Експериментальне вивчення та перевірка соціально-педагогічних умов формування відповідального ставлення учнів до власного здоров’я

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків » Експериментальне вивчення та перевірка соціально-педагогічних умов формування відповідального ставлення учнів до власного здоров’я

Сторінка 1

Метою нашого дипломного дослідження є вивчити, теоретично обґрунтувати та практично перевірити соціально-педагогічні умови підвищення ефективності формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків.

Відповідно до мети нашого дослідження нами були розроблені наступні завдання:

- за допомогою діагностичних методик визначити рівень мотивації підлітків щодо ведення здорового способу життя;

- скласти програму формування відповідального ставлення до власного здоров’я старших підлітків з урахуванням їх індивідуальних і вікових особливостей, досягнень сучасної психологічної і педагогічної наук та експериментально перевірити її ефективність;

- порівняти результати діагностики до та після впровадження програми щодо ефективності формування відповідального ставлення старших підлітків до власного здоров’я з метою її експериментальної перевірки;

- розробити методичні рекомендації для педагогічних працівників та батьків з теми дослідження.

Дослідження в рамках даної роботи проводилось на базі Понінкінського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1, гімназія» Полонського району Хмельницької області. В дослідницькому експерименті брали участь учні 9-х (група А), 10-х (група В), 11-х (група С) класів. До складу кожної групи входило по 20 учнів. Крім того до проведення дослідження залучались класні керівники, учителі фізкультури, психолог, лікар, батьки.

Експериментальне дослідження проводилось в три етапи:

1-й етап: діагностування (констатувальний експеримент);

2-й етап: впровадження програми формування в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я (формувальний експеримент);

3-й етап: проведення повторного діагностування (контрольний експеримент).

Для з’ясування соціально-педагогічних умов формування відповідального ставлення до власного здоров’я було проведено діагностування особистісно-мотиваційної сфери старших підлітків, що дозволило виявити зміст мотивації учнів, її структуру та стійкість. Крім того, виявлялись соціальні, фізичні, психологічні можливості та здібності учнів, проводилась робота щодо їх розвитку та корекції, що сприяло формуванню свідомого відповідального ставлення підлітків до власного здоров’я.

Для виявлення провідних мотивів формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків проводилось опитування за допомогою анкети «Вивчення мотивації підлітків щодо ведення здорового способу життя» (додаток В).

Анкета розроблена на основі класифікації параметрів діяльності людини В. В. Бойка і містить 20 тверджень, які характеризують чотири рівня мотивації підлітків щодо ведення здорового способу життя:

- задоволеність – в основі її лежить відповідність змісту діяльності потребам індивіда, людина повинна отримувати почуття задоволення, «м’язову радість»;

- привабливість – у кожному періоді суспільного розвитку формуються певні суспільно корисні цілі, вони можуть суперечити цілям й інтересам особистості або збігатися з ними, що є запорукою престижності здорового способу життя;

- міра обов’язковості – для успішного здійснення діяльності вона повинна мати певний ступінь обов’язковості й необхідності в суспільстві. Від цього певною мірою залежить успіх формування у підлітків потреби у веденні здорового способу життя. Якщо людина спочатку не мала сформованої потреби, стійкого інтересу до якої-небудь діяльності, але займалася нею через необхідність, то в процесі виконання цієї діяльності в неї з’являються більш стійкі спонукання, інтерес до неї;

Страницы: 1 2 3 4 5 6Вивчення рівня самооцінки групи учнів другого класу
Для вивчення рівня самооцінки у експериментованої групи дітям була запропонована одна з методик вивчення рівня самооцінки учня 1–2 класу. Для проведення даної методики учню пропонують аркуш паперу, н ...

Аналіз результатів повторного зрізу формуючого експерименту
Корекційно – розвивальна робота проводилась з дітьми експериментальної групи. До цього учні не були залучені до такого виду діяльності. Доцільно було провести повторний діагностичний зріз на виявленн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net