Методичні рекомендації для педагогічних працівників та батьків щодо формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків » Методичні рекомендації для педагогічних працівників та батьків щодо формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків

Сторінка 7

Ще 3 години у бюджеті часу потрібно обов’язково знайти для активного відпочинку на свіжому повітрі. Ці часи використовуються для прогулянок, рухових ігор, спорту. Однак, тут важливо, щоб підліток знав міру у рухових іграх. Добре, якщо він грає у футбол близько години – за цією межею настає втомлення і замість користі виходить шкода, працездатність школяра не відновлюється, а падає ще більше. Наведемо «контрольний час» для інших спортивних занять: бадмінтон, волейбол – до 1,5 години, катання на ковзанах – до 1,5 години, ходьба на лижах – до 2 годин.

Зрозуміло, що під час канікул, у вихідні дні тривалість перебування на свіжому повітрі має бути збільшена. Потрібно пам’ятати: свіже повітря дуже важливе для підлітка, воно здійснює самий благотворний вплив на його організм, зміцнює його, дає йому можливість краще опиратися хворобам, поліпшує перебіг всіх життєвих процесів.

При розробленні дитячих раціонів і складанні меню шкільних сніданків і обідів необхідно суворо дотримуватись норм харчування, калорійності раціону і добової потреби в необхідних поживних речовинах; вони мають бути повноцінними і містити необхідну кількість білків, жирів і вуглеводів.

Раціони харчування дітей повинні складатися на науковій основі з врахуванням віку, бути різноманітними як за асортиментом продуктів, так і за способами теплової обробки.

Таким чином, враховуючи результати проведеного дослідження, ми можемо надати відповідні методичні рекомендації.

Пам’ятка вчителю щодо формування відповідального ставлення старших підлітків до власного здоров’я:

1. У школі можна і потрібно організувати санітарно-просвітницьку роботу у галузі раціональної організації розумової праці.

2. Необхідним також є навчання елементарним психогігієнічним прийомам як учнів, так і вчителів. Це сприяє створенню правильного психогігієнічного мікроклімату у шкільному середовищі.

3. Потрібно намагатися усунути організаційні недоліки у навчальному процесі, і насамперед раціоналізувати учбові навантаження й громадські обов’язки.

4. Необхідна правильна організація праці і відпочинку, боротьба з малорухомим способом життя, залучення до фізкультури і спорту на рівні режиму, доведеного до світогляду.

5. За наявності відповідних фахівців необхідно організувати у школі проведення аутогенного тренування і психофізичної гімнастики.

Пам’ятка батькам щодо формування відповідального ставлення до власного здоров’я у дітей:

1. Забезпечити правильне гігієнічне виховання дітей у сім’ї. При цьому бути взірцем у дотриманні гігієнічних норм, веденні здорового способу життя.

2. Брати активну участь в обговоренні й вирішенні життєвих проблем своїх дітей, не залишаючи їх наодинці з труднощами підліткового віку. При цьому важливо не допустити як формального стилю виховання, так і надмірної опіки.

3. Організовувати дозвілля дітей, створювати найсприятливіші умови для систематичних занять спортом, фізичною культурою.

4. Підтримувати тісну взаємодію з працівниками школи: класним керівником, вчителями, психологом в питаннях збереження і зміцнення фізичної, психічної, соціальної і духовної складових здоров’я дітей.

Формування освіченої, фізично та соціально здорової творчої особистості є найактуальнішою проблемою сучасного суспільства. Серед традиційних цінностей українського народу завжди вагоме значення мали здоров’я та фізична досконалість. Національний ідеал здоров’я зумовлювався системою національних традицій. Однак виникнення ряду проблем у сфері освіти, характерних для сучасного суспільства, вимагає розробки нових технологій їх вирішення. Сучасна вітчизняна школа нагально потребує перевизначення своєї місії, докорінного перегляду методології, радикального оновлення підходів до формування здоров’язберігаючого освітнього середовища. Час вимагає від педагогіки переосмислення підходів до формування й розвитку особистості, пошуку нових шляхів до покращення здоров’я дітей як головного чинника їхнього гармонійного розвитку. Сьогодні виховання у молодого покоління дбайливого ставлення до свого здоров’я можливе лише шляхом інтеграції знань про здоровий спосіб життя в базові дисципліни, а також виховання свідомого ставлення учнів до здорового способу життя.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Аналіз стану проблеми екологічної освіти та виховання в Україні і за кордоном
Вивчення літературних джерел виявило, що на роль та місце природи в процесі виховання підростаючих поколінь вказували такі педагоги минулого, як Я.А. Коменський, Ж.Ж. Руссо, Г. Песталоцці, Ф. Гумболь ...

Причини та наслідки до яких призводять поширення тютюнопаління та алкоголізму у дітей та підлітків
Шкідливі звички, що формуються у підростаючого покоління в шкільному віці, катастрофічно впливають на подальше особисте життя людини, соціальний та економічний стан суспільства, моральне та фізичне з ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net