Експериментальне вивчення та перевірка соціально-педагогічних умов формування відповідального ставлення учнів до власного здоров’я

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків » Експериментальне вивчення та перевірка соціально-педагогічних умов формування відповідального ставлення учнів до власного здоров’я

Сторінка 9

Проводити спостереження за масою тіла, сном, апетитом, пульсом, диханням та іншими об’єктивними показниками бажано в один і той же час – вранці, а також до і після тренувань.

Окрім названих даних у щоденнику самоконтролю можна фіксувати спортивні показники. Це дозволяє простежити динаміку розвитку фізичних навантажень, контролювати їх зміни.

Оцінка стану здоров’я за даними самоконтролю має проводитися з урахуванням всіх показників, оскільки вони доповнюють один одного. Однак потрібно пам’ятати, що дані самоконтролю не заміняють лікарського контролю і педагогічних спостережень, тому підліток не повинен самостійно робити висновки і приймати певні рішення. У випадках несприятливих змін показників самоконтролю потрібно негайно звернутися за порадою до лікаря.

Необхідним доповненням до результатів об’єктивних оцінювань є методики суб’єктивного оцінювання станів. Ця група методик базується на даних самоспостереження.

Світ внутрішніх відчуттів людини, що виникають при переживанні різних станів, досить багатий. Так, людина відчуває появу болю чи дискомфорту в різних частинах тіла, відмічає появу забудькуватості, труднощі у зосередженні уваги, нездатність вирішити складне завдання та інші чітко усвідомлювані симптоми. Досить часто такі внутрішні сигнали є передумовою появи зовні виражених ознак погіршення стану. Крім того, цілий ряд інформативних симптомів взагалі неможна виявити, не спитавши людину про те, що вона відчуває. До них відносяться різні відтінки емоційних переживань.

Для збору даних про суб’єктивні переживання людини використовують методики анкетування й опитування. Труднощі й обмеження використання таких методик досить суттєві. По-перше, далеко не кожна людина, а тим більше підліток, вміє «чути себе» і правильно передавати свої відчуття. По-друге, досліджуваний в силу різних причин може свідомо перекрутити надану інформацію. По-третє, діагност – особа, яка проводить обстеження, може неправильно зрозуміти отриману інформацію, дати їй свою інтерпретацію. Однак цінність даних про суб’єктивні переживання настільки висока, що вчені, дослідники впродовж багатьох років працюють над створенням й удосконаленням методик, що дозволяють звести до мінімуму вплив перерахованих негативних обставин.

Для того, щоб допомогти обстежуваному оцінити різноманітні часом непомітні для нього симптоми, йому дають розгорнутий список тверджень, що відповідає можливим проявам діагностованого стану. При цьому намагаються забезпечити ясність і чіткість пропонованих формулювань симптомів. Крім того, у списку тверджень уникають прямих запитань «в лоб» або поєднують їх з рядом опосередкованих проявів того ж симптому, зв’язок яких з оцінюваним станом зрозумілий лише для спеціаліста. До складу списку симптомів включають спеціальні перевірочні запитання – так звану «шкалу брехні», – з допомогою яких визначають щирість відповідей досліджуваного.

Так, для оцінювання стану хронічної втомленості було використано опитувальник, наведений в додатку Е, де формулювання різних симптомів оцінюваного стану дається у вигляді розгорнутого твердження. На кожне твердження обстежуваний повинен дати відповідь типу «так – ні», тобто підтвердити наявність чи відсутність даного переживання. Оцінюють стан за сумою відповідей, що сигналізують про наявність ознак діагностованого стану по всьому опитувальнику загалом Всі твердження, що входять до його складу, характеризують прояви цього стану з точки зору різних груп симптомів: погіршення загального самопочуття, появи хворобливих симптомів, порушень сну, труднощів у сфері спілкування, переважання негативного емоційного фону у переживаннях. Випадки, коли обстежуваний відмічає понад 1/3 перерахованих симптомів, свідчать про початкову форму хронічної втомленості.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10Функції сім'ї у вихованні дітей молодшого шкільного віку
Головні функції сім'ї: економічна, репродуктивна, реактивна, комунікативна, регулятивна, виховна, рекреативна. Економічна функція забезпечує статус сім'ї як повноправної виробничо-господарської одини ...

Мета виховання та виховні ідеали
Спартанців виховували в жорстких умовах, прагнучи виростити з хлопців суворих, безжалісних воїнів, а з дівчаток — воїтельниць – амазонок, які б мало в чому поступалися чоловікам. Що ж стосується афін ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net