Методичні рекомендації для педагогічних працівників та батьків щодо формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків » Методичні рекомендації для педагогічних працівників та батьків щодо формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків

Сторінка 8

Виховання відповідального ставлення підлітків до свого здоров’я – це шлях до фізичної, емоційної гармонії, що передбачає активно-дієве ставлення до організації здорової життєдіяльності; сформовану потребу в дотриманні норм здорового способу життя; наявність засвоєних системних наукових знань у галузі теорії і практики формування здорового способу життя; вміння самостійно програмувати діяльність з оздоровлення свого організму та інших людей, розраховану на близьку, середню і далеку перспективи; повну відповідність харчування та режиму дня раціональним нормам; систематичне здійснення заходів із профілактики розумової перевтоми і психологічної саморегуляції; високий рівень фізичної активності, культури відпочинку, загартування; відсутність шкідливих звичок; сформовані навички оцінювання стану здоров’я свого та інших людей; систематичну самоосвіту з питань організації здорової життєдіяльності; сформовану систему вмінь і навичок моделювання професійної діяльності; знання й уміння оперувати комплексом методів інтерактивного навчання на творчо-пошуковому рівні; професійну спрямованість у виборі індивідуальних форм життєдіяльності.

Враховуючи умови функціонування сучасних педагогічних систем, принципи системного і діяльнісного підходів до виховання, вікові й індивідуальні особливості розвитку старших підлітків, можна виділити зовнішні і внутрішні умови формування відповідального ставлення учнів до власного здоров’я. До зовнішніх умов ми відносимо: науково-теоретичне і методичне забезпечення процесу формування потреби у самовдосконаленні; врахування принципів особистісно орієнтованого виховання; створення емоційно-творчого морально-психологічного клімату в учнівському колективі, налагодження взаємодії «вчитель–учень» та «учень–учень» шляхом забезпечення демократичного стилю спілкування, взаєморозуміння, взаємопідтримки, довіри, співтворчості; створення для учнів ситуацій успіху; підвищення педагогічної культури батьків. До внутрішніх належать: ціннісні орієнтації, спрямовані на формування відповідального ставлення до власного здоров’я, мотивації самовдосконалення.

Для того, щоб досягти ефективності у формуванні відповідального ставлення підлітків до власного здоров’я, як свідчить аналіз літератури, необхідно організувати соціально-педагогічну роботу за такими напрямами: діагностичний напрям; організація аудиторної роботи, спрямованої на гігієнічне виховання, пропаганду здорового способу життя, збільшення позитивної мотивації до занять фізичною культурою; організація самостійної роботи, спрямованої на формування в учнів навичок здорового способу життя; організація позааудиторної роботи; розвиток освітньо-оздоровчої системи.

Експериментальне дослідження в рамках нашої роботи проводилось на базі Понінкінського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1, гімназія». В дослідницькому експерименті брали участь учні 9-х–11-х класів.

На етапі констатувального експерименту були проведені спостереження, бесіди, опитування, анкетування з метою виявлення рівня відповідальності підлітків у ставленні до свого здоров’я.

В результаті проведеного дослідження ми встановили, що рівень відповідальності підлітків у ставленні до свого здоров’я недостатній. Так, наприклад, для 32 учнів (53,33 %) у веденні здорового способу життя переважають мотиви привабливості; лише 5 (8,33 %) досліджуваних вважають відповідальність у ставленні до свого здоров’я найбільш значущою для себе.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Методичні розробки з екологічного виховання на уроках хімії
У перспективі у навчальних закладах передбачається екологізація всіх навчальних предметів. Сьогодні основне навантаження з екологічної освіти поки що лягає на біологію, географію, природознавство, хі ...

Григорій Савич Сковорода – найвидатніша постать у культурному й літературному житті України XVIII століття
Григорій Савич Сковорода – найвидатніша постать у культурному й літературному житті України XVIII століття. Великий народний мислитель, просвітитель і письменник, він у своїх творах розвивав цілий ко ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net