Експериментальне вивчення та перевірка соціально-педагогічних умов формування відповідального ставлення учнів до власного здоров’я

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків » Експериментальне вивчення та перевірка соціально-педагогічних умов формування відповідального ставлення учнів до власного здоров’я

Сторінка 5

Важливим моментом при вивченні підлітка є ненав’язливість спостереження. Оскільки спостереження майже завжди поєднується з бесідою, учитель завжди може доповнити своє уявлення про учня, зіставляючи свої припущення з результатами спостережень, бесід. При цьому учитель повинен дотримуватись принципів об’єктивності, динамічності вивчення особистості, тобто враховувати рівень вираженості особливостей особистісного характеру у теперішній час, зміни цих особливостей у порівнянні з минулим спостереженням, усталеність їх появи в ускладнених несприятливих умовах, тенденцію подальшого розвитку.

Поєднання бесіди і спостереження дає можливість педагогу з’ясувати соціальну підструктуру спрямованості особистості: яку мету учень переслідує? Що вважає головним у своєму житті? До чого прагне? Які виявляє схильності й інтереси? Вивчаючи різнобічність інтересів підлітка, потрібно виявити, чи немає серед них таких, що несприятливо впливають на стан його здоров’я, заважають формуванню відповідального ставлення до власного здоров’я.

При оцінюванні індивідуальних емоційних особливостей школяра враховується, який настрій властивий йому більшою мірою – веселий, пригнічений чи рівний, спокійний; якою є реакція на труднощі – розгубленість, невпевненість, або, навпаки, відчуття азарту. Емоційна збуджуваність проявляється бистротою чи поступовістю настання роздратованості, радості, суму, вразливості тощо.

Оцінюючи особливості уваги учня, потрібно враховувати, наскільки легко чи важко йому робити дві справи одночасно (наприклад, писати і розмовляти), чи відволікається він під час пояснення навчального матеріалу, чим захоплена його увага.

Для оцінки кмітливості необхідно уточнити, наскільки швидко учень розуміє поставлене запитання, чи виявляє винахідливість у відповідях, чи не має схильності до непродуманих відповідей, відповідає по завченому чи проявляє творчість, знаходячи свої прийоми вирішення завдання.

Зрештою, враховуючи, що шкідливі звички і порушення поведінки частіш за все виникають у підлітків при порушенні вольових процесів, потрібно уточнити ці характеристики за такими показниками: чи володіє собою у складній обстановці? Чи вміє при сильному збудженні стримуватися і видаватися зовні спокійним? Легко чи з трудом придушує спалахи гніву шляхом свідомого зусилля?

На основі отриманих результатів було складено психологічну характеристику особистості учня, що є основою педагогічної характеристики (додаток Ж). Усі дані в ній мають бути викладені детально, у лаконічній формі і з певною повнотою розкривати суттєві особливості поведінки й особистості підлітка.

Крім того, з метою вивчення стану забезпечення підлітків харчуванням проводилось опитування учнів старших класів та їхніх батьків за анкетами, наведеними в додатках И, К.

Існує безпосередній взаємозв’язок між здоров’ям людини і її харчуванням. Повноцінною їжу називають тоді, коли вона повністю покриває енергетичні затрати організму. У нашій країні розроблені на наукових засадах норми фізіологічних потреб у харчових речовинах і енергії для дітей і підлітків.

Про повноцінність харчування у енергетичному відношенні можна судити за масою тіла підлітка. За достатньої кількості і калорійності їжі маса тіла дитини відповідає нормальним показникам (табл. 2.1.3). Збільшення маси тіла при надмірному відкладенні жиру і за відсутності помітного розвитку м’язів вказує на надмірне харчування, більш низькі показники маси тіла свідчать про недостатню калорійність їжі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Становлення вищої освіти на Україні у XVI–XVII ст
Києво-Могилянська академія з’явилася в період першого Українського національно-культурного відродження, що тривало майже два століття. У XVI ст. майже всі українські землі були загарбані польськими м ...

Види тексту за особливостями відбору та використання стилістичних засобів мови
У тексті знаходить своє втілення мовленнєва діяльність як форма існування мови. Функціонування у певний період життя мови її структурних стилів відображується в текстах як мовленнєвих витворах. У сфе ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net