Програма формування відповідального ставлення до власного здоров’я старших підлітків

Сторінка 2

Суттєвим моментом є контакт вчителя, психолога і лікаря при організації педагогічного процесу – раціоналізація розкладу, організації відпочинку підлітків.

Найбільш повноцінним відпочинком є сон, в процесі якого відбуваються інтенсивні відновлювальні процеси. Неодмінною умовою відпочинку є систематичність, регулярність, чередування його з періодами роботи, що сприяє укріпленню умовно рефлекторних зв’язків, що лежать в основі будь-якої поведінки людини.

Необхідним є також правильний щотижневий відпочинок у вихідні дні: тривале перебування на свіжому повітрі, прогулянки, екскурсії, мандри, риболовля, заняття спортом, легкою фізичною працею, спілкування з природою, фізкультура. Канікули також необхідні для зміни обстановки і тимчасового відпочинку від повсякденних справ, для нових вражень.

Однак, повне усунення об’єктивних причин, що призводять до розвитку несприятливих функціональних станів, не завжди виявляється можливим. Тому нами використовувався й інший шлях оптимізації функціонального стану, орієнтований на формування у самого підлітка навиків регуляції й управління власним станом. Уміння вчасно зібрати сили для подолання труднощів, повністю сконцентруватися на роботі, максимально розслабитися в період відпочинку, просто заспокоїтися і «не дати волі» емоціям, що переповнюють, – це ті внутрішні засоби, до яких людина повсякденно вдається, регулюючи свою поведінку, хоча вони не завжди розвинені в достатній мірі.

Спеціалізовані методи профілактики шкідливих звичок є прерогативою лікаря, який володіє такими спеціальними методами, як навіювання наяву і в гіпнозі, аутотренінг, помірковано-роз’яснювальні методи або так звана раціональна психотерапія. Однак мати уявлення про них вчитель повинен, по-перше, для того, щоб надати кваліфіковану консультацію батькам, діти яких мають шкідливі звички, по-друге, щоб допомогти учням зрозуміти принципи самонавіювання, психічної саморегуляції як засобу профілактики шкідливих звичок й порушень поведінки.

Так, в рамках проведеного дослідження вчителями, психологом використовувались деякі прийоми раціональної (поміркована, роз’яснювальна, переконуюча) й ігрової психотерапії. Зокрема проводився курс групової психотерапії, що включав 27 занять. Кожне заняття будувалось за типом дискусії про складні ситуації й способи їх подолання. Групова дискусія дає можливість продемонструвати підлітку форми його неправильної поведінки, показати їх ніби збоку. Критичне ставлення до себе, що з’являється в результаті такого впливу, допомагає змінити систему ставлень особистості, неправильне формування якої і призводить до нервово-психічних розладів, до шкідливих звичок.

Для підвищення ефективності групової дискусії в колективну роботу включались ігрові прийоми, що дозволили змінити не тільки пізнавальну, але й емоційно-поведінкову сторону суб’єктів спілкування. В додатку Т наведено зразки ситуаційних завдань, які пропонувались учням для виконання.

Робота тренінгової групи будувалась за такими принципами:

- довірливе й відверте спілкування;

- відповідальність при обговоренні результатів спілкування;

- інтимність;

- принцип «тут і тепер» – учасники групи відтворюють свою поведінку в деталях, в конкретних ситуаціях.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Гендерна педагогіка в контексті сучасних педагогічних напрямків
Гендерна педагогіка є новим напрямком у соціальних науках, зокрема, у філософії освіти. Філософія освіти протягом останнього століття зазнала інтелектуальних впливів з боку аналітичної філософії, мар ...

Особливості календарно-тематичного планування з курсу "Основи петриківського розпису"
При плануванні навчального процесу створюються передумови для його своєчасного матеріального забезпечення, розкривається зв'язок між зиістом даного виду занять та змістом інших навчальних предметів, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net