Основні соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків » Основні соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків

Сторінка 7

Важливою умовою формування відповідального ставлення старших підлітків до власного здоров’я є підвищення педагогічної культури батьків. Відповідно до вимог сучасного етапу розвитку суспільства, дитина повинна оволодіти не тільки певними знаннями, вміннями і навичками, а й уміти використовувати їх на практиці. Вона має прагнути до самовдосконалення і розвитку своїх потенційних можливостей, навчитися реалізовувати себе в житті. І саме на сім’ю як один з головних інститутів в соціалізації дитини та її виховання покладається найбільша відповідальність у вирішенні цих завдань.

У Національній програмі виховання дітей і учнівської молоді в Україні наголошено на посиленні ролі сім’ї у вихованні дітей і зміцненні її взаємодії з навчальними закладами. Згідно з програмою, сім’я і школа є основними інститутами соціалізації дитини та її виховання, а отже, їхнім головним завданням має бути сприяння становленню особистості, здатної творити власне життя і будувати гуманні гармонійні стосунки з навколишнім середовищем. Забезпечення єдності школи і сім’ї дає змогу підвищити рівень педагогічної культури батьків.

Вплив сім’ї залежить від: складу сім’ї (повна, неповна, багатодітна); стану здоров’я її членів; рівня освіти батьків; інтересів, стосунків у сім’ї; стилю виховання (демократичний чи авторитарний); мети виховання; матеріального забезпечення; житлових умов; усвідомлення батьківства.

Саме в сім’ї створюються сприятливі умови для розвитку дитини, формування її самооцінки і впевненості в собі, компетентності в різних сферах життєдіяльності. Тут закладається основа для становлення світогляду, переконань, ідеалів. Сім’я також сприяє фізичному вдосконаленню людини. Родина формує у дітей розуміння сенсу і мети життя, розвиває моральні якості, формує моральну свідомість шляхом залучення дитини до родинного спілкування, здійснення доброчинних справ, виховує у дітей готовність до творчої праці, спонукає до самовдосконалення.

Щоб у сім’ї було можливим формування відповідального ставлення до власного здоров’я, потрібно:

- викликати в батьків інтерес до цієї проблеми;

- надати теоретичну і практичну допомогу батькам з цього питання.

Теоретична допомога батькам полягає у наданні інформації про особливості розвитку підлітка та вплив цих особливостей на їх стан здоров’я, про форми і методи розвитку у дітей природного потенціалу, інтересів, способи самовдосконалення.

Таким чином, враховуючи умови функціонування сучасних педагогічних систем, принципи системного і діяльнісного підходів до виховання, вікові й індивідуальні особливості розвитку старших підлітків, можна виділити зовнішні і внутрішні умови формування відповідального ставлення учнів до власного здоров’я. До зовнішніх умов ми відносимо: науково-теоретичне і методичне забезпечення процесу формування потреби у самовдосконаленні; врахування принципів особистісно орієнтованого виховання; створення емоційно-творчого морально-психологічного клімату в учнівському колективі, налагодження взаємодії «вчитель–учень» та «учень–учень» шляхом забезпечення демократичного стилю спілкування, взаєморозуміння, взаємопідтримки, довіри, співтворчості; створення для учнів ситуацій успіху; підвищення педагогічної культури батьків. До внутрішніх належать: ціннісні орієнтації, спрямовані на формування відповідального ставлення до власного здоров’я, мотивації самовдосконалення.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 Фізкультурне обладнання групової кімнати
Для дітей першого року життя у груповій кімнаті встановлюють індивідуальні та групові манежі. Малюкам до 2,5-3 місяців підвішують яскраві іграшки (брязкальця, целулоїдні фігурки та ін.) на висоті, зр ...

Конспект сценарію до свята 8 Березня
Виховний захід на тему "8 березня – свято весни" Тема: 8 березня – свято весни Мета: поглибити знання учнів щодо традицій святкування Дня 8 березня; пронести на святі світлий образ матері, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net