Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця

Сторінка 2

Засоби діяльності – це досвід суб’єкта, який може бути виражений через сукупність професійно-методичних задач, чи усі допоміжні об’єкти, за допомогою яких здійснюється діяльність.

Процедури діяльності – це сукупність цілеспрямованих дій фахівця по застосуванню предмета діяльності відповідно до заданої мети.

Продукт діяльності – це матеріальне подання того, що виходить при здійсненні діяльності.

Функціональна структура діяльності фахівця представлена у табл. 1.2.

Таблиця 1.2. Функціональна структура діяльності фахівця: економіст

Найменування функції діяльності

Функціональні етапи діяльності

Предмет діяльності

Матеріальні засоби діяльності

Процедури діяльності

Продукт діяльності

1

2

3

4

5

6

Інформаційно-статистична

1.1. Обробка документації підприємства

Планова та облікова документація

Законодавчі та нормативні правові акти, порядок розроблення планово-облікової документації, методичні матеріали з обліку діяльності підприємства, організації планової роботи, засоби обчислювальної техніки, документація підприємства.

Здійснює збір інформації та за допомогою порядку розроблення планово-облікової документації та необхідних матеріалів систематизує та обробляє документацію.

Оброблена планова та облікова документація

Розрахунково-аналітична

2.1. Аналіз ефективності діяльності підприємства

Планова та облікова документація

Методичні матеріали з аналізу діяльності підприємства, методи визначення економічної ефективності, засоби обчислювальної техніки, документація підприємства, оперативний і статистичний облік.

За допомогою необхідних даних підприємства здійснює їх аналіз, визначає ефективність організації праці та виробництва, упровадження нової техніки і технології, визначає показники ефективності.

Визначена ефективність діяльності підприємства

2.2 Складання звітної документації підприємства

Бланки звітності

Порядок та терміни складання звітності підприємства, засоби обчислювальної техніки.

При наявності необхідних документів, готує періодичну звітність в установлені терміни.

Складена звітність

Контрольна

3.1. Контроль діяльності підприємства

Планова документація, розрахунки щодо діяльності підприємства

Законодавчі та нормативні правові акти, порядок здійснення розрахункових операцій

Контролює правильність здійснення розрахункових операцій, здійснює контроль за ходом виконання планових задач підприємства

Проконтрольовані виконані планові задачі та здійснені розрахункові операції

Організаційна

4.1. Оформлення, зберігання документації підприємства

Планова та облікова документація, бізнес-плани

Баланс підприємства, законодавчі та нормативні правові акти, засоби обчислювальної техніки, правила зберігання документації підприємства.

Виконує роботу щодо формування, ведення документації, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних; після скінчення терміну, документи віддаються в архів.

Оформленні документи, віддані на зберігання

4.2. Складання, підготовка господарських договорів

Матеріали для укладання договорів

Правила оформлення матеріалів для укладання договорів, засоби обчислювальної техніки, законодавчі та нормативні правові акти.

При наявності необхідних матеріалів для укладання договорів та за допомогою правил оформлення договорів здійснюється складання господарських договорів.

Складенні господарські договори

Проектно-планова

5.1. Розробка перспективних і поточних планів діяльності підприємства

Документація підприємства, техніко-економічні розрахунки діяльності підприємства

Методичні матеріали з планування діяльності підприємства, організацію планової роботи, порядок розроблення перспективних і річних планів господарсько-фінансової та виробничої діяльності підприємства

За допомогою необхідних даних для складання планів здійснюється розробка перспективних і поточних планів діяльності підприємства з метою забезпечення зростання обсягів збуту

Розроблені перспективні та поточні плани діяльності підприємства

5.2. Розробка бізнес-плану розвитку підприємства

Планово-облікова документація, показники діяльності підприємства

Порядок розроблення бізнес-планів, законодавчі та нормативні правові акти, засоби обчислювальної техніки, Баланс, бухгалтерські документи, технічні дані.

За допомогою необхідних даних, які характеризують діяльність підприємства та порядку розроблення бізнес-планів здійснюється розробка плану розвитку підприємства.

Розроблений бізнес-план

Страницы: 1 2 3 4Історія зарубіжної школи і педагогіки
Характеристика основних теорій походження виховання. Джерела вивчення педагогічного досвіду первісних людей. Особливості виховання на різних етапах розвитку первіснообщинного ладу. Виникнення організ ...

Особливості фізичної підготовленості молодших школярів
Віковий період 7 - 10 років, як показують наукові дослідження, найбільш сприятливий для формування практично всіх фізичних якостей і координаційних здібностей, які реалізуються в руховій активності л ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net