Основні соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків » Основні соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків

Сторінка 7

Важливою умовою формування відповідального ставлення старших підлітків до власного здоров’я є підвищення педагогічної культури батьків. Відповідно до вимог сучасного етапу розвитку суспільства, дитина повинна оволодіти не тільки певними знаннями, вміннями і навичками, а й уміти використовувати їх на практиці. Вона має прагнути до самовдосконалення і розвитку своїх потенційних можливостей, навчитися реалізовувати себе в житті. І саме на сім’ю як один з головних інститутів в соціалізації дитини та її виховання покладається найбільша відповідальність у вирішенні цих завдань.

У Національній програмі виховання дітей і учнівської молоді в Україні наголошено на посиленні ролі сім’ї у вихованні дітей і зміцненні її взаємодії з навчальними закладами. Згідно з програмою, сім’я і школа є основними інститутами соціалізації дитини та її виховання, а отже, їхнім головним завданням має бути сприяння становленню особистості, здатної творити власне життя і будувати гуманні гармонійні стосунки з навколишнім середовищем. Забезпечення єдності школи і сім’ї дає змогу підвищити рівень педагогічної культури батьків.

Вплив сім’ї залежить від: складу сім’ї (повна, неповна, багатодітна); стану здоров’я її членів; рівня освіти батьків; інтересів, стосунків у сім’ї; стилю виховання (демократичний чи авторитарний); мети виховання; матеріального забезпечення; житлових умов; усвідомлення батьківства.

Саме в сім’ї створюються сприятливі умови для розвитку дитини, формування її самооцінки і впевненості в собі, компетентності в різних сферах життєдіяльності. Тут закладається основа для становлення світогляду, переконань, ідеалів. Сім’я також сприяє фізичному вдосконаленню людини. Родина формує у дітей розуміння сенсу і мети життя, розвиває моральні якості, формує моральну свідомість шляхом залучення дитини до родинного спілкування, здійснення доброчинних справ, виховує у дітей готовність до творчої праці, спонукає до самовдосконалення.

Щоб у сім’ї було можливим формування відповідального ставлення до власного здоров’я, потрібно:

- викликати в батьків інтерес до цієї проблеми;

- надати теоретичну і практичну допомогу батькам з цього питання.

Теоретична допомога батькам полягає у наданні інформації про особливості розвитку підлітка та вплив цих особливостей на їх стан здоров’я, про форми і методи розвитку у дітей природного потенціалу, інтересів, способи самовдосконалення.

Таким чином, враховуючи умови функціонування сучасних педагогічних систем, принципи системного і діяльнісного підходів до виховання, вікові й індивідуальні особливості розвитку старших підлітків, можна виділити зовнішні і внутрішні умови формування відповідального ставлення учнів до власного здоров’я. До зовнішніх умов ми відносимо: науково-теоретичне і методичне забезпечення процесу формування потреби у самовдосконаленні; врахування принципів особистісно орієнтованого виховання; створення емоційно-творчого морально-психологічного клімату в учнівському колективі, налагодження взаємодії «вчитель–учень» та «учень–учень» шляхом забезпечення демократичного стилю спілкування, взаєморозуміння, взаємопідтримки, довіри, співтворчості; створення для учнів ситуацій успіху; підвищення педагогічної культури батьків. До внутрішніх належать: ціннісні орієнтації, спрямовані на формування відповідального ставлення до власного здоров’я, мотивації самовдосконалення.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 Наукове обґрунтування методики формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики
Незважаючи на грунтовні психологічні та педагогічні розробки, проблема формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики далеко не вичерпана. Перспективним підходом до ви ...

Гуманістичні засади внутрішнього життя Академії
У Києво-Могилянській академії вчилися діти всіх станів, починаючи від аристократії, таких як князі Огинські, до дітей простих козаків і селян. Ще будучи колегією цей навчальний заклад мав свої філії ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net