Форми організації занять у художньому гуртку: факультатив, предметний гурток, консультація, екскурсія

Педагогіка: історія і сьогодення » Методичні аспекти вивчення зі школярами технології виготовлення панно із соломки » Форми організації занять у художньому гуртку: факультатив, предметний гурток, консультація, екскурсія

Сторінка 5

V. Виконання практичного завдання.

Пояснення до практичної роботи.

Орнамент можна намалювати або створити за допомогою аплікації. Сьогодні вам потрібно виконати орнамент для рушника технікою аплікації.

1. Спочатку продумуєте який у вас буде орнамент: геометричний, рослинний чи тваринний.

2. На альбомному листку робите набросок.

3. Зображуєте ці ж елементи на кольоровому папері.

4. Вирізаєте, розміщуєте на альбомному листку, не забувайте що елементи повторюються. ( Вчитель наголошує на техніці безпеки при користуванні ножицями ).

5. Деталі приклеюємо. (вчитель наголошує на охайності виконання роботи, індивідуально надає допомогу учням).

VI. Підсумок уроку. Виставка учнівських робіт.

Вчитель підводить підсумок уроку і аналіз дитячих робіт.

Планування гурткової роботи для учнів 5 – класів «Аплікація соломкою».

Пояснювальна записка.

Мета: сформувати уявлення дітей про один із видів декоративно – ужиткового мистецтва – аплікація соломкою, сприяти збагаченню емоційно-естетичного досвіду, розвитку якостей творчої особистості; розвивати естетичні смаки, емоційно – образне мислення, уяву, увагу, спостережливість, пам'ять; виховувати любов до традиційних надбань українського народу, до мистецтва.

Завдання:

навчати заготовляти та обробляти сировину;

користуватися відповідними інструментами та матеріалами;

навчати виготовляти найпростіші елементи аплікації;

вміти компонувати малюнок на площині;

створювати різні композиції з аплікації з соломкою за зразками та

різною складністю;

створювати авторські роботи;

застосовувати готові роботи в побуті.

Учні повинні знати:

історію розвитку промислу;

імена видатних майстрів та їх досягнення;

технології виконання аплікації та інкрустації соломкою;

особливості заготівлі сировини;

технології підготовки матеріалу до роботи;

техніку безпеки при роботі з інструментами;

принципи побудови композиції.

Учні повинні вміти:

заготовляти сировину;

підготовляти її до роботи;

правильно підбирати та користуватися інструментами;

виготовляти найпростіші елементи аплікації соломкою;

поєднувати елементи в композицію;

виконувати авторську роботу.

Тематичне планування занять гуртка «Аплікація соломкою» на І півріччя для 5-го класу:

№ п/п

Тема

Кількість годин

1.

Історія розвитку промислу. Ознайомлення з роботами видатних майстрів, екскурсія в майстерню.

1 год.

2.

Особливості заготівлі сировини. Технології підготовки матеріалу до роботи. Ознайомлення з видами орнаментів. Створення ескізу орнаменту.

2 год.

3.

Підготовка матеріалу до роботи. Техніка безпеки. Створення ескізів до елементів аплікації.

1 год.

4.

Виготовлення найпростіших елементів аплікації соломкою. Техніка безпеки.

2 год.

5.

Поєднання елементів в єдину композицію. Завершення орнаменту. Техніка безпеки.

2 год.

6.

Створення ескізу авторської композиції. Підготовка матеріалу до роботи. Техніка безпеки.

2 год.

7.

Поетапна підготовка до виконання авторської композиції. Техніка безпеки.

6 год.

8.

Підсумкове заняття. Завершення виконання авторської композиції. Захист.

1 год.

Страницы: 1 2 3 4 5 Реалізація дидактичного принципу наочності на уроках образотворчого мистецтва
Одним із важливих дидактичних принципів – принцип наочності навчання – обумовлений необхідністю чуттєвого сприйняття вивчаючих предметів і явищ як основного для формування понять. Глибоко вивчав вико ...

Про дружбу і товаришування
Товаришування, дружба - взаємини між людьми, які народжуються, міцніють на основі спільного навчання, інтересів, уподобань. Товаришувати можна з багатьма ровесниками, а дружити - лише з одним чи кіль ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net