Методичні рекомендації для педагогічних працівників та батьків щодо формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків » Методичні рекомендації для педагогічних працівників та батьків щодо формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків

Сторінка 9

Згідно результатів діагностичного дослідження на етапі формувального експерименту було розроблено програму формування відповідального ставлення до власного здоров’я старших підлітків. Дана програма включала такі складові:

1) робота з учнями:

- заходи з профілактики здорового способу життя (розповсюдження пам’яток, листівок, демонстрування кінофільмів, організація куточка здоров’я тощо);

- впровадження в навчальний процес елементів пропаганди фізичної культури, спорту, інтеграція знань про здоровий спосіб життя в базові дисципліни;

- позакласні заходи (класні години, бесіди, спортивні свята, вікторини тощо);

- робота гуртків, факультативів;

- індивідуальна робота (відвідування учнів удома, з’ясування гігієнічно-виховних проблем, надання допомоги);

- тренінг;

- забезпечення повноцінного харчування дітей у школі;

2) робота з батьками:

- індивідуальна робота;

- залучення батьків до організації і проведення спортивних заходів, тижня здоров’я;

- організація спільного дозвілля (туризм, спорт тощо);

3) робота з педагогічним колективом:

- семінар з проблем створення здоров’язберігаючого середовища в навчальному закладі;

- раціональна організація процесу навчання (складання розкладу занять, планування позакласних заходів з урахуванням оптимальних режимів занять і відпочинку).

Після впровадження програми формування відповідального ставлення до власного здоров’я старших підлітків нами було проведено повторне діагностування (контрольний етап дослідження), яке підтвердило результативність виконаної роботи. Так, наприклад, з 32 до 20 (або з 53,33 % до 33,33 %)зменшилось число учнів, для яких у веденні здорового способу життя переважають мотиви привабливості, а число учнів, які вважають відповідальність у ставленні до свого здоров’я найбільш значущою для себе, зросло з 5 до 17 (або з 8,33 % до 28,33 %).

Таким чином, досягнуті результати експериментального дослідження дозволяють зробити висновки про те, що впровадження програми формування відповідального ставлення старших підлітків до власного здоров’я підтвердило ефективність окреслених соціально-педагогічних умов. Загалом покращилось самопочуття підлітків, їхнє ставлення до навчання, до виконання своїх обов’язків як у школі, так і вдома. Позитивні зрушення відбулися у взаємовідносинах в учнівському колективі, поліпшились стосунки між батьками і дітьми.

Отже, одержані позитивні результати підтвердили висунуту нами гіпотезу.

Дослід «Складові тютюнового диму»

Учитель бере шприц (20 мл), відрізає місце з’єднання з голкою. Отвір у шприці треба ножицями зробити таким, щоб можна було вставити цигарку. На поршень натягнути тонкий шар вати, в отвір вставити цигарку і підпалити її. Монотонно рухаючи поршень, «викурити» цигарку.

Звернути увагу дітей, що біла вата стала жовтою: тютюновий дим містить тисячі шкідливих хімічних речовин. Таким чином учитель демонструє наочно, що залишається в легенях від однієї викуреної цигарки.

3. Міні-лекція «Загальні відомості про шкідливість куріння»

Подібно до того, як буває хвороба тіла,

буває також хвороба способу життя.

Демокріт

У побуті людини тютюн з’явився давно. Зображення люльок для куріння, якими користуються і до цього часу, можна бачити на старовинних китайських картинах. До Європи тютюн був завезений Христофором Колумбом з Америки у ХV столітті.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Організація диференційованого навчання біології
У класах присутні відносно гомогенні угрупування школярів, оскільки учні різняться за інтелектуальним та творчим потенціалом, сформованістю мотиваційної сфери, працездатністю, рівнем засвоєння навчал ...

Експериментальне дослідження особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах
Шкільний курс трудового навчання має великі можливості для здійснення творчого розвитку молодших школярів. І одним з найважливіших завдань, що стоять перед учителем, є здійснення цілеспрямованої сист ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net