Методичні рекомендації для педагогічних працівників та батьків щодо формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків » Методичні рекомендації для педагогічних працівників та батьків щодо формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків

Сторінка 1

Підлітковий вік – найбільш складний період як для самих дітей, так і для дорослих. Про те, як все ускладнюється у духовному, розумовому, громадському житті підлітків, наскільки багато нових виховних проблем ставить цей період перед педагогами і батьками, досить широко говориться і пишеться. Однак змінюється, входить у кризову стадію перебудови не тільки моральна, але й фізіологічна сутність дитини. І батьки, вчителі повинні мати чітке уявлення про цю перебудову, бути до неї готовими.

Формування у вчителів високого рівня педагогічної культури, культури здоров’я, готовності до валеологічного виховання учнів є однією з основних умов створення здоров’язберігаючого середовища в навчальному закладі. Сформована система цінностей вчителя визначає його особистісно-професійну позицію і виявляється у педагогічній та валеологічній культурі, про що свідчить його ставлення:

до учнів: доброзичливість, щирість, відкритість, бажання допомогти, підтримати не тільки в навчальній діяльності, а й у розв’язанні важливих проблем. Завдяки компетентності у питаннях валеологічного виховання педагог може давати поради учням щодо збереження і зміцнення здоров’я під час навчання й у вільний час. В основі такого ставлення – розуміння здоров’я як найважливішої людської цінності, як умови ефективного навчання молоді, її саморозвитку, самореалізації;

до самого себе: вимогливість до своїх професійних, особистісних якостей, здатність до саморегуляції психічних процесів, настрою, поведінки; неухильний розвиток навичок самоорганізації викладацької діяльності без шкоди для здоров’я; усталений орієнтир на здоровий спосіб життя як норму поведінки; настанова на необхідність удосконалення духовного, фізичного, психічного і соціального аспектів здоров’я, на високу активність, ініціативу, творчість, на самооздоровлення, самоаналіз; орієнтир на підвищення рівня загальної культури в цілому;

до професійно-педагогічної діяльності: орієнтація на валеологічну педагогіку, тобто здатність учителя до організації такої навчальної діяльності, яка не завдає шкоди здоров’ю учнів; настанова на розвиток демократичних, гуманних стосунків учителів і адміністрації школи з учнями; свідома потреба у підтриманні атмосфери любові, дружби і довіри у школі; орієнтація на колективну співтворчість, співдружність у навчальній і валеологічній діяльності.

Емоційна сфера підростаючої людини, як відомо, досить багата, але ранима і нестійка. Море почуттів може вплинути на розвиток особистості підлітка як в позитивну, так і в негативну сторону. Перше захоплення, перше кохання… Ці нові, надзвичайні за своєю гостротою почуття часто окриляють підлітків, допомагають їм ніби заново усвідомити себе, переглянути свої звички, вчинки, викликають бажання стати кращими, добрішими, сильнішими.

Але перше захоплення, особливо якщо воно нерозділене, нерідко призводить і до інших наслідків: діти стають замкнутими, невиправдано роздратованими, неуважними. При цьому в глибинних механізмах їхньої психіки зароджується почуття невдоволеності собою, яке потім переноситься на відносини з батьками, шкільними друзями. Відомі випадки, коли в результаті нерозділеного першого кохання у підлітків виникають психічні зриви, що проявляються у свого роду бунтах. І навряд чи потрібно доводити, як важливо батькам і педагогам не допустити таких зривів, зуміти вчасно помітити зміни в характері дітей, зрозуміти їх причину, знайти свою мудру, достойну лінію поведінки.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Із історії розвитку подільності
Протягом більше 25 століть задачі теорії чисел були улюбленою областю дослідження визначних математиків і багатьох тисяч дилетантів. В теорії чисел значне місце відводиться теорії подільності цілих ч ...

«Дискусійний діалог» як один з прийомів роботи профорієнтації з учнями
Виходячи з результатів масових опитувань школярів з метою визначення їх професійних намірів, учнів можна розділити в цьому плані на чотири категорії. 1. Школярі, які вже визначили майбутнє покликання ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net