Методичні рекомендації для педагогічних працівників та батьків щодо формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків » Методичні рекомендації для педагогічних працівників та батьків щодо формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків

Сторінка 9

Згідно результатів діагностичного дослідження на етапі формувального експерименту було розроблено програму формування відповідального ставлення до власного здоров’я старших підлітків. Дана програма включала такі складові:

1) робота з учнями:

- заходи з профілактики здорового способу життя (розповсюдження пам’яток, листівок, демонстрування кінофільмів, організація куточка здоров’я тощо);

- впровадження в навчальний процес елементів пропаганди фізичної культури, спорту, інтеграція знань про здоровий спосіб життя в базові дисципліни;

- позакласні заходи (класні години, бесіди, спортивні свята, вікторини тощо);

- робота гуртків, факультативів;

- індивідуальна робота (відвідування учнів удома, з’ясування гігієнічно-виховних проблем, надання допомоги);

- тренінг;

- забезпечення повноцінного харчування дітей у школі;

2) робота з батьками:

- індивідуальна робота;

- залучення батьків до організації і проведення спортивних заходів, тижня здоров’я;

- організація спільного дозвілля (туризм, спорт тощо);

3) робота з педагогічним колективом:

- семінар з проблем створення здоров’язберігаючого середовища в навчальному закладі;

- раціональна організація процесу навчання (складання розкладу занять, планування позакласних заходів з урахуванням оптимальних режимів занять і відпочинку).

Після впровадження програми формування відповідального ставлення до власного здоров’я старших підлітків нами було проведено повторне діагностування (контрольний етап дослідження), яке підтвердило результативність виконаної роботи. Так, наприклад, з 32 до 20 (або з 53,33 % до 33,33 %)зменшилось число учнів, для яких у веденні здорового способу життя переважають мотиви привабливості, а число учнів, які вважають відповідальність у ставленні до свого здоров’я найбільш значущою для себе, зросло з 5 до 17 (або з 8,33 % до 28,33 %).

Таким чином, досягнуті результати експериментального дослідження дозволяють зробити висновки про те, що впровадження програми формування відповідального ставлення старших підлітків до власного здоров’я підтвердило ефективність окреслених соціально-педагогічних умов. Загалом покращилось самопочуття підлітків, їхнє ставлення до навчання, до виконання своїх обов’язків як у школі, так і вдома. Позитивні зрушення відбулися у взаємовідносинах в учнівському колективі, поліпшились стосунки між батьками і дітьми.

Отже, одержані позитивні результати підтвердили висунуту нами гіпотезу.

Дослід «Складові тютюнового диму»

Учитель бере шприц (20 мл), відрізає місце з’єднання з голкою. Отвір у шприці треба ножицями зробити таким, щоб можна було вставити цигарку. На поршень натягнути тонкий шар вати, в отвір вставити цигарку і підпалити її. Монотонно рухаючи поршень, «викурити» цигарку.

Звернути увагу дітей, що біла вата стала жовтою: тютюновий дим містить тисячі шкідливих хімічних речовин. Таким чином учитель демонструє наочно, що залишається в легенях від однієї викуреної цигарки.

3. Міні-лекція «Загальні відомості про шкідливість куріння»

Подібно до того, як буває хвороба тіла,

буває також хвороба способу життя.

Демокріт

У побуті людини тютюн з’явився давно. Зображення люльок для куріння, якими користуються і до цього часу, можна бачити на старовинних китайських картинах. До Європи тютюн був завезений Христофором Колумбом з Америки у ХV столітті.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Можливість отримання іспанського гранту для громадян України
Обов`язковою умовою участі в конкурсі на отримання грантів Міністерства закордонних справ Іспанії є наявність вищої освіти. Громадяни України можуть брати участь в 5 конкурсах на отримання гранта. Їх ...

Розвиток ритмічного слуху у дітей на музичних заняттях
Почуття музичного ритму – комплексна здатність, що включає в себе сприйняття, розуміння, виконання, творення ритмічної сторони музичних образів. Сприйняття. Сприйняття музичного ритму – активний проц ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net