Програма формування відповідального ставлення до власного здоров’я старших підлітків

Сторінка 2

Суттєвим моментом є контакт вчителя, психолога і лікаря при організації педагогічного процесу – раціоналізація розкладу, організації відпочинку підлітків.

Найбільш повноцінним відпочинком є сон, в процесі якого відбуваються інтенсивні відновлювальні процеси. Неодмінною умовою відпочинку є систематичність, регулярність, чередування його з періодами роботи, що сприяє укріпленню умовно рефлекторних зв’язків, що лежать в основі будь-якої поведінки людини.

Необхідним є також правильний щотижневий відпочинок у вихідні дні: тривале перебування на свіжому повітрі, прогулянки, екскурсії, мандри, риболовля, заняття спортом, легкою фізичною працею, спілкування з природою, фізкультура. Канікули також необхідні для зміни обстановки і тимчасового відпочинку від повсякденних справ, для нових вражень.

Однак, повне усунення об’єктивних причин, що призводять до розвитку несприятливих функціональних станів, не завжди виявляється можливим. Тому нами використовувався й інший шлях оптимізації функціонального стану, орієнтований на формування у самого підлітка навиків регуляції й управління власним станом. Уміння вчасно зібрати сили для подолання труднощів, повністю сконцентруватися на роботі, максимально розслабитися в період відпочинку, просто заспокоїтися і «не дати волі» емоціям, що переповнюють, – це ті внутрішні засоби, до яких людина повсякденно вдається, регулюючи свою поведінку, хоча вони не завжди розвинені в достатній мірі.

Спеціалізовані методи профілактики шкідливих звичок є прерогативою лікаря, який володіє такими спеціальними методами, як навіювання наяву і в гіпнозі, аутотренінг, помірковано-роз’яснювальні методи або так звана раціональна психотерапія. Однак мати уявлення про них вчитель повинен, по-перше, для того, щоб надати кваліфіковану консультацію батькам, діти яких мають шкідливі звички, по-друге, щоб допомогти учням зрозуміти принципи самонавіювання, психічної саморегуляції як засобу профілактики шкідливих звичок й порушень поведінки.

Так, в рамках проведеного дослідження вчителями, психологом використовувались деякі прийоми раціональної (поміркована, роз’яснювальна, переконуюча) й ігрової психотерапії. Зокрема проводився курс групової психотерапії, що включав 27 занять. Кожне заняття будувалось за типом дискусії про складні ситуації й способи їх подолання. Групова дискусія дає можливість продемонструвати підлітку форми його неправильної поведінки, показати їх ніби збоку. Критичне ставлення до себе, що з’являється в результаті такого впливу, допомагає змінити систему ставлень особистості, неправильне формування якої і призводить до нервово-психічних розладів, до шкідливих звичок.

Для підвищення ефективності групової дискусії в колективну роботу включались ігрові прийоми, що дозволили змінити не тільки пізнавальну, але й емоційно-поведінкову сторону суб’єктів спілкування. В додатку Т наведено зразки ситуаційних завдань, які пропонувались учням для виконання.

Робота тренінгової групи будувалась за такими принципами:

- довірливе й відверте спілкування;

- відповідальність при обговоренні результатів спілкування;

- інтимність;

- принцип «тут і тепер» – учасники групи відтворюють свою поведінку в деталях, в конкретних ситуаціях.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Загальна характеристика гнучкості
У повсякденному житті, професійній та спортивній діяльності людям доводиться виконувати різноманітні рухові дії. Одні з них вимагають незначної амплітуди рухів у суглобах, а інші біля граничної амплі ...

Формування культури поведінки у старших дошкільнят
У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті чітко визначено як одне із стратегічних завдань необхідність формувати високу гуманістичну культуру особистості, а відтак здатність прот ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net