Програма формування відповідального ставлення до власного здоров’я старших підлітків

Сторінка 9

Графічно результати порівняння показано на рис. 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8.

Рис. 2.3.6. Результати діагностики за методикою САН групи А

Рис. 2.3.7. Результати діагностики за методикою САН групи В

Рис. 2.3.8. Результати діагностики за методикою САН групи С

Таким чином, отримані результати свідчать про загальне поліпшення настрою й самопочуття в учнівському середовищі, підвищення активності підлітків, що підтверджується наближенням даних показників до оптимальних.

Для уточнення рівня настанов учнів на дотримання здорового способу життя було проведено анкетування з допомогою тест-анкети «Займи позицію» (додаток Ф), результати якого дозволяють зробити висновок про те, що переважна більшість підлітків чітко усвідомлює, що дозволить їм зміцнити й зберегти своє здоров’я, а що, навпаки, призведе до його погіршення.

Після індивідуальних занять за методикою нервово-м’язової релаксації, аутогенних тренувань у підлітків відмічались поліпшення настрою, загального тонусу і самопочуття, зникали негативні тенденції в поведінці.

Правильно організований руховий режим різко збільшив функціональні можливості підліткового організму. Спостереження за учнями показали, що самостійні заняття фізичними вправами підвищили стійкість організму до холоду, різного роду перевантажень, простудних захворювань.

Школярі, які виконували вправи щоденно не тільки зміцнили своє здоров’я, але й набули цілого ряду позитивних якостей (як фізичних, так і моральних). До перших відносяться сила, бистрота, вправність, витривалість; до других − сміливість, наполегливість, дисциплінованість. Самостійні заняття фізкультурою викликають позитивні емоції, гарний настрій.

Значний вплив здійснюють заняття фізичними вправами на розвиток інтелектуальних процесів − сприйняття, запам’ятовування, уявлення, мислення, поліпшення розумової працездатності. Загартовані, добре фізично розвинені учні не пропускають занять через простудні чи інші захворювання, успішно оволодівають навчальним матеріалом.

Таким чином, досягнуті результати експериментального дослідження дозволяють зробити висновки про те, що впровадження програми формування відповідального ставлення старших підлітків до власного здоров’я підтвердило ефективність окреслених соціально-педагогічних умов. Загалом покращилось самопочуття підлітків, їхнє ставлення до навчання, до виконання своїх обов’язків як у школі, так і вдома. Позитивні зрушення відбулися у взаємовідносинах в учнівському колективі, поліпшились стосунки між батьками і дітьми.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 Бібліотека Києво-Могилянської академії
Величезну роль у системі навчання і виховання в Києво-Могилянській академії відігравала академічна бібліотека. Очевидно вона була закладена ще Київською братською школою. Вагомий вклад у формування б ...

Методичні особливості вивчення ліній
У учнів І-ІІІ класів треба формувати чіткі уявлення точки, прямої і кривої лінії, відрізка, прямої. Завдання вчителя - навчити виділяти, називати і правильно показувати ці фігури, зображувати їх на п ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net