Експериментальне вивчення та перевірка соціально-педагогічних умов формування відповідального ставлення учнів до власного здоров’я

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків » Експериментальне вивчення та перевірка соціально-педагогічних умов формування відповідального ставлення учнів до власного здоров’я

Сторінка 8

Велике значення для правильного формування здорового способу життя, збереження високої працездатності, окрім лікарського контролю мають регулярні спостереження, які проводять за станом свого здоров’я самі підлітки. Самоконтроль за диханням, пульсом, сном, апетитом, масою тіла тощо дозволяє своєчасно виявляти найменші ознаки погіршення стану здоров’я, перевтоми, відхилень від норми. Всі дані про фізичний розвиток і стан здоров’я заносяться у відповідні графи щоденника самоконтролю.

Основними показниками для самоконтролю є:

маса тіла залежить від особливостей конституції організму, розвитку кісткової і м’язової систем, статі, віку, кліматичних та інших умов. Визначати масу тіла найкраще вранці до прийому їжі. Робити це потрібно систематично – не рідше одного разу на тиждень;

сон – одна з найважливіших функцій організму. При порушеннях режиму, перевтомі виникає безсоння. У цьому випадку рекомендується змінити режим, знизити навантаження. При стійких і тривалих розладах сну необхідно проконсультуватися з лікарем.

Для запису у щоденник самоконтролю якість сну оцінюють за п’ятибальною шкалою: відмінний – 5, добрий – 4, задовільний – 3, поганий – 2, дуже поганий – 1;

апетит – показник, який свідчить про нормальну роботу органів травлення і всього організму. Різного роду його порушення вказують на перевтому чи початок якогось захворювання. Апетит оцінюється також за п’ятибальною системою;

самопочуття і працездатність – важливі показники стану здоров’я, які уважно простежуються протягом дня й оцінюються за п’ятибальною шкалою;

пульс відображає роботу серцево-судинної системи. Визначається він на променевій артерії на зап’ясті або на скроневій і сонній артеріях. Спостереження за пульсом здійснюється, як правило, вранці, лежачи у ліжку.

Досліджуючи пульс, підраховують частоту серцевих скорочень (ЧСС) за 1 хв. У людини в стані спокою частота пульсу дорівнює 60-70 ударам за хвилину. Підвищення частоти пульсу (тахікардія) – симптом якогось несприятливого впливу на серце. У цьому випадку необхідно знизити фізичні навантаження й обстежитися у лікаря. Уповільнення пульсу (брадікардія) може бути як ознакою хвороби серця, так і наслідком впливу дії фізичних навантажень. При частоті пульсу менше 40 ударів на хвилину потрібно також звернутися до лікаря.

Порушення ритму серця (аритмію) поділяють на фізіологічні і патологічні. До фізіологічних відноситься так звана дихальна аритмія: при вдиханні пульс частішає, при видиханні уповільнюється. Такі явища часто спостерігаються у підлітків. При стійких порушеннях ритму необхідно терміново звернутися до лікаря.

Дуже важливий контроль за діяльністю серцево-судинної системи під час тренувань, занять спортом. Рекомендується заміряти пульс до занять, а одразу після виконання вправ – протягом перших 15 с й отриманий результат помножити на 4. Це дозволить визначити ЧСС за 1 хв.

За оптимальних фізичних навантажень через 10-15 хв. відпочинку після завершення виконання вправ пульс повертається до вихідних величин. По мірі розвитку тренованості й поліпшення діяльності серцево-судинної системи пульс за одних і тих же навантажень прискорюється менше і швидше відновлюється.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10Основні види диференційованого навчання
Конкретні прояви диференціації називають формами диференційованого навчання, що можуть бути об'єднані у види і реалізуватися на різних рівнях. Види диференціації визначаються, виходячи з тих індивіду ...

Загальна характеристика особистості молодшого школяра
"Молодший шкільний вік - період виховання, накопичення знань. Успішному виконанню цієї важливої функції сприяють характерні особливості дітей цього віку: довірливе підпорядкування авторитету, пі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net