Форми організації занять у художньому гуртку: факультатив, предметний гурток, консультація, екскурсія

Педагогіка: історія і сьогодення » Методичні аспекти вивчення зі школярами технології виготовлення панно із соломки » Форми організації занять у художньому гуртку: факультатив, предметний гурток, консультація, екскурсія

Сторінка 2

Організовуючи роботу предметного гуртка, педагог не повинен забувати про моральне, трудове, естетичне й фізичне виховання. Він має дбати про високу організованість і дисципліну під час занять. Слід залучати до роботи гуртків якомога ширшу аудиторію, забезпечувати активність і самостійність кожного учасника.

Суть консультації, як однієї з форм організації занять, полягає в розтлумачуванні учням, студентам складних для пізнання й осмислення проблем. Правильно організована консультація допомагає подолати їх. Консультуючи, викладач не дає готових відповідей, а спрямовує пізнавальну діяльність так, щоб учні самостійно зрозуміли питання, виконали складне завдання, збагнули суть матеріалу, який вивчають. Консультації проводять в ході занять гуртка, коли потрібно надати додаткові пояснення учневі по тому чи іншому питанні.

Розглянувши увесь попередній матеріал, можна зробити висновок про те, що організувавши заняття у художньому гуртку вчитель сприяє передачі і засвоєнню учнями нових знань, виробленню і вдосконаленню умінь і навичок з певного предмету, використовуючи словесні, наочні й практичні методи, а саме пояснення, розповідь, ілюстрування, демонстрування, вправи, практичну роботу та форми організації занять такі як факультатив, екскурсія, предметний гурток, консультація. Вони дають змогу розширити знання, побачити і відкрити для себе щось нове і цікаве, навчитися робити як окремі деталі, так і створювати цілі композиції та проекти.

Таким чином, проаналізувавши літературні джерела та застосування художніх та технологічних особливостей техніки роботи з соломкою визначено, ми прийшли до висновку, що соломка є унікальним природним матеріалом, який має своєрідні, тільки їй притаманні особливості. Технологія роботи з соломкою дуже надзвичайна і цікава, вона істотно відрізняється від таких видів декоративно-ужиткового мистецтва, як гончарство, ткацтво, писанкарство, килимарство. Створюючи композицію з соломки ми відчуваємо зв'язок з природою, бо використовуємо елементи природи (гілочки, квіти, птахів), зв'язок з народним традиціями, створюючи сюжетні композиції, пов’язані з минулим українського народу. Солома є тим матеріалом, який має виразну пластику, створює чіткий контур, дарує тепло золотавого кольору.

Отже, в ході дослідження :

Розкрито історичний розвиток промислу декорування соломкою. Він складає цікаву історію розвитку промислу аплікації соломкою, етнографічні матеріали по темі „Аплікація та інкрустація соломкою“, що соломка, яку ми беремо в руки, може навчити багато. Ремесло – це не тільки комплекс прийомів і способів художньої і технологічної обробки матеріалу.

Колись ремесло було тісно пов’язане з магією, і любі дії, пов’язані з перетворенням матеріалу, відтворенням природної форми, набувало символічного змісту, здійснювалося в процесі ритуалу. В наш час людина, яка живе в умовах промислового і міського середовища, відірвана від природи, її праця позбавлена органічного взаємозв’язку з природним циклом зміни пір року. Людина все більше віддаляється від землі. Споконвічна праця людини-землероба на землі-годувальниці наповнила скарбницю людської культури багатющими духовними і художніми традиціями, закарбованими у фольклорі, казках, обрядах, взірцях мистецтва. Саме ця золота солома стала тим матеріалом, який приносить радість творчості і разом з тим, збагачуючи людину духовно, повертає відчуття причетності до природи з її незмінним ритмом вмирання і відродження.

2. Визначено особливості оволодіння образною мовою (термінологією) в такому різновиді декоративно-прикладного мистецтва, як аплікація соломкою. Напрями розвитку технік роботи з соломкою відроджуються, відтворюються, розвиваються, удосконалюються і передаються наступним поколінням через оволодіння образною мовою. Адже мистецтво аплікації з соломи є одним із наймолодших видів декоративно-ужиткової творчості в Україні, тому мова його зрозуміла.

3. Розкрито основні прийоми техніки виконання аплікації та інкрустації соломкою та їх впровадження в навчально-виховний процес середньої школи. З’ясовано принципи, основні методи, форми організації навчально-виховного процесу по впровадженню техніки інкрустації соломкою. Виявлено що існують певні особливості техніки виконання аплікації та інкрустації соломкою. Це закони, що характерні для декоративно-прикладного мистецтва: закон дзеркального відображення, закон традиції (шанування системних закономірностей), симетрія у розташуванні фігур, закон цілісності або тектоніки, рівновага в кольорі.

Страницы: 1 2 3 4 5Проблеми тестування фізичної підготовленості
Тестування рухової підготовленості та фізичного стану повинно базуватися на двох принципово відмінних підходах: вимірюванні (і подальшій оцінці) результату діяльності або на вимірюванні (і оцінці) її ...

Проблема вимірювання професійних рис особистості педагога. Методика створення вимірювального інструментарію для самоаналізу та самооцінки
Відсутність соціально уніфікованих форм підготовки та підвищення кваліфікації педагога вищої школи введе до зростання ролі самостійної роботи кожного викладача над своїм професійним розвитком. Сучасн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net