Програма формування відповідального ставлення до власного здоров’я старших підлітків

Сторінка 3

У процесі спілкування аналізувались мовні акти, їх зміст, тривалість, спрямованість, частота висловлювань, експресія, особливості граматики, лексики, інтонації, виразність рухів. Заняття звичайно починались з психогімнастичної розминки, яка може супроводжуватись співом і танцями. Потім йшло десятихвилинне прослуховування якогось музичного твору і так звана психозарисовка на задану тему.

Зокрема в ході дослідження використовувались такі вправи:

Хто є хто. Відгадування переживань одного з учасників групи за його поведінкою, відповідями на запитання, що носили жартівливий характер.

Інтуїція. Орієнтування на незнайомого чи малознайомого члена групи. Йому задаються запитання, відповіді на які він записує. Група намагається відгадати ці відповіді.

Митниця. За поведінкою одного з учасників групи, його висловлюваннями робиться спроба відшукати сховану річ.

Шосте почуття. Визначити, хто і яку обере пісню, подарунок, якій порі року надасть перевагу тощо.

За спиною. Надто балакучі повинні мовчати, поки не закінчиться групове обговорення особливостей їхнього характеру.

Безсловесне виявлення почуттів здійснюється кивком голови, підняттям руки тощо.

Використовувались й інші вправи.

Подібне тренування може використовуватись як ефективний прийом інтенсивної взаємодії у атмосфері довіри і взаємодопомоги, що має велике педагогічно-виховне значення. З одного боку, розвивається творчий характер мислення учнів, з іншого – формується соціальна настанова, удосконалюються комунікативні уміння.

В рамках даного дослідження методи соціально-психологічного навчання використовувались для зміни поведінки підлітків, які мали шкідливі звички. Метою такого впливу стало формування в учнів нормативної поведінки на гуманістичних принципах співпереживання.

Таким чином, досвід практичного застосування методів групового впливу при роботі з підлітками, які мають відхилення у поведінці й шкідливі звички, свідчить про те, що учні можуть навчитися розуміти один одного, формулювати мотиви своєї поведінки. Тренування спілкування дає можливість виробити форми гнучкого спілкування й поведінки, позбавленої максималізму, категоричності. Підлітки стають більш «відкритими», набувають навичок довірливості у спілкуванні, позбуваються необхідності пошуку «сурогатів» спілкування, таких, наприклад, як алкоголь і наркотики. За рахунок набуття навичок варіативної поведінки відбувається оптимізація всіх психічних функцій.

Отже, з допомогою роз’яснювальних бесід шкідливі звички усвідомлюються підлітком. Тепер потрібна його власна активність щодо їх подолання, зміцнення власної емоційно-вольової рішучості. І тут великого значення набуває навчання різним прийомам саморегуляції. Якщо підліток нейтральний по відношенню до своїх шкідливих звичок, вони фіксуються сильніше. Якщо ж у нього формується негативне ставлення до подібних звичок, вони викликають негативні емоції і навіть докори сумління – це вже перші кроки на шляху подолання неправильної поведінки. Наявність такого емоційного острівка – ключ до перемоги над шкідливими звичками.

«Вчись управляти собою!» – такий головний девіз тих виховних заходів і педагогічних прийомів, які використовувались в рамках впровадження програми формування відповідального ставлення підлітків до власного здоров’я. Зокрема до них відносяться методики нервово-м’язової релаксації й аутогенного тренування.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Поняття, мета і функції науки
Безпосередня мета науки - це опис, пояснення і передбачення процесів та явищ дійсності, що становлять предмет її вивчення, на основі відкритих нею законів, інакше кажучи, теоретичне відображення дійс ...

Умови та способи реалізації дидактичних принципів у виробничому навчанні
Як реалізувати принципи професійного навчання в діяльності викладачів, майстрів виробничого навчання й учнів - творче питання, обумовлене не тільки заздалегідь спроектованими умовами, але і саме голо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net