, вмінь адаптуватися у соціумі слід починати з дитинства.

Фахівцям у сфері педагогіки відомо, що саме у молоді роки відбувається сприйняття певних норм і зразків поведінки, накопичення відповідних знань та вмінь, усвідомлення потреб та мотивів, визначення ціннісних орієнтацій, інтерес та уявлень. Саме у дитячому та підлітковому віці в людей формуються основні життєві норми, цінності та установки. Таким чином можна зробити висновок, що особлива педагогічна увага повинна приділятись формуванню здорового способу життя, починаючи з дошкільного та молодшого шкільного віку.

Про основні проблеми у цій сфері свідчать дані Міністерства освіти і науки України, які вказують на те, що різні порушення статури виявлено у більшості учнів шкіл, у багатьох спостерігались відхилення від норм у серцево-судинній системі, неврози. Багато учнів відстають у навчанні, основною причиною цього, на думку науковців, є погіршення стану здоров’я, слабкий фізичний розвиток, зниження імунітету до захворювань. Зокрема, було зроблено висновок, що стан здоров’я дітей та підлітків України поступово погіршувався протягом останніх 10-15 років і на цей час опинився на рівні, котрий у перспективі загрожує існуванню здорової нації.

Систематизувавши чинники, що впливають на погіршення здоров’я, підвищення захворюваності, інвалідності і смертності дітей та молоді України, можна виокремити такі найважливіші:

- відсутність педагогічної та соціальної діяльності щодо запобігання нещасним випадкам;

- незадовільний стан здоров’я вагітних і дівчаток – майбутніх матерів, поширення серед них гінекологічних захворювань;

- поширення гострих кишкових інфекцій з причин нехтування основними санітарно-гігієнічними нормами;

- зменшення можливостей природного фізичного розвитку і послаблення роботи з масового фізичного виховання;

- незадовільний стан статевого виховання, наслідком чого є небажана вагітність і венеричні хвороби;

- слабка ефективність традиційних методів протидії поширення ВІЛ/СНІДу і хімічних залежностей – тютюнової, алкогольної, наркотичної, токсикоманії.

Більшість чинників значною мірою пов’язані зі способом життя дітей і молоді, соціальними складовими вітчизняних реалій. Тому найбільш ефективним шляхом позитивного впливу буде використання засобів з арсеналу системи формування здорового способу життя у тих напрямках діяльності, що визначають наведенні чинники.

Аналіз сучасної наукової літератури дав можливість узагальнити причини, що негативно впливають на формування здорового способу життя молоді, зокрема такі:

- нездоровий, а нерідко й асоціальний спосіб життя батьків, відсутність родинного виховання;

- обмежені матеріальні можливості дітей, молоді і дорослих;

- недосконалість профілактичної роботи в системі охорони здоров’я;

- недосконалість навчально-виховної діяльності в системі освіти;

Страницы: 1 2 3 4 5 6Зв'язки Києво-Могилянської академії з іншими країнами
Зарубіжні зв'язки Києво-Могилянської академії носили різнобічний характер. Зв'язки з Києво-Могилянської академії з європейськими науковими та освітніми центрами розширились в часи раннього Просвітниц ...

Використання психологічних способів впливу в процесі навчання
Вступаючи в спілкування, люди впливають один на одного, що має глибинні психологічні механізми. Ці механізми використовуються для впливу однієї людини на іншу, на групу людей, на великі соціальні спі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net